PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637393
Pracoviště:
Katedra křesťanské výchovy
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
1. máje
Místnost:
2.01
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Maliňáková K., Kopčáková J., Kolarčik P., Madarasová Gecková A., Poláčková Šolcová I., Hušek V., Klůzová Kráčmarová L., Dubovská E., Kalman M., Půžová Z., Dijk JPV., Tavel P. The Spiritual Well-Being Scale: Psychometric Evaluation of the Shortened Version in Czech Adolescents. Journal of Religion and Health. 2017.
  Lišková M., Janečková D., Klůzová Kráčmarová L., Mladá K., Bušková J. The occurrence and predictive factors of sleep paralysis in university students. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2016.
  Klůzová Kráčmarová L., Plháková A. Frekvence vybavování snů a nočních můr ve vztahu k alexithymii a dalším osobnostním proměnným. Československá psychologie. 2015.
  Klůzová Kráčmarová L., Plháková A. Nightmares and their consequences in relation to state factors, absorption, and boundaries.. Dreaming. 2015.
  ABSTRAKT
  Klůzová Kráčmarová L. Dream Thrillers: A New Way to Look at Disturbed Dreaming. International Journal of Dream Research. 2017.
  Klůzová Kráčmarová L. Nightmares and Stress Reactions. International Journal of Dream Research. 2017.
  Klůzová Kráčmarová L., Plháková A. Dream recall and nightmare frequency in relation to alexithymia and personality variables. International Journal of Dream Research. 2014.
  Klůzová Kráčmarová L., Plháková A. Nightmare Recall Frequency, Absorption, Boundary Permeability and Psychosomatic Symptoms Reporting in Czech Student Sample. International Journal of Dream Research. 2014.
  CERTIFIKOVANÁ METODIKA
  Tavel P., Klůzová Kráčmarová L., Půžová Z., Dubovská E. Metodika DIPEx ČR. Certifikovaná metodika MPSV č.j.: 2015/70065-312. 2015.
  RECENZE
  Kráčmarová L. Proč vlastně spíme?. Psychologie dnes. 2013.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Komunikativní dovednosti KKV/6KD ZS Se 0
  Komunikativní dovednosti I KKV/6KD1 ZS Se 0
  Komunikativní dovednosti II KKV/6KD2 LS Se 0
  Patopsychologie pro sociální pedagogy KKV/PSP ZS 2
  Patopsychologie pro sociální pedagogy KKV/6PSP ZS 0
  Pedagogická psychologie KKV/8PP LS Se 0
  Pedagogická psychologie KKV/PP ZS Se 1
  Pedagogická psychologie KKV/PPU ZS Se 0
  Pedagogická psychologie KKV/PPT ZS Se 1
  Pedagogická psychologie KKV/6PP ZS 0
  Pedagogická psychologie KKV/PPT ZS 1
  Pedagogická psychologie KKV/6PP ZS Se 0
  Pedagogická psychologie KKV/PPU ZS 0
  Pedagogická psychologie KKV/PP ZS 1
  Psychohygiena KKV/PSHG LS 7
  Psychologie náboženství KKV/8PN LS 0
  Psychologie osobnosti a patopsychologie KKV/POP ZS Se 1
  Psychologie osobnosti a patopsychologie KKV/POP ZS 1
  Psychologie osobnosti a patopsychologie KKV/POPT ZS Se 1
  Psychologie osobnosti a patopsychologie KKV/6PO15 ZS 0
  Psychologie osobnosti a patopsychologie KKV/POPT ZS 1
  Psychologie osobnosti a patopsychologie KKV/6POP ZS 0
  Psychosociální aspekty nemoci KKV/PSAN LS 1
  Psychosociální aspekty nemoci KKV/PSAN LS Cv 1
  Sociální a rodinná psychologie KKV/8SRP LS Se 0
  Sociální a rodinná psychologie KKV/SRP LS Se 1
  Sociální a rodinná psychologie KKV/6SRP LS Cv 0
  Sociální a rodinná psychologie KKV/SRPT LS 1
  Sociální a rodinná psychologie KKV/SRPT LS Se 1
  Sociální a rodinná psychologie KKV/SRP LS 1
  Sociální a rodinná psychologie KKV/6SRP LS 0
  Vybrané kapitoly z psychologie KKV/6VKP ZS Se 0
  Vybrané kapitoly z psychologie KKV/VKP ZS Se 2
  Vývojová psychologie KKV/6VP LS 0
  Vývojová psychologie KKV/VP LS 1
  Vývojová psychologie KKV/8VP LS Se 0
  Vývojová psychologie KKV/VPT LS 1
  Výzkumné aktivity studentů KKV/VAS ZS Se 0
  Základy psychologie KKV/ZPSY ZS Se 1
  Základy psychologie KKV/6ZPSY ZS 0
  Základy psychologie KKV/ZPST ZS Cv 1
  Základy psychologie KKV/ZPSY ZS 1
  Základy psychologie KKV/5ZPSY ZS Cv 0
  Základy psychologie KKV/ZPST ZS 1