PhDr.Mgr. Libor Novosád, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637207
Pracoviště:
Katedra křesťanské sociální práce
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
tř. Svobody 8
Místnost:
1.08
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Novosád L. K průsečíkům a souvislostem speciálně pedagogické podpory a sociální práce. In Kaleja M., Zezulková E. (Eds.) Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí.. 2014.
  Novosád L. Vybrané aspekty terminologického a mezioborového kontextu přístupu k poradenství a studentům s postižením na VŠ. In Novosád L. (Eds.) Rozvoj kompetencí vysokoškolských poradců napříč poradenským spektrem. 2014.
  Novosád L. Vybrané aspekty terminologického a mezioborového kontextu přístupu k poradenství a studentům s postižením na VŠ. In Novosád L. (Eds.) Rozvoj kompetencí vysokoškolských poradců napříč poradenským spektrem. 2014.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Poradenství v sociální práci KKS/PSP ZS Cv 1
  Rodina a péče o osoby s postižením KKS/RPOP ZS Cv 1
  Rodina a péče o osoby s postižením KKS/RPOP ZS 1
  Sociální služby pro osoby s postižením KKS/SSOP LS Cv 2
  Sociální služby pro osoby s postižením KKS/SSOP LS 2