Mgr. Jan Koblížek, Th.D.

vizitka

Narozen v roce 1977.

Vzdělání

1997 – 2002: Magistr teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci.

2005 – 2008: Kanonický licenciát z filozofie na Filozofické fakultě Katolické Univerzity v Lyonu (Francie).

2008 – 2012: Kanonický licenciát z katolické teologie (fundamentální a spirituální teologie) a rigorózní řízení na Katolické teologické fakultě UK v Praze (2010). Doktorát (Ph.D.) v oboru teologická etika na KTF UK (2012).

2014 – 2015: Post-doktorské studium na Filozofické fakultě Katolické Univerzity v Lyonu (Archiv „Joseph Vialatoux et Jean Lacroix“) – 2 x zimní semestr.

Další (celoživotní) vzdělávání

2017: Vzdělávání pro překladatele a tlumočníky (program celoživotního vzdělávání) na Právnické fakultě MU v Brně – 1 semestr/80h

2018: Zkoušky z francouzštiny na Alliance française v Ostravě – C1 a C2 (DALF).

2015 – 18: 6 semestrů studia němčiny na jazykové škole UP (Uplift) – zkouška B2 (ÖSD).

2013, 15, 16, 17: Jazykové studijní pobyty v Bambergu (Německo) – 4 x 1 měsíc (červenec/srpen)

2018: Jazykový studijní pobyt ve Vídni v Rakousku na Vídeňské univerzitě 1 měsíc (červenec/srpen) – zkouška B2/2.

Praxe

2002 – 2003: Služba v armádě ČR.

2003 – dosud: Duchovní služba v ČR a ve Francii, především v arcidiecézích Olomouc, Praha a Lyon. (Ve Francii v celkové délce 4 roky.)

Zimní semestr 2010: Výpomoc panu Prof. S. Sousedíkovi na Filozofické fakultě UK v Praze při vedení semináře „Metafyzika mravů u Kanta“.

2011 – 2016: Externí přednášející na teologické fakultě UP v Olomouci a na VOŠ Caritas v Olomouci.

2016 – dosud: Odborný asistent na CMTF UP a externí přednášející na VOŠ Caritas v Olomouci. Člen akademického senátu CMTF UP (pro období 2018 – 2020).

2009 – dosud: Příležitostné překládání a tlumočení z a do francouzštiny.

Odborné zaměření

 • politická filozofie
 • dějiny filozofie
 • křesťanská sociální etika

Výběrová bibliografie

Monografie a absolventské práce

 • Analýza katechismů (na téma Kristova kříže): Katechismus katolické církve, Vyznání víry církve, Ekumenický katechismus a Zvěstování víry, magisterská práce, CMTF UP, Olomouc, 2002.
 • Politique et religion. La pensée politique dʼAugustin et de Hannah Arendt dans La Cité de Dieu et dans Le concept dʼamour chez Augustin, mémoire, Faculté de Philosophie-Université Catholique de Lyon, Lyon, 2008.
 • Obec a náboženství. Analýza Augustinova díla O Boží obci a kritické zhodnocení disertační práce Hannah Arendtové Koncept lásky u Augustina, Matice cyrilometodějská, Olomouc, 2010. ISBN 978-80-7266-330-9.
 • O principech politické moci u Františka Suáreze: Suárezův pojem souhlasu v kontextu společensko-smluvních teorií 16. – 18. století, disertace, KTF UK, Praha, 2012.
 • Pojem společenského souhlasu u Františka Suáreze. O principech politické moci, Refugium, Olomouc, 2014. ISBN 978-80-7412-157-9.

Články

 • „Pojetí společenské smlouvy u Františka Suáreze“, Studia Theologica 16/1, Olomouc, jaro 2014.
 • „Evaluating political society in Rerum Novarum in the context of Francisco Suárezʼs social doctrine and its development in Gaudium et Spes“, in PASTWA, A. (ed.), Philosophy and Canon Law, vol 2 (2016), Katowice 2016, pp. 99–112.
 • „Joseph Vialatoux o legitimitě politické moci a rezistence: Suáreziánská schémata ve francouzském sociálním katolicismu“, Studia Theologica 20/3, Olomouc, podzim 2018, s. 169–192. DOI: 10.5507/sth.2017.087
 • „Kritika Hobbesovy politické filosofie u Josepha Vialatoux: O příčinách totalitarismu ve 20. století“, Studia Theologica, připravuje se k vydání.

