E-mail

E-mail

Wiki Univerzity Palackého v Olomouci je tvořen komunitou akademické obce. Příspěvky upravujte s rozvahou a s úctou k práci těch, kteří je sepsali. V případě kolize informací s oficiálními dokumenty dejte pro jistotu přednost jim. Přihlásit se můžete vaším Portal ID a portálovým heslem.


Stránky najdete zde: https://wiki.upol.cz

Přístup k univerzitnímu e-mailu přes webové rozhraní


Pro studenty

Přihlašovací jméno k vašemu poštovnímu účtu je stejné jako ID uživatele na Portále UP.