Mgr. Jana Plátová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585637203, 541121477
Pracoviště:
Katedra biblických věd
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
5.18
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
Jiné komise a orgány
  • Patristická společnost ČR (člen, 2008–)
  • International Association of Patristic Studies (člen, 2008–)
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Plátová J. Clemens’ und Origenes’ Auslegung der Perikope von der Berufung des reichen Jünglings (Mt 19,16-30 parall.) im EKK Projekt. In Jacobsen A. (Eds.) Origeniana Undecima. Origen and Origenism in the History of Western Thought. 2016.
Plátová J. „Máme tedy všechny důvody se ženit…“ (Strom. II,140,1). Ideál křesťanského manželství podle Klementa z Alexandrie. In Vyhnal P., Slovíková L., Čevan M. (Eds.) Spoločnosť, kríza, rodina. 2010.
Plátová J. Lidská svoboda a Boží spása v Klementových exegetických dílech. In Hušek V., Kitzler P., Plátová J. (Eds.) Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie. 2009.
Plátová J. Lidská svoboda a Boží spása v Klementových exegetických dílech. In Hušek V., Kitzler P., Plátová J. (Eds.) Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie. 2009.
Kunetka F. Lucernarium v liturgii křesťanského starověku. In Hušek V., Kitzler P., Plátová J. (Eds.) Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie. 2009.
Adámková I. Ultima verba. K jazyku raně křesťanských mučednických textů. In Hušek V., Kitzler P., Plátová J. (Eds.) Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie. 2009.
Plátová J. Klementova „teologie věčného Slova“. In Kišš I. (Eds.) Logos-Kristus a jeho význam pre teológiu a sociálnu etiku. 2008.
Plátová J. Matějovy tradice. Querite primum regnum Dei: Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 2006.
Janoušek F.H.., Plátová J. Blahoslavený Hroznata a ctihodná Vojslava ve sboru českých patronů v barokním kázání Rafaela Delaminetze. Na Hroznatově míse, Sborník řeholní kanonie premonstrátského řádu v Teplé. 2002.
KNIHA - CELEK
Havrda M., Černušková V., Plátová J., Šedina M. Klement Alexandrijský: Stromata VIII (Liber logicus). Rejstříky ke Stromatům I-VII. 2017.
ČERNUŠKOVÁ V., PLÁTOVÁ J. Klement Alexandrijský. Stromata VII. 2011.
Plátová J. Latinská syntax. Latinská syntax. 2008.
Plátová J. Klement Alexandrijský, Stromata I. Klement Alexandrijský, Stromata I. 2004.
Plátová J. Latinská syntax pro studenty teologie. Latinská syntax pro studenty teologie. 2002.
KAPITOLA V KNIZE
Plátová J. The Text of Mark 10:29–30 in Ouis dives salvetur? by Clement of Alexandria. Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts. 2016.
Plátová J. Znal Klement Tomášovo evangelium? "Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry?" (1 Tim 1,5): Studie věnované Ladislavu Tichému k 60. narozeninám. 2008.
Klement Alexandrijský, Stromata II-III. In Plátová J., Černušková V. (Eds.) Klement Alexandrijský, Stromata II-III. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Hušek V., Černušková V., Plátová J. COLLOQUIUM CLEMENTINUM II, Clement’s Biblical Exegesis. 2014.
Plátová J., Hušek V. Patristická konference 2012. 2012.
Černušková V., Plátová J., Pacner S. Apoštol Pavel a Písmo. 2009.
Hušek V., Chvátal L., Karfíková L., Plátová J., Havrda M. Patristická konference 2008. 2008.
Hušek V., Chvátal L., Plátová J. Symposium mladých patrologů. 2006.
SBORNÍK - CELEK
Miscellanea patristica. In Hušek V., Chvátal L., Plátová J. (Eds.) Miscellanea patristica. 2007.
PŘEKLAD
De S. Hroznata abbate Toeplensi. In Plátová J. (Eds.) Na Hroznatově míse. 2009.
Vita Rhoznatae. In Plátová J. (Eds.) Na Hroznatově míse. 2009.
Klement Alexandrijský, Stromata I. In Plátová J. (Eds.) Stromata I. 2005.
Šedina M., Černušková V., Plátová J. Klement Alexandrijský, Stromata I. In Plátová J., Černušková V., Šedina M. (Eds.) Klement Alexandrijský, Stromata. 2004.
Šedina M., Černušková V., Plátová J. Klement Alexandrijský, Stromata I. In Plátová J., Černušková V., Šedina M. (Eds.) Klement Alexandrijský, Stromata. 2004.
Klement Alexandrijský, Stromata I. In Plátová J. (Eds.) Klement Alexandrijský, Stromata I. 2004.
Plátová J. Raphael De Laminetz. K uctění památky patronů českého království, jejichž jména nejsou dosud zapsána v knize svatořečených, jsou však v knize života. In Plátová J. (Eds.) Na Hroznatově míse, Sborník řeholní kanonie premonstrátského řádu v Teplé. 2002.
Plátová J. Raphael De Laminetz. K uctění památky patronů českého království, jejichž jména nejsou dosud zapsána v knize svatořečených, jsou však v knize života. In Plátová J. (Eds.) Na Hroznatově míse, Sborník řeholní kanonie premonstrátského řádu v Teplé. 2002.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.