PhDr. Ing. Ludmila Trochtová

Vzdělání

 • titul PhDr. udělen 2001
 • CMTF UP Olomouc, magisterský titul
 • Fakulta teologických studií Jihočeské univerzity
 • VŠ chemicko-technologická Praha, inženýrský titul
 • SPŠ chemická, Praha

Další doplňující vzdělání:

 • zkušenostní výcvik PCA (Person centered approach), osvědčení uděleno 2011
 • 3 měsíční studijní pobyt: St.Norbert College, De Pere, Wisconsin, U.S.A.,2005
 • 3 měsíční studijní pobyt: St.Norbert College, De Pere, Wisconsin, U.S.A., 2004
 • 3 měsíční studijní pobyt: St.Norbert College, De Pere, Wisconsin, U.S.A., 2003.
 • postgraduální kurz Etické výchovy, osvědčení uděleno 1998

Praxe

 • odborná asistentka na katedře křesťanské výchovy CMTF UP od r. 1999
 • asistentka na katedře křesťanské výchovy CMTF UP
 • katechetka (Arcibiskupství olomoucké), vedení pedagogických náslechů a výstupů studentů CMTF UP
 • zaměstnanec ČKCH,
 • odborný pracovník pro VTEI ve VÚTECHP Praha
 • podnikový vodohospodář v n.p. Praga ZKG Praha

Odborné zaměření

 • Pedagogika, didaktika
 • Sociální pedagogika, praxe
 • Etická výchova
 • Hodnotové vzdělávání

Výběrová bibliografie

 1. ÖBRINK HOBZOVÁ, M., SIARDA TROCHTOVÁ, L., & SOBKOVÁ, P. Národní identita v multikulturním prostředí [National identity in multicultural environment]. (2017). Sociální pedagogika/Social Education, 5(2), 27-41. doi.org/10.7441/soced.2017.05.02.03
 2. SOBKOVÁ, P., ÖBRINK HOBZOVÁ, M.,TROCHTOVÁ, S.L. Odrazy emocí v postojích k imigrantům. Olomouc: Vydavatelství UP, 2016. 128 s. ISBN 978-80-244-5078-0. DOI: 10.5507/cmtf.16.24450780.
 3. ÖBRINK HOBZOVÁ Milena, TROCHTOVÁ Ludmila Siarda. Průzkum odborných kompetencí studentů oboru Sociální pedagogika na CMTF UP. In Junová, I., Slaninová, G. (eds.). Socialia 2015. Možnosti uplatnění sociálního pedagoga/sociální pedagogiky v současné společnosti. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016. 246-252. ISBN 978-80-7435-655-1.
 4. SOBKOVÁ, P., ÖBRINK HOBZOVÁ, M., POSPÍŠILOVÁ, H. a kol. Sociální pedagogika a její metody. Olomouc: Vydavatelství UP, 2015. 182 s. ISBN 978-80-244-4885-5.
 5. TROCHTOVÁ, L. Adorace s dětmi. Příručka pro kněze, rodiče a děti. Olomouc, MCM 2015.88 s. ISBN 978-80-7266-408-5.
 6. POTMĚŠILOVÁ, P., POSPÍŠIL, J., SOBKOVÁ, P., ÖBRINK HOBZOVÁ, M., POSPÍŠILOVÁ, H., FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, M., TROCHTOVÁ, L., STRAKOVÁ, V., NAJZAROVÁ, K. Sociální pedagogika v teorii a praxi. Olomouc: Vydavatelství UP, 2013. 162 s. ISBN 978-80-244-3831-3.

Vědeckovýzkumná činnost – granty

 • Hodnotová výchova ve volném čase, SIVV CMTF_2017_003 (IGA - Studentská grantová soutěž UP - specifický výzkum), 2017, CMTF Olomouc, úspěšně obhájeno, spoluřešitel.
 • Prosociální jednání v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti, SIVV CMTF_2016_013 (IGA - Studentská grantová soutěž UP - specifický výzkum), 2016, CMTF Olomouc, úspěšně obhájeno, hl. řešitel.
 • Metody sociálně výchovných činností v sociální pedagogice, SIVV CMTF_2015_010 (IGA - Studentská grantová soutěž UP - specifický výzkum), 2015, CMTF Olomouc, hl. řešitel: Mgr. Petra Sobková, úspěšně obhájeno, spoluřešitel.
 • Výchova k hodnotám zaměřená na cílové skupiny sociální pedagogiky, SIVV CMTF_2014_017 (IGA - Studentská grantová soutěž UP - specifický výzkum), 2014, CMTF Olomouc, hl. řešitel: Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D., úspěšně obhájeno, spoluřešitel.
 • Sociální pedagogika v teorii a praxi, CMTF_2013 _007, (IGA - Studentská grantová soutěž UP -specifický výzkum), 2013, CMTF UP Olomouc, hl. řešitel: PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D., úspěšně obhájeno, spoluřešitel.

Další vzdělávací činnost

Příprava a realizace kurzu ETV, akr. MŠMT v rámci DVPP:

 • Etická výchova pro základní a střední vzdělávání, č.j. MSMT-7782/2017-2-293 (2017-2020)
 • Kurz etické výchovy - čtyřsemestrální, MSMT č.j. 9822/2016-1-234 (2016-2019)
 • Kurz etické výchovy - čtyřsemestrální, MSMT č.j. 12 256/2013-201-202 (2013-2015)
 • Kurz etické výchovy - čtyřsemestrální, MSMT č.j. 10 023/2010-25-177 (2010-2012)

Tvorba a realizace programů "Vstupy do škol s nábož. tématy", akr. MŠMT v systému DVPP ve spolupráci s Centrem pro školy Arcibiskupství olomoucké:

 • Svatý Václav a jeho přínos pro náš národ, MŠMT č.j. 14685/2018-2-438 (2018)
 • Ukázkové hodiny k Hodnotovému vzdělávání, MŠMT č.j. 26056/2018-2-671(2018)
 • Lidová tradice Dušiček a Halloweenu, MŠMT č.j. 28126/2015-2-618 (2015)
 • Tradice křesťanských Vánoc v okruhu vánoční doby, MŠMT č.j. 28126/2015-2-618 (2015)
 • Kostel, význačná budova naší obce, města, MŠMT č.j. 28126/2015-2-618 (2015)
 • Bible, základ naší kultury, MŠMT č.j. 28126/2015-2-618 (2015)
 • Vánoce v hudbě, MŠMT č.j. 1460/2015-1-9 (2015)
 • Velikonoce ve výtvarném umění, MŠMT č.j. 43190/2013-2-856 (2013)
 • Vánoce ve výtvarném umění, MŠMT č.j.: 43190/2013-2-856 (2013)
 • Svatí Cyril a Metoděj - inspirace pro dnešek, MŠMT č.j.:50 059/2012-201-892 (2013)
 • Doba vánoční spojuje starý i nový rok, MSMT č.j. 39 560/2012-201-641 (2012)
 • Děti pomáhají dětem, MSMT č.j. 15 088/2012-25-215 (2012)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)