doc. PhDr.Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637167

Katedra křesťanské výchovy

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

5.07

docent

ČLÁNEK
Potměšilová P., Potměšil M. Children’s Behaviour Questionnaire Very Short Form (CBQ VSF) and its adaptation to the population of the Czech Republic. Psychiatria i Psychologia Kliniczna-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY. 2021.
Potměšilová P., Potměšil M. Kresba pána a psa u dětí se sluchovým postižením. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2021.
Potměšilová P., Potměšil M. CULTURAL DIFFERENCES IN CREATIVE REACTIONS TO AN AMBIGUOUS STIMULUS. Creativity Studies. 2019.
Potměšilová P., Potměšil M. Dotazník ke školní připravenosti dítěte pro učitele. Paidagogos. 2019.
Potměšilová P., Potměšil M. The Early Childhood Behavior Questionnaire Very Short Form (ECBQ VSF) and its adaptation to the population of the Czech Republic. Psychiatria i Psychologia Kliniczna-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY. 2019.
Potměšil M., Guo L., Potměšilová P. Adapted B-J.E.P.I. Questionnaire For The Population With Impaired Hearing As A Support For Inclusive Education. Journal of Teacher Education. 2018.
Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Postoje studentů středních škol ke vzdělání. Paidagogos. 2017.
Potměšil M., Potměšilová P. Temperament v raném dětství a jeho popis pomocí IBQR VSF. Česko-slovenská pediatrie. 2017.
Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Vztah studentů středních škol ke vzdělání. Paidagogos. 2017.
Potměšil M., Potměšilová P. The Opinion of Future Pedagogues to Work with Students with Hearing Impairment in Inclusive Settings. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych. 2016.
Potměšilová P., Potměšil M. Art Therapy as Part of Special Pedagogy. e-Pedagogium (print). 2014.
Potměšilová P., Sobková P., Fojtíková Roubalová M. Effect of Cultural Differences in Reaction of Students to Ambiguous Art Stimulus. Open Journal of Social Sciences. 2014.
Potměšilová P., Potměšil M. Pedagogický pracovník v integrovaném vzdělávání a integrované výchově. Sociální pedagogika. 2014.
Potměšil M., Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Possibilities and limits of supervision used in integrated education. The Online Journal of Counseling and Education. 2014.
Potměšilová P. Disabled child in the family. Paidagogos. 2013.
Potměšilová P., Potměšil M., Fojtíková Roubalová M. Supervision as a prevention and support to teachers in inclusive education. e-Pedagogium (online). 2013.
Kossewska J., Peters B., Potměšilová P., Potměšil M. Value priorities in adolescents with hearing impairment. Psychologia Rozwojowa. 2013.
Potměšilová P., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Fojtíková Roubalová M., Sobková P. Vnímání hudby u dětí se sluchovým postižením – inkluzivní projekt. Paidagogos. 2013.
Potměšilová P. Spiritualita a sluchové postižení. Paidagogos. 2012.
Potměšil M., Potměšilová P., Hanáková A., Vítová J. Výzkum informovanosti a uvědomění Znakového jazyka u žáků se sluchovým postižením. e-Pedagogium (online). 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Potměšilová P., Potměšil M., Bełza-Gajdzica M. Response To An Ambiguous Stimulus And Its Cultural Aspects. In Bekirogullari Z., Minas MY., Thambusamy RX. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019.
Potměšilová P., Potměšil M., Bełza-Gajdzica M. Response To An Ambiguous Stimulus And Its Cultural Aspects. In Bekirogullari Z., Minas MY., Thambusamy RX. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019.
Hubálek T., Hubálková M. Axiologie v proměnách času a společenské poptávky. In Potměšilová P. (Eds.) Mládež a hodnoty. Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2018.
Kozáková Z. Člověk se zdravotním postižením pohledem žáků středního školního věku. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2018: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2018.
Potměšilová P. Postoje učitelů základních škol k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) SBORNÍK Z KONFERENCE MLÁDEŽ A HODNOTY 2018 Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2018.
Potměšilová P. Postoje učitelů základních škol k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) SBORNÍK Z KONFERENCE MLÁDEŽ A HODNOTY 2018 Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2018.
