KVĚTY TRPĚLIVOSTI v kryptě kostela: spolupráce fakulty a muzea

Středa 15. červen 2022, 20:07 – Text: Lenka Peřinová

Cyrilometodějská teologická fakulta UP a Muzeum umění v Olomouci zvou zájemce z řad veřejnosti na výstavu liturgického umění KVĚTY TRPĚLIVOSTI. Vernisáž v kryptě katedrály sv. Václava v Olomouci zahájí 23. června 2022 v 19:00 hodin prezentace čerstvě vydané stejnojmenné knihy dr. Radka Martinka. Na výstavě se jako kurátorka podílela doc. Jitka Jonová. V červnu je výstava z organizačních důvodů přístupná pouze po předchozím objednání, od července bude instalace k vidění až do konce září 2022. 

Instalace v kryptě olomoucké katedrály představí výběr barokních duchovních tisků a bohatě ilustrovaných rukopisných modlitebních knih, ukázky dobových herbárií či grafických vzorníků, které sloužily umělcům a řemeslníkům jako zdroj inspirace, drahocenná mešní roucha, zlatnicky dokonale zpracované liturgické nádoby s rostlinnými a květinovými motivy s duchovní symbolikou.

„Jako mocné duchovní symboly se motivy z rostlinné říše objevují již v biblických textech a posléze i v duchovní literatuře. Od středověku se však s jejich zobrazením můžeme setkat také v umění a uměleckém řemesle, kde byly často používány jako nositelé a zprostředkovatelé abstraktních myšlenek, transcendentních obsahů a významů. Krása přírody, její pestrost a variabilita byly od raného středověku vnímány jako důkaz Božího stvoření,“ vysvětlila umělecké užití přírodních motivů doc. Jitka Jonová. 

Ozdoby na liturgických předmětech, ať již bohatě vyšívaných ornátech či skvostně zlatnicky zpracovaných nádobách, nelze považovat za pouhou dekoraci. Jejich úlohou bylo pomoci „sdělit nesdělitelné“, koncentrovat mysl kněze při bohoslužbě a oslavit Boha. 

„Při zhotovování liturgických předmětů proto nehrála svou roli pouze zručnost umělce, jeho výtvarné cítění a orientace v uměleckých proudech, ale také znalost teologie, která ovlivňovala již samotný výběr materiálu, jeho charakter, barvu i použité motivy a tvarosloví,“ doplnil dr. Radek Martinek.

Výstavu doprovodí kniha Radka Martinka, kterou vydává Vydavatelství Univerzity Palackého. Po katalogu a výstavě Ornamenta episcopi, věnovaných liturgickým rouchům olomoucké katedrály, jde o další výstup grantového projektu zaměřeného na historické liturgické textilie v českých zemích (řešitelem je Univerzita Palackého – Cyrilometodějská teologická fakulta a spoluřešitelem Národní památkový ústav), který bude prezentován v Olomouci.  

Vystavované exponáty jsou zapůjčeny z majetku římskokatolických farností Olomoucké arcidiecéze a Královehradecké diecéze, sbírek Arcibiskupství olomouckého a Muzea umění Olomouc. Během června je výstava přístupná pouze po objednání na tel. 731 402 036.

Pořadatelé výstavy:

Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Muzeum umění Olomouc

Římskokatolická farnost sv. Václava v Olomouci

Kurátoři výstavy: Jitka Jonová (CMTF UP), Helena Zápalková (MUO)

Odborná spolupráce: Radek Martinek (CMTF UP)

Více zde: https://www.muo.cz/kvety-trpelivosti-kvetinove-motivy-v-liturgickem-umeni--4193/

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)