PhDr. Ing. Ludmila Siarda Trochtová

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637161

Katedra křesťanské sociální práce

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

5.18

odborný asistent

Etická výchova, hodnotové vzdělávání, hodnoty a výchova, didaktika, pedagogika, praxe.

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 10:35–11:20 5.18 Další konzultace pro studenty PS a KS po dohodě e-mailem.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS fakulty (1. 10. 1997 – 30. 6. 2000)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Olecká I., Trochtová LS., Pospíšil J., Pospíšilová H. Social Networking as Leisure: An Attempt to Conceptualize Liquid Leisure. Sustainability. 2022. (ČLÁNEK)
Trochtová LS., Pospíšil J., Pospíšilová H. Social risks as the source of threats and concerns: The survey in the Czech Republic. Societies. 2021. (ČLÁNEK)
Pospíšil J., Pospíšilová H., Trochtová LS. Preferences and influence of the value of health in the contemporary Czech population. Kontakt. 2020. (ČLÁNEK)
Pospíšil J., Pospíšilová H., Trochtová LS. Katalog volnočasových aktivit verze 4.0.0. In Knotová D., Lohrová K. (Eds.) 2018. (KNIHA - CELEK)
Sobková P., Öbrink Hobzová M., Trochtová LS. Odrazy emocí v postojích k imigrantům. 2016. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Olecká I., Trochtová LS., Pospíšil J. Monitoring konzumace alkoholu u dětí a mladistvých v ordinacích dětských lékařů. Cesko-Slovenska Pediatrie. 2023.
Öbrink Hobzová M., Trochtová LS., Sobková P. Národní identita v multikulturním prostředí. Sociální pedagogika. 2017.
Trochtová L. Apoštol Filip. Katechetické listy. 2009.
Trochtová L. Bartoloměj. Katechetické listy. 2009.
Trochtová L. Georges de la Tour: Apoštolové Filip a Jakub. Katechetické listy. 2009.
Trochtová L. Jak žít? Katechetické listy. 2009.
Trochtová L. Jakub Menší: Jakub Alfeův, Jakub, "bratr Páně". Katechetické listy. 2009.
Trochtová L. Ježíš řekl? Katechetické listy. 2009.
Trochtová L. Ježíš umírá na kříži. Katechetické listy. 2009.
Trochtová L. Jidáš Iškariotský. Katechetické listy. 2009.
Trochtová L. Jidášův polibek - Giotto di Bondone. Katechetické listy. 2009.
Trochtová L. Ovoce Ducha. Katechetické listy. 2009.
Trochtová L. Postní kalendář 2009. Katechetické listy. 2009.
Trochtová L. Socha sv. Bartoloměje. Katechetické listy. 2009.
Trochtová L. Svatý Matěj. Katechetické listy. 2009.
Trochtová L. Adventní kalendář 2008. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Andrea del Sarto: Svatý Jakub. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Apoštol Ondřej. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Apoštol Petr. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Apoštol Tomáš. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Carravaggio: Nevěřící Tomáš. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Jakub Větší. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Kdo je moje máma? Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Kříž svatého Ondřeje. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Meditace k obrazu. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Milosrdný Samaritán. Katechetické listy. 2008.
