Mgr. Jan Koblížek, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637101

Katedra filozofie a patrologie

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

3.22

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS fakulty (1. 4. 2018 – 31. 3. 2022)
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Etika v ošetřovatelství HUM/VOP07 LS Cv 12
Etika v ošetřovatelství HUM/VOP07 LS 2
Etika v ošetřovatelství HUM/VOP07 LS Se 5
Etika ve zdravotnictví MNG/RZP11 LS Se 4
Etika ve zdravotnictví MNG/RZP11 LS 3
Etika ve zdravotnictví MNG/RZK11 LS 2
Etika ve zdravotnictví MNG/RZK11 LS Se 2
Etika v ošetřovatelství HUM/VOK07 LS Cv 6
Etika v ošetřovatelství HUM/VOK07 LS 1
Etika v ošetřovatelství HUM/VOK07 LS Se 4
Filozofie pro sociální pracovníky KFK/KSFSP ZS 0
Dějiny filosofie 2 KFK/PTDF2 LS 3
Filosofická antropologie KFK/PTFAL LS 2
Filosofická antropologie KFK/PTFAN LS 2
Politická filosofie KFK/PTPFI LS 2
Filosofická antropologie KFK/FA LS 2
Dějiny filosofie KFK/KTDFI ZS 14
Seminář z filosofie - antropologie KFK/KTSFA LS Se 6
Etika v ošetřovatelství HUM/VSA22 ZS Cv 3
Etika v ošetřovatelství HUM/VSA22 ZS Se 4
Etika v ošetřovatelství HUM/VSA22 ZS 4
Filozofie pro sociální pracovníky KFK/KSFSC ZS Se 9
Filozofie pro sociální pracovníky KFK/KSFSC ZS 14
Etika v ošetřovatelství HUM/VSK22 ZS 2
Etika v ošetřovatelství HUM/VSK22 ZS Se 3
Etika v ošetřovatelství HUM/VSK22 ZS Cv 3
Etika zdravotnické péče HUM/ZTB23 LS Se 3
Etika zdravotnické péče HUM/ZTK23 LS Se 7
Etika v ošetřovatelství HUM/DSA22 ZS Cv 12
Etika v ošetřovatelství HUM/DSA22 ZS Se 6
Etika v ošetřovatelství HUM/DSA22 ZS 2
Anthropologie philosophique KFK/PTANP ZS 0
Philosophie politique KFK/PTPHP ZS 0
Filozofie pro sociální pracovníky KFK/PSFSP ZS 4
Le Catholicisme social en France KFK/PTCAS LS Se 0