doc. PhDr.Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637167

Katedra křesťanské výchovy

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

5.07

docent

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
27.08.2024 10:00–11:00 5.07
Úřední hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
02.09.2024 09:00–10:00 5.07
ČLÁNEK
Potměšilová P., Potměšil M., Marečková J. Basal Stimulation as Developmental Support in At-Risk Newborns: A Literature Review. Children-Basel. 2023.
Derflová K., Potměšilová P. Konzumace pornografického obsahu katolickou mládeží. Paidagogos. 2023.
Strnadová A., Potměšil M., Potměšilová P. Pupils’ Attitudes toward Inclusive Education. Children-Basel. 2023.
Potměšilová P., Potměšil M., Marečková J. PROTOCOL: Instruments for the evaluation of emotional intelligence in persons with hearing impairments: A scoping review. Campbell Systematic Reviews. 2022.
Potměšilová P., Potměšil M. Children’s Behaviour Questionnaire Very Short Form (CBQ VSF) and its adaptation to the population of the Czech Republic. Psychiatria i Psychologia Kliniczna-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY. 2021.
Potměšilová P., Potměšil M. Kresba pána a psa u dětí se sluchovým postižením. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2021.
Matulová B., Potměšilová P. TÉMA SMRTI VE VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ. Paidagogos. 2021.
Potměšilová P., Potměšil M. Temperament and School Readiness – A Literature Review. Frontiers in Psychology. 2021.
Jonášková M., Potměšilová P. VÝZNAM SOCIÁLNÍCH SÍTÍ V ŽIVOTĚ DĚTÍ VE VĚKU 10-14 LET. Paidagogos. 2021.
Potměšilová P., Potměšil M. CULTURAL DIFFERENCES IN CREATIVE REACTIONS TO AN AMBIGUOUS STIMULUS. Creativity Studies. 2019.
Potměšilová P., Potměšil M. Dotazník ke školní připravenosti dítěte pro učitele. Paidagogos. 2019.
Potměšilová P., Potměšil M. The Early Childhood Behavior Questionnaire Very Short Form (ECBQ VSF) and its adaptation to the population of the Czech Republic. Psychiatria i Psychologia Kliniczna-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY. 2019.
Potměšil M., Guo L., Potměšilová P. Adapted B-J.E.P.I. Questionnaire For The Population With Impaired Hearing As A Support For Inclusive Education. Journal of Teacher Education. 2018.
Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Postoje studentů středních škol ke vzdělání. Paidagogos. 2017.
Potměšil M., Potměšilová P. Temperament v raném dětství a jeho popis pomocí IBQR VSF. Česko-slovenská pediatrie. 2017.
Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Vztah studentů středních škol ke vzdělání. Paidagogos. 2017.
Potměšil M., Potměšilová P. The Opinion of Future Pedagogues to Work with Students with Hearing Impairment in Inclusive Settings. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych. 2016.
Potměšilová P., Potměšil M. Art Therapy as Part of Special Pedagogy. e-Pedagogium (print). 2014.
Potměšilová P., Sobková P., Fojtíková Roubalová M. Effect of Cultural Differences in Reaction of Students to Ambiguous Art Stimulus. Open Journal of Social Sciences. 2014.
Potměšilová P., Potměšil M. Pedagogický pracovník v integrovaném vzdělávání a integrované výchově. Sociální pedagogika. 2014.
Potměšil M., Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Possibilities and limits of supervision used in integrated education. The Online Journal of Counseling and Education. 2014.
Potměšilová P. Disabled child in the family. Paidagogos. 2013.
Potměšilová P., Potměšil M., Fojtíková Roubalová M. Supervision as a prevention and support to teachers in inclusive education. e-Pedagogium (online). 2013.
Kossewska J., Peters B., Potměšilová P., Potměšil M. Value priorities in adolescents with hearing impairment. Psychologia Rozwojowa. 2013.
Potměšilová P., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Fojtíková Roubalová M., Sobková P. Vnímání hudby u dětí se sluchovým postižením – inkluzivní projekt. Paidagogos. 2013.
Potměšilová P. Spiritualita a sluchové postižení. Paidagogos. 2012.
Potměšil M., Potměšilová P., Hanáková A., Vítová J. Výzkum informovanosti a uvědomění Znakového jazyka u žáků se sluchovým postižením. e-Pedagogium (online). 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Potměšilová P., Potměšil M., Bełza-Gajdzica M. Response To An Ambiguous Stimulus And Its Cultural Aspects. In Bekirogullari Z., Minas MY., Thambusamy RX. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019.