Recenze a jiné drobnosti

 • „Zhodnocení encykliky Lumen Fidei z pohledu filosofie“, recenze, Studia Theologica 18/3, Olomouc, podzim 2016, s. 185–188.
 • „Filosofické ohlédnutí za encyklikou Laudato Si“, recenze, Studia Theologica 18/3, Olomouc, podzim 2016, s. 188–196.
 • „Péče o všeobecné dobro: Drobné zamyšlení nad otázkami všedního dne“, in Immaculata 5–6/2017/č. 153, roč. XXVI, s. 12–13.
 • „Volbami nic nekončí“, in Katolický týdeník 6, roč. XXIX/6.-12. února 2018, s. 6.
 • „Aby evropský dům pevně stál: Úloha scholastiky při tvorbě moderního státu a demokratické Evropy“, in Katolický týdeník 12, roč. XXIX/20.-26. března 2018, s. 7.

Granty

2009 – 2012: Hlavní řešitel: Katolicky orientovaná politická filozofie na počátku novověku a její ohlasy v českých zemích doby pobělohorské, GAUK 81809.

2017 – 2019: Hlavní řešitel: On Civil Society – Joseph Vialatoux and Social Catholicism in France, GAČR 17-09713S.

2018: Člen širšího týmu: NAKI II DG18P02OVV035. Historické liturgické textilie v českých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace. Hlavní řešitelka PhDr. Jitka Jonová, Th.D. (do r. 2022)

Konference

 • “Stát jako přirozené morální těleso”, in Konference doktorandů, ETF UK, Prague, 3 December 2010.
 • “Úloha scholastiky při tvorbě moderního státu a demokratické Evropy”, a lecture for the Czech Christian Academy (Akademický týden), Zábřeh na Moravě, 4 April 2011.
 • “Je politická vláda důsledkem hříchu? – spor scholastiky se sv. Augustinem”, conference in XIII. Augustiniánský týden: Sv. Augustin, přátelství a smíření, Prague, 28 April 2011.
 • “Problém politické moci u Františka Suáreze. Suárezovo pojetí společenské smlouvy a jeho důsledky pro etiku”, in conference: Filozofické základy etiky a práva, RKCMBF UK, Nitra, 9 and 10 September 2013.
 • “Joseph Vialatoux: O hodnotě svobody”, in conference: Poznanie a reálnosť hodnôt, FF Katolické Univerzity, Ružomberok, 7 and 8 September 2015.
 • „Problém tyranovraždy u Františka Suáreze v kontextu středověkého myšlení“, Letní filosofická škola, Dub nad Moravou, 2. červenec 2017.
 • „Kurz Zacheus: Sociální nauka církve v každodenním životě“, březen – prosinec 2017 (32h), pořadatel CMTF UP a Farní středisko sv. Václava Charity Olomouc.
 • „Politika – dílo Boží nebo lidské?“, Moravsko-slezská Křesťanská Akademie v Uherském Brodě, 17. října 2018.
 • „Je politická moc dána z vůle Boží anebo z vůle lidské?“, Klub svaté Anežky, Opava, 20. listopadu 2018.

Překládání a tlumočení

(francouzština/čeština)

 • HEIDER, DANIEL, „Suárez a Descartes o vizuální percepci“, in Aristote dans lʼEurope des XVIe et XVIIe siècle: Transmissions et ruptures, Nancy, 5–7 novembre 2015. (Překlad textu přednášky z češtiny do francouzštiny.)
 • 21. – 27. října 2018: Tlumočení dr. Jitce Jonové a dr. Radku Martínkovi na služební cestě do Lyonu: NAKI II DG18P02OVV035. Historické liturgické textilie v českých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace. Hlavní řešitelka PhDr. Jitka Jonová, Th.D.
 • 6. – 9. listopadu 2018: Tlumočení panu arcibiskupovi Graubnerovi z Olomouce a jeho doprovodu při služební cestě do Iráku.
 • Překlad videozáznamu pro TV Noe: „Naděje pro Irák: Návraty domů“, vysíláno 4. prosince 2018 ve 20:00 – 21:30.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)