doc. PhDr.Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637167

Katedra křesťanské výchovy

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

5.07

docent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
úterý 13:00–14:00 HR-5.07 V současné době jsou konzultace možné jen na základě předchozí domluvy emailem.
čtvrtek 13:00–14:00 HR - 5.07 V současné době jsou konzultace možné jen na základě předchozí domluvy emailem.
ČLÁNEK
Potměšilová P., Potměšil M. CULTURAL DIFFERENCES IN CREATIVE REACTIONS TO AN AMBIGUOUS STIMULUS. Creativity Studies. 2019.
Potměšilová P., Potměšil M. Dotazník ke školní připravenosti dítěte pro učitele. Paidagogos. 2019.
Potměšilová P. Duchovní rozměr sociální pedagogiky. Caritas et Veritas. 2019.
Potměšilová P., Potměšil M. The Early Childhood Behavior Questionnaire Very Short Form (ECBQ VSF) and its adaptation to the population of the Czech Republic. Psychiatria i Psychologia Kliniczna-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY. 2019.
Potměšil M., Guo L., Potměšilová P. Adapted B-J.E.P.I. Questionnaire For The Population With Impaired Hearing As A Support For Inclusive Education. Journal of Teacher Education. 2018.
Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Postoje studentů středních škol ke vzdělání. Paidagogos. 2017.
Potměšil M., Potměšilová P. Temperament v raném dětství a jeho popis pomocí IBQR VSF. Česko-slovenská pediatrie. 2017.
Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Vztah studentů středních škol ke vzdělání. Paidagogos. 2017.
Potměšil M., Potměšilová P. The Opinion of Future Pedagogues to Work with Students with Hearing Impairment in Inclusive Settings. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych. 2016.
Potměšilová P., Potměšil M. Art Therapy as Part of Special Pedagogy. e-Pedagogium (print). 2014.
Potměšilová P., Sobková P., Fojtíková Roubalová M. Effect of Cultural Differences in Reaction of Students to Ambiguous Art Stimulus. Open Journal of Social Sciences. 2014.
Potměšilová P., Potměšil M. Pedagogický pracovník v integrovaném vzdělávání a integrované výchově. Sociální pedagogika. 2014.
Potměšil M., Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Possibilities and limits of supervision used in integrated education. The Online Journal of Counseling and Education. 2014.
Potměšilová P. Disabled child in the family. Paidagogos. 2013.
Potměšilová P., Potměšil M., Fojtíková Roubalová M. Supervision as a prevention and support to teachers in inclusive education. e-Pedagogium (online). 2013.
Kossewska J., Peters B., Potměšilová P., Potměšil M. Value priorities in adolescents with hearing impairment. Psychologia Rozwojowa. 2013.
Potměšilová P., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Fojtíková Roubalová M., Sobková P. Vnímání hudby u dětí se sluchovým postižením – inkluzivní projekt. Paidagogos. 2013.
Potměšilová P. Spiritualita a sluchové postižení. Paidagogos. 2012.
Potměšil M., Potměšilová P., Hanáková A., Vítová J. Výzkum informovanosti a uvědomění Znakového jazyka u žáků se sluchovým postižením. e-Pedagogium (online). 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hubálek T., Hubálková M. Axiologie v proměnách času a společenské poptávky. In Potměšilová P. (Eds.) Mládež a hodnoty. Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2018.
Kozáková Z. Člověk se zdravotním postižením pohledem žáků středního školního věku. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2018: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2018.
Potměšilová P. Postoje učitelů základních škol k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) SBORNÍK Z KONFERENCE MLÁDEŽ A HODNOTY 2018 Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2018.
Potměšilová P. Postoje učitelů základních škol k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) SBORNÍK Z KONFERENCE MLÁDEŽ A HODNOTY 2018 Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2018.
Urbanovská E., Hanáková A., Ročková K. Použití videomodelingu k nácviku funkční hry u dětí s poruchami autistického spektra. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2018: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2018.
Potměšilová P., Potměšil M., Bełza-Gajdzica M. Response To An Ambiguous Stimulus And Its Cultural Aspects. In Bekirogullari Z., Minas MY., Thambusamy RX. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2018.
Klůzová Kráčmarová L., Dutková K. What happens after death? Beliefs in an afterlife among religious and­ non-religious children in the Czech Republic. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2018. 2018.
Potměšil M., Potměšilová P. Adaptation of the IBQR VSF questionnaire to the czech environment. In Zafer Bekirogullari FA., Melis Y. Minas FA., Roslind X. Thambusamy FA. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2017.
