doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.

vizitka

Narozen v roce 1950.

Vzdělání

 • 1994 - Habilitace na Pedagogické fakultě UP v Olomouci (Duševní život a duchovní zrání dítěte v křesťanské rodině) - titul doc. pro obor pedagogika
 • 1993 - Rigorózní zkouška a obhajoba disertační práce v oboru praktická teologie CMTF UP v Olomouci
 • 1991 - Universita Pontificia Salesiana v Římě
 • 1983 - 1990 - Postgraduální studimu v oboru náboženská pedagogika Philosophisch-theologisches Studium v Erfurtu
 • 1974 - ukončení studia na CMBF V Olomouci

Praxe

 • V letech 1997, 2002 - 2003 realizoval cykly rozhlasových přednášek v Radiu Proglas
 • 1994 - 2000 proděkan pro organizaci a rozvoj
 • od roku 1993 vedoucím Katedry křesťanské výchovy
 • 1989 - 1990 Vedoucí katechetického kurzu v Olomouci
 • Animátor skupin křesťanské mládeže

Odborné zaměření

 • Pedagogika
 • Pedagogická antropologie

Výběrová bibliografie

 • XV. mezinárodní kongres - Evropské fórum pro školní vyučování náboženství,Madrid, 11.-15. duben 2012 Přednáška: Les événements historiques influant la position actuelle de l´Église catholique romaine et la situation de l'enseignement de la religion en République Tchèque.
 • Volný čas, hodnoty a výchova. In: Pospíšilová, H. (ed) Mládež, hodnoty a volný čas. Olomouc: Hanex, 2010.
 • Zásady salesiánské pedagogiky ve školském výchovně vzdělávacím procesu. In Pedagogika a saleziánsky preventívny systém edukácie. Trnava: Trnavská univerzita, 2009, s. 52-55. ISBN 978-80-8082-254-5.
 • Důležité zásady katecheze dospívajících. In Katecheze, realita, vize. České Budějovice: Katechetická sekce České biskupské konference, 2007, s. 29-30. ISBN 978-80-87082-01-0.
 • Význam pozitivního působení rodičů na rozvoj etického jednání dětí. In Mládež a hodnoty 2007. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 173-180. ISBN 978-80-244-2142-1.
 • Počátky duševního života dítěte před narozením. In Ochrana života VI. Trnava: Trnavská univerzita, 2006, s. 44-46. ISBN 80-89104-87-8.

Další tvůrčí a vědecká činnost:

 • Zaměření na rozvoj bazální důvěry a prohlubování identity dítěte v souvislosti s rozvojem jeho osobní víry. Longitudinální pozorování jednotlivců i skupin křesťanské mládeže.
 • V roce 1998 účast na mezinárodním projektu Aufbruch, Teologická fakulta Vídeň.
 • V roce 1995 jednoměsíční stáž v Tanzánii, kde uskutečnil pozorování "Vliv křesťanství na život domorodých rodin".
 • V roce 1993 jednoměsíční stáž v Terapeutickém týmu pro ohroženou mládež v Bollingtonu /Anglie/.
 • Člen Vědecké rady CM teologické fakulty UP Olomouc.
 • Člen mezinárodní společnosti Equipe européenne de Catechése se sídlem v Bruselu.
 • Člen Forum europeo dell insegnamento della religione, Řím.
 • Člen Etické komise LF a FN UP Olomouc.
 • Člen oborové rady doktorského studia antropologie PdF UP Olomouc.
 • Člen české sekce Evropské společnosti katolických teologů Praha.
 • Člen Katechetické komise ČBK Praha.