Urbanovská E., Hanáková A., Ročková K. Použití videomodelingu k nácviku funkční hry u dětí s poruchami autistického spektra. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) Sborník-Mládež a hodnoty 2018: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2018.
Klůzová Kráčmarová L., Dutková K. What happens after death? Beliefs in an afterlife among religious and­ non-religious children in the Czech Republic. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2018. 2018.
Potměšil M., Potměšilová P. Adaptation of the IBQR VSF questionnaire to the czech environment. In Zafer Bekirogullari FA., Melis Y. Minas FA., Roslind X. Thambusamy FA. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2017.
Potměšil M., Hanáková A., Potměšilová P., Li X. Consciouness of Sign Language at Students with Hearing Impairment. 第七届世界手语大会论文选. 2014.
Potměšilová P. Integrace osob se sluchovým postižením ve volném čase - teorie a praxe. In POTMĚŠIL M. (Eds.) Sborník textů z XII. mez. konference k probl. osob se spec. potřebami a VII. mez. dramaterapeutické konference pořádané na téma: "Teorie praxi - praxe teorii". 2011.
Pospíšilová H., POSPÍŠIL J., Potměšilová P. Profesní příprava sociálních pedagogů na CMTF UP v Olomouci: skutečnost a očekávání. In Bargel M. (Eds.) Socialání pedagogika v souvislostech globální krize. 2011.
POTMĚŠIL M., Potměšilová P., HANÁKOVÁ A., VÍTOVÁ J. Sign Language and its Awareness. In Fu-xing Z. (Eds.) Multi-culture and Schooling Reform. 2011.
KNIHA - CELEK
Müller O., Kantor J., Růžičková V., Kružíková L., Mlčáková R., Potměšilová P., Svoboda P., Dosedlová J., Holzer L., Polínková Z., Palarčíková A. Metodika expresivních přístupů u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání. In Müller O., Růžička M., Petráš P. (Eds.) 2020.
Kunhartová M., Potměšil M., Potměšilová P. Náročné otcovství - být otcem dítěte s postižením. 2017.
Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M., Dřímal L. Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 2015.
Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Potměšilová P., Trochtová L., Fojtíková Roubalová M. Sociální pedagogika a její metody. 2015.
Müller O., Růžička M., Křížkovská P., Potměšilová P., Valenta M., Polínek M., Svoboda P., Kantor J., Mlčáková R., Dvořák R., Mastnak W., Dosedlová J., Vítková M., Majerová R., Pfeiffer J., Gerlichová M., Rodová Z., Táborská S., Pakostová H., Palečková B., Pospíšilová L., Klech P. Terapie ve speciální pedagogice. 2014.
Potměšilová P., Pospíšil J., Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Fojtíková Roubalová M., Trochtová L., Straková V., Najzarová K. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
Potměšil M., Potměšilová P., Hanáková A., Vítová J., Horáková R., Groma M. Psychosociální aspekty sluchového postižení. Psychosociální aspekty sluchového postižení. 2010.
Potměšilová P., Valenta M. K profilu a kompetencím arteterapeuta. Rukověť dramaterapie II. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Potměšilová P. Další oblasti speciálněpedagogické péče. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 2013.
Potměšilová P. Osoby s mentálním postižením. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 2013.
Potměšilová P. Osoby s poruchami chování. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 2013.
Potměšilová P. Uvedení do problematiky. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 2013.
Potměšil M., Hanáková A., Potměšilová P., Vítová J. 手语及其意识. 多元文化与教育:第2辑. 2012.
Potměšilová P. Volný čas. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Potměšilová P. Volný čas žáků se sluchovým postižením na internátě. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
ABSTRAKT
Potměšilová P. Využití WISC III-UK u dětí se sluchovým postižením. Sborník k X. mezinárodní konferenci k problematice osob se specfickými vzdělávacími potřebami. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Potměšilová P. Studentská vědecká konference. 2020.
Potměšilová P. Art therapy - group work. 2019.
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Šarníková G., Fojtíková Roubalová M. Studentská vědecká konference KKV CMTF UP 2019. 2019.
Potměšilová P. Art therapy - Curriculum. 2018.
Potměšilová P. Art therapy - Children's story. 2018.
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Klůzová Kráčmarová L. Mládež a hodnoty 2018. 2018.
Potměšilová P. Art therapy I. 2017.
Potměšilová P. Art therapy II. 2017.
Potměšilová P. Art therapy III. 2017.
Potměšilová P. Art therapy IV. 2017.
Potměšilová P. Art therapy exercises. 2016.