Potměšilová P., Potměšil M., Bełza-Gajdzica M. Response To An Ambiguous Stimulus And Its Cultural Aspects. In Bekirogullari Z., Minas MY., Thambusamy RX. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019.
Hubálek T., Hubálková M. Axiologie v proměnách času a společenské poptávky. In Potměšilová P. (Eds.) Mládež a hodnoty. Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2018.
Kozáková Z. Člověk se zdravotním postižením pohledem žáků středního školního věku. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2018: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2018.
Potměšilová P. Postoje učitelů základních škol k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) SBORNÍK Z KONFERENCE MLÁDEŽ A HODNOTY 2018 Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2018.
Urbanovská E., Hanáková A., Ročková K. Použití videomodelingu k nácviku funkční hry u dětí s poruchami autistického spektra. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) Sborník-Mládež a hodnoty 2018: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2018.
Klůzová Kráčmarová L., Dutková K. What happens after death? Beliefs in an afterlife among religious and non-religious children in the Czech Republic. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2018. 2018.
Potměšil M., Potměšilová P. Adaptation of the IBQR VSF questionnaire to the czech environment. In Zafer Bekirogullari FA., Melis Y. Minas FA., Roslind X. Thambusamy FA. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2017.
Potměšil M., Hanáková A., Potměšilová P., Li X. Consciouness of Sign Language at Students with Hearing Impairment. 第七届世界手语大会论文选. 2014.
Potměšilová P. Integrace osob se sluchovým postižením ve volném čase - teorie a praxe. In POTMĚŠIL M. (Eds.) Sborník textů z XII. mez. konference k probl. osob se spec. potřebami a VII. mez. dramaterapeutické konference pořádané na téma: "Teorie praxi - praxe teorii". 2011.
Pospíšilová H., POSPÍŠIL J., Potměšilová P. Profesní příprava sociálních pedagogů na CMTF UP v Olomouci: skutečnost a očekávání. In Bargel M. (Eds.) Socialání pedagogika v souvislostech globální krize. 2011.
POTMĚŠIL M., Potměšilová P., HANÁKOVÁ A., VÍTOVÁ J. Sign Language and its Awareness. In Fu-xing Z. (Eds.) Multi-culture and Schooling Reform. 2011.
KNIHA - CELEK
Potměšilová P., Harčaríková T., Fojtíková Roubalová M., Nagyová K., Víšková A. Pedagogicko-psychologické aspekty expresivních terapií u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. 2021.
Müller O., Kantor J., Růžičková V., Kružíková L., Mlčáková R., Potměšilová P., Svoboda P., Dosedlová J., Holzer L., Polínková Z., Palarčíková A. Metodika expresivních přístupů u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání. In Müller O., Růžička M., Petráš P. (Eds.) 2020.
Kunhartová M., Potměšil M., Potměšilová P. Náročné otcovství - být otcem dítěte s postižením. 2017.
Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M., Dřímal L. Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 2015.
Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Potměšilová P., Trochtová L., Fojtíková Roubalová M. Sociální pedagogika a její metody. 2015.
Müller O., Růžička M., Křížkovská P., Potměšilová P., Valenta M., Polínek M., Svoboda P., Kantor J., Mlčáková R., Dvořák R., Mastnak W., Dosedlová J., Vítková M., Majerová R., Pfeiffer J., Gerlichová M., Rodová Z., Táborská S., Pakostová H., Palečková B., Pospíšilová L., Klech P. Terapie ve speciální pedagogice. 2014.
Potměšilová P., Pospíšil J., Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Fojtíková Roubalová M., Trochtová L., Straková V., Najzarová K. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
Potměšil M., Potměšilová P., Hanáková A., Vítová J., Horáková R., Groma M. Psychosociální aspekty sluchového postižení. Psychosociální aspekty sluchového postižení. 2010.
Potměšilová P., Valenta M. K profilu a kompetencím arteterapeuta. Rukověť dramaterapie II. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Potměšilová P. Další oblasti speciálněpedagogické péče. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 2013.
Potměšilová P. Osoby s mentálním postižením. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 2013.
Potměšilová P. Osoby s poruchami chování. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 2013.
Potměšilová P. Uvedení do problematiky. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 2013.
Potměšil M., Hanáková A., Potměšilová P., Vítová J. 手语及其意识. 多元文化与教育:第2辑. 2012.