TROCHTOVÁ L., Polcrová H. Postní kalendář 2008. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Pravda nebo lež? Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Svatý Juda Tadeáš. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Šimon Kananejský a Juda Tadeáš. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Vánoční pásmo - nabídka pro školy. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Zlatá deska. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L., Polcrová H. Adventní kalendář 2007. Katechetické listy. 2007.
Trochtová L. Apoštol Jan. Katechetické listy. 2007.
Trochtová L. Apoštol Matouš. Katechetické listy. 2007.
Trochtová L. Ikona "Kristus naděje Evropy". Katechetické listy. 2007.
Trochtová L. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Katechetické listy. 2007.
Trochtová L. Kdo jsou patroni Evropy. Katechetické listy. 2007.
Trochtová L. Letnice. Katechetické listy. 2007.
Trochtová L. Meditace před ikonou Krista Spasitele. Katechetické listy. 2007.
Trochtová L. Meditace před ikonou "Seslání Ducha svatého". Katechetické listy. 2007.
Trochtová L. Mojžíš byl služebník. Katechetické listy. 2007.
Trochtová L. Povolání Abraháma. Katechetické listy. 2007.
Trochtová L. Adventní kalendář 2006. Katechetické listy. 2006.
Trochtová L. Duch svatý v Novém zákoně a jeho symboly. Katechetické listy. 2006.
Trochtová L. Ikony. Katechetické listy. 2006.
Trochtová L. Klíčové kompetence a náboženská výchova. Katechetické listy. 2006.
Trochtová L. Krize apoštolátu. Katechetické listy. 2006.
Trochtová L. Meditace. Katechetické listy. 2006.
Trochtová L. Meditace k ikoně Panny Marie Vladimírské. Katechetické listy. 2006.
Trochtová L. Meditace nad ikonou Nejsvětější Trojice. Katechetické listy. 2006.
Trochtová L. Mojžíš a hořící keř. Katechetické listy. 2006.
Trochtová L. Pobožnost k Panně Marii. Katechetické listy. 2006.
Trochtová L. Poselství křesťanských svátků. Katechetické listy. 2006.
Trochtová L. Postní cesta - putování po naší arcidecézi. Katechetické listy. 2006.
Trochtová L. Tři období v Mojžíšově životě. Katechetické listy. 2006.
Trochtová L. Adventní kalendář 2005. Katechetické listy. 2005.
Trochtová L. I Believe. Communicator. 2005.
Trochtová L. Kostel - Boží dům. Katechetické listy. 2005.
Trochtová L. Návrh postního plátna. Katechetické listy. 2005.
Trochtová L. Postní kalendář 2004. Katechetické listy. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Olecká I., Pospíšil J., Trochtová LS. Abuse experiences on social networking sites and recommendations of changes in prevention. EDULEARN22 Proceedings. 2022.
Trochtová LS., Pospíšil J., Pospíšilová H. THE ROLE AND IMPORTANCE OF OUTDOOR LEISURE ACTIVITIES ON THE CHANGE OF VALUES: IMPACTS ON PERSONAL DEVELOPMENT AND EDUCATION. 15th International Technology, Education and Development Conference Online Conference. 8-9 March, 2021. 2021.
Öbrink Hobzová M., Trochtová LS. Průzkum odborných kompetencí studentů oboru Sociální pedagogika na CMTF UP. In Junová I. (Eds.) Socialia 2015 - Možnosti uplatnění sociálního pedagoga /sociální pedagogiky v současné společnosti. 2016.
KNIHA - CELEK
Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Potměšilová P., Trochtová L., Fojtíková Roubalová M. Sociální pedagogika a její metody. 2015.
Potměšilová P., Pospíšil J., Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Fojtíková Roubalová M., Trochtová L., Straková V., Najzarová K. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