Potměšilová P. Art therapy for students. 2016.
Potměšilová P. Art therapy research. 2016.
Lečbych M., Friedlová M., Valenta M., Potměšilová P., Krahulcová K. Mezinárodní konference ,,SPOLEČNÝ PROSTOR – COMMON SPACE 2015". 2015.
Potměšilová P. Group art therapy techniques. 2013.
Potměšilová P. Group art therapy techniques. 2013.
Potměšilová P., Půžová Z., Hamplová K. Možnosti a meze integrace jedinců s postižením. 2013.
Potměšil M., Potměšilová P. Needed background at parents for AAC usage. 2013.
Lečbych M., Friedlová M., Uhlířová D., Potměšilová P. Příběh v obraze (Dr. M. Komzáková) - workshop projektu TERA. 2013.
Potměšilová P., Öbrink Hobzová M., Trochtová L., Šnevajsová E. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
Friedlová M., Valenta M., Potměšilová P., Holzer L., Lečbych M., Uhlířová D., Kovaříková L., Hellová D. Společný prostor – Common space – Obshcheye prostranstvo. 2012.
SOFTWARE
Potměšil M., Potměšilová P. PRACH-ELAN Program k usnadnění popisu chování. 2014.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Psychol. aspekty komun. v rodině se ZP USS/APKR ZS Cv 2
Psychol. aspekty komun. v rodině se ZP USS/KAPKR ZS Cv 0
Psychol. aspekty komun. v rodině se ZP USS/KAPKR ZS 4
Psychologie handicapu USS/UPSH LS Cv 2
Psychologické aspekty komunikace (R) USS/KNRPK ZS 0
Intergr. and Inclus. of Child. with SN KKV/KVISN LS Se 0
Integrace žáků se spec. vzděl. potřebami KKV/KVISP ZS Se 7
Integrace žáků se spec. vzděl. potřebami KKV/KVISP LS Se 0
Mezioborové aspekty sociální pedagogiky KKV/SZSPM LS 0
Praktické aspekty sociální pedagogiky KKV/SZSPP LS 0
Integrace žáků se spec. potřebami KKV/5IDSP LS 5
Integrace žáků se spec. potřebami KKV/5IDSP LS Se 5
Integrace žáků se spec. potřebami KKV/6IDSP ZS Cv 7
Integrace žáků se spec. potřebami KKV/6IDSP ZS 0
Metodika zájm.čin. - výtvarná výchova KKV/MZČVV LS Se 9
Integrace žáků se spec. potřebami KKV/6ID15 ZS Se 7
Pedagogická psychologie KKV/PP ZS 1
Pedagogická psychologie KKV/PP ZS Se 1
Art Therapy for Social Pedagogues KKV/PPATE ZS Cv 0
Arteterapie pro sociální pedagogy KKV/PPATP ZS Cv 7
Seminář k diplomové práci I. KKV/PPDP1 ZS Se 0
Seminář k diplomové práci II. KKV/PPDP2 LS Se 0
Metodika zájm. čin. - výtvarná výchova KKV/6MZVV LS 9
Intervence v sociální pedagogice KKV/PPISP LS Se 1
Intervence v sociální pedagogice KKV/PPISP LS 1
Kom. techniky v sociální pedagogice KKV/PPKTS ZS Se 1
Kom. techniky v sociální pedagogice KKV/PPKTS ZS 1
Pedagogická psychologie KKV/6PP LS 9
Pedagogická psychologie KKV/6PP LS Se 2
Integrace žáků se spec. potřebami KKV/IDSP ZS Se 2
Propedeutický seminář k diplomové práci KKV/PPPDP ZS Se 1
Ped. psych. a její využití v soc. ped. KKV/PPPEP LS 3
Ped. psych. a její využití v soc. ped. KKV/PPPEP LS Se 3
Proped. sem. se zam. na výzkum ve VČ KKV/PPPSV ZS Se 1
Arteterapie pro sociální pedagogy KKV/KPATP ZS Cv 9
Seminář k diplomové práci I. KKV/KPDP1 ZS Se 0
Seminář k diplomové práci II. KKV/KPDP2 LS Se 0
Společnost a osoby se zdrav. postiž. KKV/PPSOZ ZS Se 1
Společnost a osoby se zdrav. postiž. KKV/PPSOZ ZS 1
Stud. soustř. - zam. na hodn. a vol. čas KKV/PPSTS ZS Cv 0
Podpora ped. pracovníků (Supervize) KKV/PPSUP LS 2
Základy speciální pedagogiky KKV/6ZSP LS Se 5
Základy speciální pedagogiky KKV/6ZSP LS 5
Intervence v sociální pedagogice KKV/KPISP LS Se 5
Intervence v sociální pedagogice KKV/KPISP LS 5
Kom. techniky v sociální pedagogice KKV/KPKTS ZS Se 5
Kom. techniky v sociální pedagogice KKV/KPKTS ZS 3
Pedagogická psychologie KKV/PPT ZS Se 1
Pedagogická psychologie KKV/PPT ZS 1
Propedeutický seminář k diplomové práci KKV/KPPDP ZS Se 1
Ped. psych. a její využití v soc. ped. KKV/KPPEP LS Se 3
Ped. psych. a její využití v soc. ped. KKV/KPPEP LS 5
Základy speciální pedagogiky KKV/PPZSP LS Se 1
Základy speciální pedagogiky KKV/PPZSP LS 1
Proped. sem. se zam. na výzkum ve VČ KKV/KPPSV ZS Se 1
Společnost a osoby se zdrav. postiž. KKV/KPSOZ ZS Se 5
Společnost a osoby se zdrav. postiž. KKV/KPSOZ ZS 5
Základy integrat. a inkluz. pedagogiky KKV/PTIIP LS Se 1
Základy integrat. a inkluz. pedagogiky KKV/PTIIP LS 1
Podpora ped. pracovníků (Supervize) KKV/KPSUP LS 9
Seminář k diplomové práci IV KKV/SDP4 LS Cv 0
Základy speciální pedagogiky KKV/KPZSP LS Se 5
Základy speciální pedagogiky KKV/KPZSP LS 5
Art Therapy for Pedagogues KKV/KVATP ZS Se 6
Pedagogicko-psychologické repetitorium KKV/PPREP LS Se 1
Pedagogicko-psychologické repetitorium KKV/KPREP LS Se 9
Pedagogická psychologie KKV/KVPPS LS 9
Pedagogická psychologie KKV/KVPPS LS Se 2