Vyhlášení voleb do Akademického senátu CMTF UP

Pondělí 18. září 2023, 15:07

AS CMTF v souladu s platným Volebním řádem AS CMTF schválil na svém zasedání 14. 6. 2023 usnesení o vyhlášení voleb do AS CMTF na funkční období od 1. 2. 2024 do 31. 1. 2027 včetně složení volební komise a časového harmonogramu jednotlivých úkonů.
Akademický senát CMTF vyzývá akademickou obec, aby do 27. 10. 2023 podávala písemné návrhy kandidátů předsedovi volební komise. Návrhy kandidátů se podávají na formuláři, který je přílohou Vyhlášení voleb. 

Složení volební komise:

  • Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D. (předsedkyně),
  • Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D.,
  • Barbora Hájková,
  • Anežka Čevelíková 
  • Štěpán Zvoníček. 

Harmonogram úkonů vztahujících se k volbám:

1. Vyhlášení voleb a zveřejnění příslušných termínů se uskuteční v souladu s Volebním řádem AS CMTF v pondělí 18. 9. 2023.
2. Písemné návrhy kandidátů předsedovi volební komise do 27. 10. 2023.
3. Elektronická fáze voleb proběhne od pátku 24. 11. 2023 do čtvrtka 30. 11. 2023.  
4. Listinná fáze voleb proběhne v sobotu 2. 12. 2023 od 12.00 do 14.00 hodin v rotundě a v pondělí 4. 12. 2020 od 12.00 do 14.00 hod. v rotundě budovy CMTF na Univerzitní ulici 22. 

Vyzýváme všechny členy akademické obce, aby se voleb zúčastnili.


V Olomouci dne 18. září 2023

Mgr. Renáta Sedláková Ph.D., v. r.
předsedkyně volební komise

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)