PhDr. Ing. Ludmila Trochtová

Vzdělání

 • 2001 – rigorózní zkouška, titul PhDr. udělen 24.10.2001
 • 1993 – 1996 CMTF UP Olomouc, magisterský titul udělen 14.6.1996
 • 1991 – 1993 Fakulta teologických studií Jihočeské univerzity
 • 1979 – 1983 VŠ chemicko-technologická Praha, inženýrský diplom udělen 20.6.1983
 • 1975 – 1979 SPŠ chemická, Praha

Další doplňující vzdělání:

 • 2007 - 2011 zkušenostní výcvik PCA (Person centered approach), osvědčení uděleno2011
 • 2005 - 3 měsíční studijní pobyt: St.Norbert College, De Pere, Wisconsin, U.S.A.
 • 2004 - 3 měsíční studijní pobyt: St.Norbert College, De Pere, Wisconsin, U.S.A.
 • 2003 - 3 měsíční studijní pobyt: St.Norbert College, De Pere, Wisconsin, U.S.A.
 • 1997 – 1998 postgraduální kurz Etické výchovy, osvědčení uděleno 1998

Praxe

 • 1999 - odborná asistentka na katedře křesťanské výchovy CMTF UP
 • 1996 - 1999 asistentka na katedře křesťanské výchovy CMTF UP
 • 1993 – 1996 katechetka (Arcibiskupství olomoucké), vedení pedagogických náslechů a výstupů studentů CMTF UP
 • 1990 – 1993 zaměstnanec ČKCH,
 • 1986 – 1990 odborný pracovník pro VTEI ve VÚTECHP Praha
 • 1983 – 1985 podnikový vodohospodář v n.p. Praga ZKG Praha

Odborné zaměření

 • Pedagogika, didaktika
 • Náb. pedagogika
 • Sociální pedagogika, praxe
 • Etická výchova

Publikační a další tvůrčí činnost

 1. POTMĚŠILOVÁ, P., POSPÍŠIL, J., SOBKOVÁ, P., ÖBRINK HOBZOVÁ, M., POSPÍŠILOVÁ, H., FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, M., TROCHTOVÁ, L., STRAKOVÁ, V., NAJZAROVÁ, K. Sociální pedagogika v teorii a praxi. Olomouc: Vydavatelství UP, 2013. 162 s. ISBN 978-80-244-3831-3.
 2. TROCHTOVÁ, L.: Úvod do didaktiky. Olomouc: MCM 2002. ISBN 80-7266-099-3.
 3. SMAHEL, TROCHTOVÁ: Katechetické hry pro děti. Olomouc: MCM 1998, 2. vyd. 2001. ISBN 80-238-4101-7.
 • Příprava a realizace kurzu ETV, akr. MŠMT v rámci DVPP:
  • Kurz etické výchovy – čtyřsemestrální, MSMT č.j. 12 256/2013-201-202 (2013-2015)
  • Kurz etické výchovy – čtyřsemestrální, MSMT č.j. 10 023/2010-25-177 (2010-2012)
 • Tvorba a realizace programů „Vstupy do škol s nábož. tématy“, akr. MŠMT v systému DVPP:
  • Vánoce ve výtvarném umění, MŠMT č.j.:43190/2013-1 (2013)
  • Svatí Cyril a Metoděj – inspirace pro dnešek, MŠMT č.j.:50 059/2012-201-892 (2013)
  • Doba vánoční spojuje starý i nový rok, MSMT č.j. 39 560/2012-201-641 (2012)
  • Děti pomáhají dětem, MSMT č.j. 15 088/2012-25-215 (2012)
  • Slavení, tradice a zvyky ve velikonoční době, č.j. MSMT 5501/2012-25-15 (2012)
  • Den slovanských věrozvěstů - svatí Cyril a Metoděj, č.j. MSMT 5501/2012-25-15 (2012)
  • Vánoce a svátky v době vánoční, MSMT č.j. 27 996/2011-25-556 (2011)
  • Charita - pomoc potřebným, MSMT č.j. 10 957/2011-25-161 (2011)
  • Tradice a zvyky vánočních svátků ve světě, MSMT č.j. 24 904/2010-25-533 (2010)
  • Křesťanské tradice v okruhu doby velikonoční, MSMT č.j. 3147/10-25-12 (2010)
  • Lidová tradice Dušiček a Halloweenu, MSMT č.j. 15650/2010-25-344 (2010)

Pedagogická činnost

 • Praktická cvičení z pedagogiky
 • Vedení praxí studentů oboru Katolická teologie, ped. náslechy a výstupy
 • Vedení praxí oboru Učitelství náboženství pro ZŠ, ped. náslechy a výstupy
 • Vedení praxí oboru Sociální pedagogika, praxe v říz. volnočas. aktivit, praxe vychovatelská
 • Vedení diplomových a bakalářských prací z pedagogiky a didaktiky
 • Vedení závěrečných prací z etické výchovy