Potměšilová P. Volný čas. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Potměšilová P. Volný čas žáků se sluchovým postižením na internátě. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
ABSTRAKT
Potměšilová P. Využití WISC III-UK u dětí se sluchovým postižením. Sborník k X. mezinárodní konferenci k problematice osob se specfickými vzdělávacími potřebami. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M., Hudcová B., Šarníková G., Košárková A., Černíková K. Current Topics in Social Pedagogy. 2023.
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Hudcová B., Fojtíková Roubalová M., Košárková A., Šarníková G. Konference MLÁDEŽ A HODNOTY 2022: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2022.
Potměšilová P. Art therapy. 2021.
Potměšilová P. Studentská vědecká konference. 2021.
Potměšilová P. Studentská vědecká konference. 2020.
Potměšilová P. Art therapy - group work. 2019.
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Šarníková G., Fojtíková Roubalová M. Studentská vědecká konference KKV CMTF UP 2019. 2019.
Potměšilová P. Art therapy - Curriculum. 2018.
Potměšilová P. Art therapy - Children's story. 2018.
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Klůzová Kráčmarová L. Mládež a hodnoty 2018. 2018.
Potměšilová P. Art therapy I. 2017.
Potměšilová P. Art therapy II. 2017.
Potměšilová P. Art therapy III. 2017.
Potměšilová P. Art therapy IV. 2017.
Potměšilová P. Art therapy exercises. 2016.
Potměšilová P. Art therapy for students. 2016.
Potměšilová P. Art therapy research. 2016.
Lečbych M., Friedlová M., Valenta M., Potměšilová P., Krahulcová K. Mezinárodní konference ,,SPOLEČNÝ PROSTOR – COMMON SPACE 2015". 2015.
Potměšilová P. Group art therapy techniques. 2013.
Potměšilová P. Group art therapy techniques. 2013.
Potměšilová P., Půžová Z., Hamplová K. Možnosti a meze integrace jedinců s postižením. 2013.
Potměšil M., Potměšilová P. Needed background at parents for AAC usage. 2013.
Lečbych M., Friedlová M., Uhlířová D., Potměšilová P. Příběh v obraze (Dr. M. Komzáková) - workshop projektu TERA. 2013.
Potměšilová P., Öbrink Hobzová M., Trochtová L., Šnevajsová E. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
Friedlová M., Valenta M., Potměšilová P., Holzer L., Lečbych M., Uhlířová D., Kovaříková L., Hellová D. Společný prostor – Common space – Obshcheye prostranstvo. 2012.
SOFTWARE
Potměšil M., Potměšilová P. PRACH-ELAN Program k usnadnění popisu chování. 2014.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Ostatní odborná publikace (RIV)
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Sociální politika KKS/KSZSP LS 0
Art Therapy for Social Pedagogues KKV/PPATE ZS Cv 0
Arteterapie pro sociální pedagogy KKV/PPATP ZS Cv 12
Seminář k bak. projektu/práci 1 KKV/PPBP1 ZS Se 0
Seminář k bak. projektu/práci 2 KKV/PPBP2 LS Se 0
Seminář k diplomové práci I. KKV/PPDP1 ZS Se 0
Seminář k diplomové práci II. KKV/PPDP2 LS Se 0
Integrativní a inkluzivní pedagogika KKV/PPIIP ZS 1
Integrativní a inkluzivní pedagogika KKV/PPIIP ZS Se 1
Intervence v sociální pedagogice KKV/PPISP LS 1
Intervence v sociální pedagogice KKV/PPISP LS Se 1
Kom. techniky v sociální pedagogice KKV/PPKTS ZS Se 1
Kom. techniky v sociální pedagogice KKV/PPKTS ZS 1
Propedeutický seminář k diplomové práci KKV/PPPDP ZS Se 1
Ped. psych. a její využití v soc. ped. KKV/PPPEP LS 2