Potměšil M., Hanáková A., Potměšilová P., Li X. Consciouness of Sign Language at Students with Hearing Impairment. 第七届世界手语大会论文选. 2014.
Potměšilová P. Integrace osob se sluchovým postižením ve volném čase - teorie a praxe. In POTMĚŠIL M. (Eds.) Sborník textů z XII. mez. konference k probl. osob se spec. potřebami a VII. mez. dramaterapeutické konference pořádané na téma: "Teorie praxi - praxe teorii". 2011.
Pospíšilová H., POSPÍŠIL J., Potměšilová P. Profesní příprava sociálních pedagogů na CMTF UP v Olomouci: skutečnost a očekávání. In Bargel M. (Eds.) Socialání pedagogika v souvislostech globální krize. 2011.
POTMĚŠIL M., Potměšilová P., HANÁKOVÁ A., VÍTOVÁ J. Sign Language and its Awareness. In Fu-xing Z. (Eds.) Multi-culture and Schooling Reform. 2011.
KNIHA - CELEK
Müller O., Kantor J., Růžičková V., Kružíková L., Mlčáková R., Potměšilová P., Svoboda P., Dosedlová J., Holzer L., Polínková Z., Palarčíková A. Metodika expresivních přístupů u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání. In Müller O., Růžička M., Petráš P. (Eds.) 2020.
Kunhartová M., Potměšil M., Potměšilová P. Náročné otcovství - být otcem dítěte s postižením. 2017.
Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M., Dřímal L. Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 2015.
Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Potměšilová P., Trochtová L., Fojtíková Roubalová M. Sociální pedagogika a její metody. 2015.
Müller O., Růžička M., Křížkovská P., Potměšilová P., Valenta M., Polínek M., Svoboda P., Kantor J., Mlčáková R., Dvořák R., Mastnak W., Dosedlová J., Vítková M., Majerová R., Pfeiffer J., Gerlichová M., Rodová Z., Táborská S., Pakostová H., Palečková B., Pospíšilová L., Klech P. Terapie ve speciální pedagogice. 2014.
Potměšilová P., Pospíšil J., Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Fojtíková Roubalová M., Trochtová L., Straková V., Najzarová K. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
Potměšil M., Potměšilová P., Hanáková A., Vítová J., Horáková R., Groma M. Psychosociální aspekty sluchového postižení. Psychosociální aspekty sluchového postižení. 2010.
Potměšilová P., Valenta M. K profilu a kompetencím arteterapeuta. Rukověť dramaterapie II. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Potměšilová P. Další oblasti speciálněpedagogické péče. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 2013.
Potměšilová P. Osoby s mentálním postižením. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 2013.
Potměšilová P. Osoby s poruchami chování. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 2013.
Potměšilová P. Uvedení do problematiky. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 2013.
Potměšil M., Hanáková A., Potměšilová P., Vítová J. 手语及其意识. 多元文化与教育:第2辑. 2012.
Potměšilová P. Volný čas. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Potměšilová P. Volný čas žáků se sluchovým postižením na internátě. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
ABSTRAKT
Potměšilová P. Využití WISC III-UK u dětí se sluchovým postižením. Sborník k X. mezinárodní konferenci k problematice osob se specfickými vzdělávacími potřebami. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Potměšilová P. Art therapy - group work. 2019.
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Šarníková G., Fojtíková Roubalová M. Studentská vědecká konference KKV CMTF UP 2019. 2019.
Potměšilová P. Art therapy - Curriculum. 2018.
Potměšilová P. Art therapy - Children's story. 2018.
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Klůzová Kráčmarová L. Mládež a hodnoty 2018. 2018.
Potměšilová P. Art therapy I. 2017.
Potměšilová P. Art therapy II. 2017.
Potměšilová P. Art therapy III. 2017.
Potměšilová P. Art therapy IV. 2017.
Potměšilová P. Art therapy exercises. 2016.
Potměšilová P. Art therapy for students. 2016.
Potměšilová P. Art therapy research. 2016.
Lečbych M., Friedlová M., Valenta M., Potměšilová P., Krahulcová K. Mezinárodní konference ,,SPOLEČNÝ PROSTOR – COMMON SPACE 2015". 2015.
Potměšilová P. Group art therapy techniques. 2013.
Potměšilová P. Group art therapy techniques. 2013.
Potměšilová P., Půžová Z., Hamplová K. Možnosti a meze integrace jedinců s postižením. 2013.
Potměšil M., Potměšilová P. Needed background at parents for AAC usage. 2013.
Lečbych M., Friedlová M., Uhlířová D., Potměšilová P. Příběh v obraze (Dr. M. Komzáková) - workshop projektu TERA. 2013.
Potměšilová P., Öbrink Hobzová M., Trochtová L., Šnevajsová E. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
Friedlová M., Valenta M., Potměšilová P., Holzer L., Lečbych M., Uhlířová D., Kovaříková L., Hellová D. Společný prostor – Common space – Obshcheye prostranstvo. 2012.
SOFTWARE
Potměšil M., Potměšilová P. PRACH-ELAN Program k usnadnění popisu chování. 2014.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.