Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585209022,585637190
Pracoviště:
Katedra křesťanské sociální práce
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Křížkovského 6 CARITAS
Místnost:
1.12a
Pracovní zařazení:
odborný asistent
ČLÁNEK
Bednář M. Rozvoj kvality v sociálních službách je náročný a dlouhodobý proces. Sociální práce / Sociálna práca. 2009.
BEDNÁŘ M. Intuice nenahradí vzdělání a odbornost. Samaritán Otrokovice. 2008.
BEDNÁŘ M. Personální standardy a profesní rozvoj zaměstnanců. Sociální práce / Sociálna práca. 2008.
BEDNÁŘ M. Social Services in the Czech Republic. Observatory for the Development of Social services in Europe. 2008.
BEDNÁŘ M. To by měl slyšet náš pan ředitel? Katolický týdeník. 2008.
Bednář M. Úvod do kvality v sociálních službách. Sociální práce / Sociálna práca. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
BUGEL W. Charta Oecumenica jako povzbuzení i inspirace ke společné sociální angažovanosti křesťanů. In BEDNÁŘ M. (Eds.) Spravedlnost a služba V. Sborník odborných příspěvků a studijních textů CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc. 2011.
AMBROS P. Můžeme mluvit o církvi bez služby chudým? Vazby a hranice pastorace a církevní sociální práce. In BEDNÁŘ M., SYNKOVÁ J. (Eds.) Spravedlnost a služba. Sborník odborných příspěvků a studijních textů Caritas – Vyšší odborné školy sociální Olomouc. 2011.
BEDNÁŘ M. Kvalita podle zákona o sociálních službách. In . (Eds.) Spravedlnost a služba II. 2008.
BEDNÁŘ M. Plánované změny zákona o sociálních službách a jeho výsledky. In . (Eds.) Spravedlnost a služba III. 2008.
BEDNÁŘ M. Provozní standardy. In . (Eds.) Poznáním ke kvalitě. 2008.
BEDNÁŘ M. Úvod do kvality sociálních služeb. In . (Eds.) Poznáním ke kvalitě. 2008.
BEDNÁŘ M. Závěrečné shrnutí - metodika inspekce. In . (Eds.) Poznáním ke kvalitě. 2008.
Bednář M. Kvalita podle zákona o sociálních službách. Spravedlnost a služba II. Sborník odborných příspěvků a studijních textů CARITAS-VOŠ sociální Olomouc. 2007.
KNIHA - CELEK
KAPITOLA V KNIZE
Bednář M., Baštecká B. Kvalita v sociálních službách. Psychologická encyklopedie - aplikovaná psychologie. 2009.
Bednář M., Baštecká B. Sociální služby - typologie. Psychologická encyklopedie - aplikovaná psychologie. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Bednář M. Individuální práce s uživatelem - seniorem. seminář pro pracovníky sociálních služeb regionu. 2009.
Bednář M. Individuální práce s uživatelem - seniorem. Seminář pro pracovníky Charity. 2009.
Bednář M. Individuální práce s uživatelem - seniorem. Seminář pro pracovníky sociálních služeb regionu. 2009.
Bednář M. Individuální práce s uživatelem, provozní standardy. seminář pro pracovníky příspěvkové organizace Fontána Hlučín. 2009.
Bednář M. Jak porozumět standardům kvality aneb jsou standardy kvalitní? seminář pro pracovníky příspěvkové organizace Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí. 2009.
Bednář M. Odborné a osobnostní kvality pracovníků Charity. seminář pro vedoucí pracovníky Charit v působnosti ACHO. 2009.
Bednář M. Personální standardy. seminář pro pracovníky charit v působnosti ACHO. 2009.
Bednář M. Sebehodnocení v sociálních službách. seminář pro pracovníky sociálních služeb regionu. 2009.
Bednář M. Sociální služba jako právní vztah. seminář pro pracovníky Slezské diakonie. 2009.
Bednář M. Standardizace kvality sociálních služeb aneb jak rozumíme standardům kvality. seminář pro pracovníky v působnosti Městského úřadu Hodonín. 2009.
Bednář M. Standardizace kvality sociálních služeb aneb jak rozumíme standardům kvality. seminář pro pracovníky sociálních služeb olomouckého regionu. 2009.
Bednář M. Systémy kvality, standardy kvality sociálních služeb. Vzdělávání pracovníků veřejné správy. 2009.
Bednář M. Veřejný závazek. seminář pro pracovníky charit v působnosti ACHO. 2009.
Bednář M. Vývoj péče/pomoci lidem s mentálním handicapem. Ochrana práv uživatelů sociálních služeb. seminář pro pracovníky příspěvkové organizace Fontána Hlučín. 2009.
BEDNÁŘ M. Formulace dobrého poslání, aneb jak naplnit standard č. 1. přednáška pro Slezskou diakonii Český Těšín. 2008.
BEDNÁŘ M. Individuální práce s uživatelem. přednáška pro Charitu Zábřeh. 2008.
BEDNÁŘ M. Jak lépe porozumět standardům kvality sociálních služeb, ochrana práv osob. přednáška pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb Malenovice. 2008.
BEDNÁŘ M. Kvalita sociálních služeb se standardy, nebo navzdory standardům kvality? přednáška pro Centrum sociálních služeb Komorní Lhotka. 2008.
BEDNÁŘ M. Ochrana práv uživatelů. přednáška pro Charitu Zábřeh. 2008.
BEDNÁŘ M. Ochrana práv uživatelů sociálních služeb, individuální plánování. přednáška pro DS Český Těšín. 2008.
BEDNÁŘ M. Standardizace kvality sociálních služeb. přednáška pro DS Český Těšín. 2008.
BEDNÁŘ M. Standardy kvality sociálních služeb. přednáška pro SČKCH Praha. 2008.
BEDNÁŘ M. Úvod do problematiky standardů kvality sociálních služeb. přednáška pro Charitu Žďár nad Sázavou. 2008.
BEDNÁŘ M. Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. přednáška pro Charitu Červený Kostelec. 2008.
Bednář M. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. 2007.
Bednář M. Individuální práce s uživatelem. Metodika inspekce kvality sociálních služeb. 2007.
Bednář M. Kvalita sociálních služeb se standardy, nebo navzdory standardům kvality? Národní školení zaměstnanců Armády spásy. 2007.
Bednář M. Kvalita v sociálních službách. Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb. 2007.
Bednář M. Metodika inspekce kvality sociálních služeb. Metodika inspekce kvality sociálních služeb. 2007.
Bednář M. Obecné modely hodnocení kvality a naplňování standardů kvality sociálních služeb v praxi. Školení ředitelů sociálních služeb Jihočeského kraje. 2007.
Bednář M. Personální a organizační zajištění služby. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách. 2007.
Bednář M. Sebehodnocení a metody řízení změn v organizacích. Charita pro budoucnost. 2007.
Bednář M. Systémy zajišťování kvality. Řízení kvality sociálních služeb. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.