PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585631124, 585637165 ,739249028
Pracoviště:
Oddělení dalšího vzdělávání
Org. jednotka:
Rektorát UP
Pracoviště:
Katedra křesťanské výchovy
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Biskupské nám. 1 (ICUP)
Místnost:
3.06
Pracovní zařazení:
 • Vedoucí oddělení dalšího vzdělávání (Oddělení dalšího vzdělávání)
 • odborný asistent (Katedra křesťanské výchovy)
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  Vědecká společnost
  • Paidagogos - společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, o.s. (předseda, 2007-)
  • Česká pedagogická společnost (člen, 2005-)
  • Philosophy of Education Society (člen, 2005-)
  • Philosophy of Education Society of Great Britain (člen, 2003-)
  Redakční rada
  • Paidagogos - časopis pro pedagogiku a s ní související vědy (předseda, 2000-)
  ČLÁNEK
  Pospíšil J., Öbrink Hobzová M., Sobková P. Motivation to Participate in Language Education Among Adult Immigrants in The Czech Republic And Sweden. Educational Alternatives. 2015.
  Pospíšil J., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Sobková P. Perspectives of Online Education in the Czech Republic. Educational Alternatives. 2015.
  Potměšil M., Pospíšil J. Resilience factors in families of children with hearing impairment. Psychologia Rozwojowa. 2013.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Pospíšil J., Pospíšilová H., Špatenková N. GENERAL ATTITUDES TO THE FAITH, RELIGION, ETHICS AND SOLIDARITY AMONG THE CZECH ADULTS. rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, www.sgemsocial.org, SGEM2016 Conference Proceedings,. 2016.
  Pospíšil J., Špatenková N. ICT PROFICIENCY OF SENIORS IN COMPARISON WITH OTHER ADULTS GROUPS. SGEM2016 Conference Proceedings. 2016.
  Pospíšil J, Pospíšilová H, Špatenková N Preferences of Themes of Online Courses Depending on Gender and Age. 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION. 2016.
  POSPÍŠIL J. Cíle výchovy v pluralitní společnosti. Kontexty filozofie výchovy v historickej a súčasnej perspektíve. 2011.
  Pospíšilová H., POSPÍŠIL J., Potměšilová P., Bargel M. Profesní příprava sociálních pedagogů na CMTF UP v Olomouci: skutečnost a očekávání. Socialání pedagogika v souvislostech globální krize. 2011.
  Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšil J., Roubalová M. Případové studie imigrantů v České republice. Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
  Tavel P., Šárníková G., Pospíšil J., Roubalová M. Spirituálne a filozofické témy pri praktickej práci s mladými ľudmi. Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
  Roubalová M., Orlovská M., Pospíšil J., Roubalová M. Učitelé a hodnoty – životní postoj učitele a předávání hodnot. Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
  Tavel P., Pospíšil J., Roubalová M. Úloha a prínos starých rodičov pre vnúčatá. Mládež a hodnoty 2008. Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2009.
  Pospíšil J. Etická paradigmata a současná výchova. Výchova, škola, spoločnosť - minulosť a súčasnosť. 2007.
  Pospíšil J., Smékalová L. Kurikulum jako filosofický problém a didaktická kategorie. Fórum o premenách školy v 21. storočí : Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. 2007.
  Pospíšil J. Model of Learning Object Aggregation. Information and Communication Technology in Education. 2007.
  Pospíšil J. Věda a výchova z epistemologického hlediska. Problém hraníc medzi filozofiou, umením a vedou. 2007.
  Pospíšil J. Distance Learning Implementation at St. Cyril & Methodius Faculty of Theology, Palacky University. Information and Communication Technology in Education. 2006.
  Pospíšil J. Formace tutora v distančním vzdělávání. Kľúčové kompetencie andragóga a ďalších profesionálov v oblasti edukácie dospelých. 2006.
  Pospíšil J. Etická dimenze výchovného cíle. Univerzita tradiční a netradiční ve výuce. 2005.
  Pospíšil J. Kvalitativní a kvantitativní metodologie z pohledu filosofie vědy. Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání?. 2005.
  Pospíšil J. Filosofické kořeny a vybrané problémy současného pedagogického paradigmatu. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů I.. 2004.
