PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Vzdělání

 • 2004 - rigorózní zkouška na CMTF UP, PhDr.
 • 2002 – 2005 PdF UP, doktorské studium, obor pedagogika, Ph.D.
 • 1999 – 2004 PdF UP + FF UP, obory pedagogika + filosofie, Mgr.
 • 1997 – 2002 CMTF UP, obor Křesťanská výchova, Mgr.
 • 1997 – 2000 PřF UP Olomouc, obor Informatika, Bc.

Odborné zaměření

 • filosofie výchovy
 • teorie výchovy
 • metody pedagogického výzkumu
 • informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • dějiny pedagogiky

Zaměstnání

 • od 15. 3. 2004, CMTF UP, metodik a referent distančního vzdělávání
 • od 1. 9. 2004, CMTF UP, odborný asistent na katedře křesťanské výchovy