Mgr. Vít Hlinka, Th.D.

vizitka

Narozen v roce 1979. 

Vzdělání

 • 2013: obhájil na CMTF UP doktorskou práci na téma Erunt duo luminaria. „Restitutio“ a jeho apokalyptičtí vyslanci ve františkánské a husitské perspektivě, vedoucí práce prof. Miloslav Pojsl (Th.D.)
 • 2009–2012: studium licenciátního programu církevních dějin na Pontificia Università Gregoriana v Římě, licenciátní práce: In illa temporis extremitate … Scritture tra memoria e profezia in Gioacchino da Fiore. Mutuazioni, prospettive, sperimentazioni, vedoucí práce prof. Stefano Defraia (Lic.)
 • V rámci studijního pobytu v Itálii studium na několika institutech se zaměřením na středověké a antické dějiny křesťanství:
  • 2. 2. 2009–30. 4. 2009: na základě výběrového řízení vypsaného vládou Itálie udělena studijní stáž na Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di Lettere e Filosofia v Římě
  • 2009–2011: studium a absolvování zkoušek z vybraných kurzů na Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani: Jáchym z Fiore (prof. Fabio Troncarelli), spirituální františkáni (prof. Pietro Messa), dějiny františkánského řádu, středověká hereze (prof. Grado G. Merlo), středověké kazatelství (prof. Fortunato Iozzelli)
 • 2008–2009: studium bakalářského programu církevních dějin umění na Pontificia Università Gregoriana v Římě, bakalářská práce: „Cardinale Carlo Carafa 1519-1561“, vedoucí práce prof. Silvano Giordano (Bc.)
 • 2004–2007: studium interního doktorandského programu na Katedře církevních dějin a dějin křesťanského umění CMTF UP v Olomouci (ThLic.)
 • 2000–2004: souběžné studium bakalářského programu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor Filozofie
 • 1998–2004: magisterské studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (CMTF UP), obor Teologie (Mgr.)
 • 1994–1998: střední odborná škola elektrotechnická ve Frýdku Místku, obor autoelektrotechnik

Praxe

 • 2015–dosud: odborný asistent na CMTF UP, úvazek 1,0
 • 2012–2015: archivář Olomouckého arcibiskupství, úvazek 0,5
 • 2007–2015: odborný asistent na CMTF UP, úvazek 0,5

Odborné zaměření

 • Antické a středověké dějiny křesťanského umění
 • Apokalyptická hnutí ve středověku
 • Dějiny koncilů a papežství
 • Velké papežské schizma 1378–1417

Studium pramenů vztahujících se k odbornému zaměření provádí vedle domácích archivů též v archivech římských, zejména v Tajném vatikánském archivu a Vatikánské apoštolské knihovně. Je členem společnosti Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa. Od roku 2016 je garantem univerzitního přednáškového cyklu U3V na UP v Olomouci „Evropská kultura a křesťanství“

Výběrová bibliografie

 • Olomoucký biskup Robert [Bishop Robert of Olomouc], in: Miloslav Pojsl (ed.), Cisterciáci na Moravě, Sborník k 800. výročí příchodu cisterciáků na Moravu a počátek Velehradu, ed. UP Olomouc, 2006, s. 79-92.
 • Olomoucký biskup Robert 12011240 [Bishop Robert of Olomouc 12011240], in: Černuška Pavel – Pospíšil Ctirad Václav (ed.), Vydávat počet ze své naděje. Sborník k 60. narozeninám Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouci, Olomouc, UP 2008, s. 161-170.
 • Ústa svá jsi proti nebi otevřel“, aneb na okraj jednoho papežského pokárání olomouckého biskupa Roberta [„You have opened your Mouth against Heaven“ – or Notes to a Papal Reprehension to Bishop Robert of Olomouc], Studia theologica 16, č. 4 (2014), s. 59–79.
 • Husův odkaz na Jáchyma z Fiore a jáchymismus [Reference of John Huss to Joachim of Fiore], Acta Universitatis Carolinae Theologica 5, č. 1 (2015), s. 41–66.
 • Apokalyptické šelmy ve spise Arbor vitae Ubertina z Casale (1259-1329) [Apocalyptic Enemies in Arbor vitae crucifixae Iesu by Ubertino of Casale (1259-1329)], Studia Theologica 17, č. 2 (2015), s. 175–193.
 • Služebníci slova v čase znamení konce [Servants of the Word at the Time of Signs of the End], Studia Theologica 17, č. 4 (2015), s. 37–58.
 • Hus as an Apocalytical Enemy in the Treatise of Master Rupert, in: The Bohemian Reformation and Religious Practice 10, Filosofický časopis AV ČR (2015), s. 106–122.
 • Pouť za odpuštěním několik poznámek k fenoménu středověkého poutnictví [The Journey to Forgiveness – a few notes to the phenomenon of Medieval Pilgrimage], in: Štěpán Sittek - Norbert Widok (ed.), Svatojakubské cesty a jiné poutní stezky v Polsku a v Čechách, Uniwersytet Opolski, Opole 2012, s. 317–333.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)