Trochtová L. Úvod do didaktiky. Úvod do didaktiky. 2002.
Smahel R., Trochtová L. Katechetické hry pro děti a mládež. Katechetické hry pro děti a mládež. 2001.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Trochtová L. Jan M. Vianney I. duchovní obnova Kongregace sester Premonstrátek. 2009.
Trochtová L. Jan M. Vianney II. duchovní obnova Kongregace sester Premonstrátek. 2009.
Trochtová L. Jan M. Vianney III. duchovní obnova Kongregace sester Premonstrátek. 2009.
Trochtová L. Kostel a jeho význam. tématické vstupy do škol. 2009.
Trochtová L. Metody práce s obrazem. formační setkání katechetů. 2009.
Trochtová L. Tradice vánoc a svatý Mikuláš. Tématické vstupy do škol. 2009.
Trochtová L. Vánoce a jejich tradice. Podpora ŠVP. 2009.
Trochtová L. Apoštol Matouš. Biblické postavy. 2008.
Trochtová L. Apoštol Ondřej. Biblické postavy. 2008.
Trochtová L. Apoštol Petr. Biblické postavy. 2008.
Trochtová L. Farizej a celník. Biblické postavy. 2008.
Trochtová L. Kam směřuji? Kudy - kam. 2008.
Trochtová L. Svatý Mikuláš a svatý Václav. Tématické vstupy do škol. 2008.
Trochtová L. Velikonoce. Tématické vstupy do škol. 2008.
Trochtová L. Význam vánočních svátků. Podpora ŠVP. 2008.
Trochtová L. Advent a Vánoce. Tématické vstupy do škol. 2007.
Trochtová L. Marnotratný syn. Bible v liturgii Kongregace. 2007.
Trochtová L. Mojžíš. Exercicie pro mládež. 2007.
Trochtová L. Naše komunity. Bible v liturgii Kongregace. 2007.
Trochtová L. Návštěva mudrců. Bible v liturgii Kongregace. 2007.
Trochtová L. Panna Maria a letnice. Farnost jako společenství. 2007.
Trochtová L. Vánoce. Tématické vstupy do škol. 2007.
Trochtová L. Vánoční čas. Tématické vstupy do škol. 2007.
Trochtová L. Význam vánočních svátků. Podpora ŠVP. 2007.
Trochtová L. Duchovní boj. Příprava biřmovanců. 2006.
Trochtová L. Ikona Panny Marie Vladimírské. Farnost jako společenství. 2006.
Trochtová L. Kajícnost. Příprava biřmovanců. 2006.
Trochtová L. Komunikace a pravidla kruhových rozhovorů. Farnost jako společenství. 2006.
Trochtová L. Mojžíš před hořícím keřem. Děkanátní setkání katechetů. 2006.
Trochtová L. Štěpán Trochta - svědek víry. Oáza modlitby. 2006.
Trochtová L. Úvod do katechetických listů. Děkanátní setkání katechetů. 2006.
Trochtová L. Význam vánočních svátků. Podpora ŠVP. 2006.
Trochtová L. Kdo jsem vlastně já? duchovní obnova pro mládež. 2005.
Trochtová L. Komunikace a pravidla kruhových rozhovorů. Farnost jako společenství. 2005.
Trochtová L. Metody práce s obrazem. Farnost jako společenství. 2005.
Trochtová L. Moje místo ve společenství. Duchovní obnova pro mládež. 2005.
Trochtová L. Obraz Boha. Duchovní obnova pro mládež. 2005.
Trochtová L. Společenství katechetů. Farnost jako společenství. 2005.
Trochtová L. Animátor a jeho služba ve farnosti. formační setkání středoškolské mládeže. 2004.
Trochtová L. Etická výuka a možnosti jejího využití. Diecézní setkání katechetů. 2004.
Trochtová L. Hledání nových rozměrů. Konference VIA Sdružení hluchoslepých. 2004.
Trochtová L. Katecheze ve farnosti. Formační setkání kněží. 2004.
Trochtová L. Komunita a její charismata. Formační setkání sester Kongregace sester Premonstrátek (Cyklus permanentní formace). 2004.
Trochtová L. Postní období - jak je prožít? Děkanátní setkání katechetů. 2004.
