S.L.D., Ing. Pavel Kopeček

vizitka

Narozen v roce 1964. 
kontakt: paveldepodoli@gmail.com
tel.: 585 637 153; 608 725 086

Vzdělání

2001-2009 Papežský liturgický institut Sant´Anselmo v Římě, studium ukončeno udělením titulu Sacrae Liturgiae Doktor – S.L.D.

1998-2001 Papežský liturgický institut Sant´Anselmo v Římě, studium ukončeno udělením titulu Sacrae Liturgiae Licentiatus – S.L.Lic.

1993-1996 Papežská Lateránská univerzita v Římě

1990-1993 Teologická fakulta UP v Olomouci

1983-1987 Stavební fakulta VUT Brno, studium ukončeno udělením titulu Ing.

Doplňkové vzdělání

2006-2009 Institut dějin umění na filozofické fakultě MU v Brně

1998-2000 Papežský archeologický institut v Římě

Praxe

od 2008 ČBK Praha, pozice: sekretář překladatelské komise liturgických textů

od 2002 CMTF, UP Olomouc, odborný asistent

2002 - 2004 KTF UK v Praze, odborný asistent na Katedře praktických oborů

od 1996 Brněnské biskupství, pozice: farář ve farnosti Podolí u Brna

1988 – 1990 JZD Čejč, pozice: vedoucí investic

1987 – 1988 Ingstav Brno, pozice: projektant (včetně výkonu ZVŠ)

Odborné zaměření

  • fundamentální liturgika
  • sakrální architektura
  • liturgické umění

Výběrová bibliografie

"Liturgické texty adventu". Studia theologica, zima 2004 (č. 4, roč. VI.), Olomouc 2004, s. 59–69. (ISSN 1212-8570)

"Teologický obsah modliteb v obřadech viatika v současné římské liturgii". Studia theologica, léto 2006 (č. 2, roč. VIII.), Olomouc 2006, s. 25–35. (ISSN 1212-8570)

Slavení křesťanského tajemství. Stručný úvod do liturgiky, Brno 2004 (skripta).

"L´orientamento della preghiera liturgica nei primi secoli". In: Antiche vie all´eternità. Colloquium internazionale sugli aspetti dell’ascesi nei primi secoli del cristianesimo, Udine 2006, s. 192-209. (ISBN 88-75418-055-0)

Fundamentální liturgika pro 3. ročník studia teologie, Olomouc 2008, (skriptum).

"Budu ti hrát před anděly. O liturgické úctě k svatému Michaelovi". In: Anděl Michael. Dynamický obhájce života, Olomouc 2009, s. 21–41. (ISBN 978-80-7412-033-6)

"Boží a lidské slovo v liturgii. Hlas těla nebo vtěleného Slova". In: Jak vykládat Písmo svaté – fórum pastorálních teologů VII., Olomouc 2008, s. 181–199. (ISBN 978-80-7412-002-2)

"Praktické problémy při tvorbě liturgické architektury. Mobiliář v současném liturgickém prostoru". In: Liturgický prostor v současné architektuře, Praha 2009, s. 57-74. (ISBN 978-80-86040-17-2)

"Pojetí sakrálního prostoru v dílech církevních otců". In: Dům Boží a brána nebe ve 20. století. Studie o sakrální architektuře. Brno: CDK - Synésis 2, 2009, s. 15-28. (ISBN 80-7325-187-0)

"Středověká liturgie a architektura benediktinských klášterů". In: Benediktini ve středověku. Třebíč: Amaprint – Kerndl, 2011, s. 149-174. (ISBN 978-80-87385-10-4)

"Význam rituálů v manželství". In Evangelium pro rodinu dnešní doby. Olomouc: Refugium, 2014, s. 49-77. (ISBN 978-80-7412-166-3)

"Dočká se naše církev Římského misálu? Krátké poohlédnutí za prací překladatelské skupiny". In: Fórum pastorálních teologů X. Tajemství eucharistie: Pascha, oběť iniciace a spiritualita. Olomouc: Refugium, 2013, s. 153-179. (ISBN 978-80-7412-143-2)

Liturgie a architektura. Moderní sakrální architektura v Čechách a na Moravě, Olomouc: Univerzita Palackého 2014, 218 ss. (ISBN 978-80-244-3959-4)