Ped. psych. a její využití v soc. ped. KKV/PPPEP LS Se 3
Proped. sem. se zam. na výzkum ve VČ KKV/PPPSV ZS Se 1
Arteterapie pro sociální pedagogy KKV/KPATP ZS Cv 9
Seminář k bak. projektu/práci 1 KKV/KPBP1 ZS Se 0
Seminář k bak. projektu/práci 2 KKV/KPBP2 LS Se 0
Seminář k diplomové práci I. KKV/KPDP1 ZS Se 0
Seminář k diplomové práci II. KKV/KPDP2 LS Se 0
Integrativní a inkluzivní pedagogika KKV/KPIIP LS Se 5
Integrativní a inkluzivní pedagogika KKV/KPIIP LS 5
Intervence v sociální pedagogice KKV/KPISP LS Se 5
Intervence v sociální pedagogice KKV/KPISP LS 5
Společnost a osoby se zdrav. postiž. KKV/PPSOZ ZS Se 1
Společnost a osoby se zdrav. postiž. KKV/PPSOZ ZS 1
Stud. soustř. - zam. na hodn. a vol. čas KKV/PPSTS ZS Cv 0
Podpora ped. pracovníků (Supervize) KKV/PPSUP LS 2
Kom. techniky v sociální pedagogice KKV/KPKTS ZS Se 5
Kom. techniky v sociální pedagogice KKV/KPKTS ZS 5
Základy speciální pedagogiky KKV/PPZSP LS 1
Základy speciální pedagogiky KKV/PPZSP LS Se 1
Propedeutický seminář k diplomové práci KKV/KPPDP ZS Se 1
Ped. psych. a její využití v soc. ped. KKV/KPPEP LS 5
Ped. psych. a její využití v soc. ped. KKV/KPPEP LS Se 5
Arteterapie pro sociální pedagogy KKV/PSATP ZS Cv 24
Podpora ped. pracovníků (Supervize) KKV/KPSUP LS 10
Základy speciální pedagogiky KKV/PSZSP LS Se 10
Základy speciální pedagogiky KKV/PSZSP LS 5
Základy integrat. a inkluz. pedagogiky KKV/PTIIP LS Se 1
Základy integrat. a inkluz. pedagogiky KKV/PTIIP LS 1
Kazuistický seminář k vývoj. psychologii KKV/PTKSP ZS Se 3
Psycholog. proped. pro pastor. praxi 1 KKV/PTPP1 ZS Se 2
Psycholog. proped. pro pastor. praxi 2 KKV/PTPP2 LS Se 2
Základy speciální pedagogiky KKV/KPZSP LS Se 5
Základy speciální pedagogiky KKV/KPZSP LS 5
Arteterapie pro sociální pedagogy KKV/KSATP ZS Cv 9
Art Therapy for Pedagogues KKV/KVATP ZS Se 0
Intergr. and Inclus. of Child. with SN KKV/KVISN LS Se 0
Integrace žáků se spec. vzděl. potřebami KKV/KVISP LS Se 10
Obhajoba bakalářského projektu / práce KKV/VPOBH ZS 0
Obhajoba bakalářského projektu / práce KKV/VPOBH LS 0
Obhajoba diplomové práce KKV/VPOBM ZS 0
Obhajoba diplomové práce KKV/VPOBM LS 0
Praktické aspekty sociální pedagogiky KKV/VPPAP ZS Cv 0
Praktické aspekty sociální pedagogiky KKV/VPPAP LS Cv 0
Pedagogicko-psychologická propedeutika KKV/VPPPP ZS 0
Pedagogicko-psychologická propedeutika KKV/VPPPP LS 0
Pedagogika a psychologie KKV/VPPPS ZS 0
Teorie a metodologie soc. ped. se spec. KKV/VPSPE ZS 0
Teorie a metodologie soc. ped. se spec. KKV/VPSPE LS 0
Sociální pedagogika vč. specializace KKV/VPSPS ZS 0
Sociální pedagogika vč. specializace KKV/VPSPS LS 0
International Teaching Week III CMF/VXTW3 ZS Se 20
Pedagogická psychologie KKV/KVPEP LS 8
Pedagogická psychologie KKV/KVPEP LS Se 1
Pedagogická psychologie KKV/KVPPS LS Se 1
Pedagogická psychologie KKV/KVPPS LS 8
Základy speciální pedagogiky KKV/KVZSP LS Se 5
Základy speciální pedagogiky KKV/KVZSP LS 5
Psych. aspekty kom. v rod. s dít. se ZP USS/IPKR ZS Cv 2
Supervize ve speciální pedagogice USS/ISUZ LS 1
Supervize ve speciální pedagogice USS/ISUZ LS Cv 1
Základy speciální pedagogiky KKV/KSZSP LS 5
Základy speciální pedagogiky KKV/KSZSP LS Se 10

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
VÍŠKOVÁ CMF Humanitní studia 2022
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)