Trochtová L. Společný cíl. Formační setkání sester Kongregace sester Premonstrátek (Cyklus permanentní formace). 2004.
Trochtová L. Škola modlitby. Soubor přednášek pro formační setkání středoškolské mládeže. 2004.
Trochtová L. Rekolekce pro mládež. Děkanátní setkání mládeže. 2002.
Trochtová L. Dáme spolu řeč. víkend pro animátory společenství a další zájemce. 2001.
Trochtová L. Komunikace s postiženou a závislou dospívajíví mládeží. Seminář "Knihovnicko-informační služby pro dospívající uživatele" - II. řádný ročník. 2001.
Trochtová L. KUDY - KAM. 2001.
Trochtová L. Tvořivost v katechezi. 2001.
Trochtová L. Tvořivé hry, komunikace. 1999.
Trochtová L. Umění hovořit s druhým. 1999.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Öbrink Hobzová M., Trochtová L., Sobková P. Sociální pedagogika v terii a praxi. 2015.
Potměšilová P., Öbrink Hobzová M., Trochtová L., Šnevajsová E. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Trochtová L. Chrám. Chrám. 2008.
Trochtová L. Svatý Mikuláš. Svatý Mikuláš. 2008.
Trochtová L. Vánoce. Vánoce. 2008.
Trochtová L. Velikonoce. Velikonoce. 2008.
Trochtová L. Abrahám: Muž víry. Dějiny spásy - Abrahám. 2007.
Trochtová L. Bůh dokáže změnit zlo v dobro. Dějiny spásy - Josef. 2007.
Trochtová L. Cesta ke smrti, cesta k životu. Dějiny spásy - Saul. 2007.
Trochtová L. David oslavuje Hospodina. Dějiny spásy - David. 2007.
Trochtová L. Davidův pád. Dějiny spásy - David. 2007.
Trochtová L. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Dějiny spásy - Mojžíš. 2007.
Trochtová L. Jakubův příběh - lstivost. Dějiny spásy - Jakub. 2007.
Trochtová L. Jakubův sen. Dějiny spásy - Jakub. 2007.
Trochtová L. Jakubův zápas s Bohem. Dějiny spásy - Jakub. 2007.
Trochtová L. Josef - člověk zkoušený a povolaný. Dějiny spásy - Josef. 2007.
Trochtová L. Josefovo odpuštění. Dějiny spásy - Josef. 2007.
Trochtová L. Modly kolem nás. Dějiny spásy - Samson. 2007.
Trochtová L. Moje představa Boha. Dějiny spásy - Abrahám. 2007.
Trochtová L. Mojžíšovy výmluvy. Dějiny spásy - Mojžíš. 2007.
Trochtová L. Pět vyznání proroka Jeremiáše. Dějiny spásy- Jeremiáš. 2007.
Trochtová L. Povolání Abraháma. Dějiny spásy - David. 2007.
Trochtová L. Přátelství na život a na smrt. Dějiny spásy - David. 2007.
Trochtová L. Rozbitý džbán. Dějiny spásy - Jeremiáš. 2007.
Trochtová L. Samson. Dějiny spásy - Samson. 2007.
Trochtová L. Saulova žárlivost ? Kam až můžeš dojít? Dějiny spásy - Saul. 2007.
Trochtová L. Šalomounova moudrost. Dějiny spásy - Šalamoun. 2007.
Trochtová L. Šalomounův hřích. Dějiny spásy - Šalamoun. 2007.
Trochtová L. Tři období v Mojžíšově životě. Dějiny spásy - Mojžíš. 2007.
PŘEKLAD
Henri J.M. Nouwen: Vidět Krista. In Trochtová L. (Eds.) Henri J.M. Nouwen: Seeing Christ. 2007.
Belonging to God. In Trochtová L. (Eds.) Henri j.M. Nouwen: Behold the Beauty of the Lord. 2006.
Living in the House of Love. In Trochtová L. (Eds.) Henri j.M. Nouwen: Behold the Beauty of the Lord. 2006.
LENZ, L., KUDLÁČKOVÁ, B., Otče náš a desatoro ako ich nepoznáme. In Trochtová L. (Eds.) LENZ, L., KUDLÁČKOVÁ, B., Desatero a otčenáš jak je neznáme. 2005.
Rozsévač vyšel rozsévat - katecheze k textům Nového zákona. In Trochtová L. (Eds.) Šelinga, J.:Rozsévač vyšel rozsévat - katecheze k textům Nového zákona. 2001.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)