Mgr. Jan Koblížek, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637101

Katedra filozofie a patrologie

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

3.22

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS fakulty (1. 4. 2018 – 31. 3. 2022)
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Filozofie pro sociální pracovníky KFK/PSFIS ZS 4
Filozofie pro sociální pracovníky KFK/PSFIS ZS Se 4
Filozofie pro sociální pracovníky KFK/KSFIS ZS Se 5
Filozofie pro sociální pracovníky KFK/KSFIS ZS 4
Základy etiky HUM/OZK01 ZS 6
Základy etiky HUM/OZK01 ZS Se 5
Základy etiky HUM/OZP01 ZS 4
Základy etiky HUM/OZP01 ZS Se 4
Filosofická antropologie KFK/FA LS 2
Filozofie pro sociální pracovníky KFK/KSFSC ZS Se 5
Filozofie pro sociální pracovníky KFK/KSFSC ZS 9
Filozofie pro sociální pracovníky KFK/KSFSP ZS 0
Dějiny filosofie KFK/KTDFI ZS 10
Seminář z filosofie - antropologie KFK/KTSFA LS Se 7
Filozofie pro sociální pracovníky KFK/PSFSC ZS 9
Filozofie pro sociální pracovníky KFK/PSFSC ZS Se 15
Filozofie pro sociální pracovníky KFK/PSFSP ZS 2
Filosofická antropologie KFK/PTFAL LS 2
Filosofická antropologie KFK/PTFAN LS 2
Politická filosofie KFK/PTPFI LS 2
Filozofie a etika HUM/RGA31 ZS Cv 6
Etika v ošetřovatelství HUM/VOK07 LS Se 4
Etika v ošetřovatelství HUM/VOK07 LS Cv 6
Etika v ošetřovatelství HUM/VOK07 LS 1
Etika v ošetřovatelství HUM/DSA22 ZS 2
Etika v ošetřovatelství HUM/DSA22 ZS Se 6
Etika v ošetřovatelství HUM/DSA22 ZS Cv 9