doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D.

vizitka

Narozen v roce 1964.

Vzdělání

2018 CMTF UP Olomouc – ukončení habilitačního řízení udělením titulu – doc.

2001-2006 Papežský liturgický institut Sant´Anselmo v Římě, studium ukončeno udělením titulu Sacrae Liturgiae Doktor – S.L.D.

1998-2001 Papežský liturgický institut Sant´Anselmo v Římě, studium ukončeno udělením titulu Sacrae Liturgiae Licentiatus – S.L.Lic.

1993-1996 Papežská Lateránská univerzita v Římě

1990-1993 Teologická fakulta UP v Olomouci

1983-1987 Stavební fakulta VUT Brno, studium ukončeno udělením titulu Ing.

Doplňkové vzdělání

2006-2009 Institut dějin umění na filozofické fakultě MU v Brně

1998-2000 Papežský archeologický institut v Římě

Praxe

od 2018 CMTF UP Olomouc, docent - vedoucí Katedry liturgické teologie

od 2014 HF JAMU Brno, odborný asistent na Katedře varhanní a historické interpretace

od 2018 KTF UK Praha, člen vědecké rady

od 2014 ČBK, Liturgická komise, člen

2008 – 2013 ČBK Praha, pozice: sekretář překladatelské komise liturgických textů

2002-2018 CMTF UP Olomouc, odborný asistent

2002 - 2004 KTF UK v Praze, odborný asistent na Katedře praktických oborů

od 1996 Brněnské biskupství, pozice: farář ve farnosti Podolí u Brna

1988 – 1990 JZD Čejč, pozice: vedoucí investic

1987 – 1988 Ingstav Brno, pozice: projektant (včetně výkonu ZVŠ)

Odborné zaměření

  • fundamentální liturgika
  • sakrální architektura
  • liturgické umění

Výběrová bibliografie

Publikační činnost najdete ve vizitce