  Pospíšil J. Filosofie vědy a její vztah k pedagogice. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II.. 2004.
  KNIHA - CELEK
  Valenta M., Krahulcová K., Veitová L., Vávra J., Růžička M., Pospíšil J., Valenta M. Dramaterapeutická intervence u osob se závislostí. 2017.
  Potměšilová P., Pospíšil J., Fojtíková Roubalová M., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Sobková P., Trochtová L., Najzarová K., Straková V. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
  Pospíšil J. Filosofická východiska cílů výchovy a vzdělávání v období novověkého obratu. Filosofická východiska cílů výchovy a vzdělávání v období novověkého obratu. 2009.
  Podškubková J., Pospíšil J. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. 2006.
  Podškubková J., Pospíšil J. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. 2006.
  KAPITOLA V KNIZE
  Pospíšil J., Špatenková N. Čeští senioři a ICT: výsledky empirického šetření. EDUKACJA I KOMPETENCJE SENIORÓW. 2016.
  Pospíšil J., Šímová E., Prokešová D., Pospíšilová H. Hodnotový systém a trávení volného času současné dospívající generace. Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
  Pospíšil J., Pospíšilová H., Adamcová L., Ševrová L. Rodina a její vliv na prožívání volného času dětí: dvě případové studie. Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
  Pospíšil J., Pospíšilová H. Management distanční formy vzdělávání. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. 2006.
  Pospíšil J. Nástroje distančního vzdělávání. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. 2006.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Pospíšil J., Pospíšilová H., Roubalová M., Smahel R., Hobzová M., Sobková P., Tavel P. Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
  SBORNÍK - CELEK
  Pospíšil J., Roubalová M. Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2009.
  Pospíšil J., Roubalová M. Mládež a hodnoty 2007: výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Mládež a hodnoty 2007 : výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
  Klapil P., Pospíšil J. Miscelanea doctorandica I.. Miscelanea doctorandica I.. 2004.
  SOFTWARE
  Pospíšil J., Drábek I., Staněk J. Vzdělávací portál Cyrilometodějské teologické fakulty UP - modul konferenčního servisu. Vzdělávací portál Cyrilometodějské teologické fakulty UP - modul konferenčního servisu. 2008.
  Pospíšil J., Staněk J., Drábek I. Vzdělávací portál Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vzdělávací portál Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 2006.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Informační a didaktická technika KKV/IDT ZS Se 1
  Informační a didaktická technika KKV/IDT ZS Cv 2
  Kvalitativní výzkum v soc. pedagogice KKV/6KVSP ZS 0
  Kvalitativní výzkum v soc. pedagogice KKV/KVSP ZS Se 1
  Kvalitativní výzkum v soc. pedagogice KKV/KVSP ZS 1
  Kvalitativní výzkum v soc. pedagogice KKV/6KVSP ZS Se 0
  Kvantitativní výzkum v soc. pedagogice KKV/6QVSP LS 0
  Kvantitativní výzkum v soc. pedagogice KKV/6QVSP LS Se 0
  Kvantitativní výzkum v soc. pedagogice KKV/QVSP LS Se 3
  Kvantitativní výzkum v soc. pedagogice KKV/QVSP LS 1
  Metodologie pedagogiky KKV/8MP LS Se 0
  Metodologie pedagogiky KKV/8MP ZS Se 5
  Metodologie pedagogiky II KKV/6MP2 LS 0
  Metodologie pedagogiky II KKV/MP2 LS 2
  Metodologie pedagogiky II KKV/6MP2 LS Se 0
  Multimedia ve školní praxi KKV/8MŠP LS 0
  Multimedia ve školní praxi KKV/8MŠP ZS 0
  Sociální pedagogika I KKV/SOP1 LS 2
  Teorie výchovy KKV/TV ZS Se 1
  Teorie výchovy KKV/6TV ZS 2
  Teorie výchovy KKV/TV ZS 2
  Teorie výchovy KKV/6TV ZS Se 0
  Tvorba a realizace projektů KKV/6TRP LS Se 0
  Tvorba a řízení projektů KKS/7TR ZS 0
  Tvorba výzkumných projektů KKV/6TVP LS Se 0