ThLic. Jakub Doležel, Th.D.

vizitka

Narozen v roce 1972.

Vzdělání

 • 1991-1996 magisterské studium oboru Katolická teologie, CMTF UP (Mgr.)
 • 1999-2002 doktorské studium v oboru Systematická teologie (ThLic.)
 • 2002-2003 studijní stáž na Institut für Caritaswissenschaft und Christliche Sozialarbeit, Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg i. Br.
 • 2008-2012 doktorské studium v oboru Praktická teologie, CMTF UP (Th.D.)

Praxe

 • 1996-dosud vyučující CARITAS-VOŠ sociální Olomouc
 • 2005-dosud akademický pracovník CMTF UP

Odborné zaměření

 • Teologické ukotvení sociální práce
 • Spirituální citlivost v sociální práci
 • Teorie a metody charitní praxe církve
 • Historie sociální práce a charitní praxe

Výběrová bibliografie

Monografie

 • TOPINKA, D, MACELA, M., ŠOTOLA, J., MATULAYOVÁ, T., DOLEŽEL, J., TOPINKOVÁ, H., KISSOVÁ, B. Mezinárodní srovnání výkonu sociální práce ve výčtu činností vykonávaných sociálními pracovníky, průřezově všemi oblastmi jejich výkonu a s tím související oblast specializací výkonu sociální práce [International Comparison of the Social Work Practice by Examining Social Work Agendas Through All Practice Fields and Specialisations: A Comparative Study], Ostrava: SocioFaktor s.r.o., 2016.
 • DOLEŽEL, J. Církevní sociální práce na pozadí encykliky "Deus caritas est" [Church Social Work in the Perspective of the Encyclical Deus caritas est] Olomouc: University Press, 2012. ISBN 978-80-244-3384-4
 • POMPEY, H., GEHRIG, R., DOLEŽEL, J., DAL TOSO, G. Church Caritas Ministry in the Perspective of Caritas-Theology and Catholic Social Teaching. Olomouc: University Press, 2015. DOI: 10.5507/cmtf.15.24446134

Články a kapitoly v monografiích

 • Ke stavu zpracování dějin církevní sociální práce - Poznámky k jednomu zapomenutému tématu [On the situation of church social work history - notices on one forgotten theme]. In P. Mačala, P. Marek & J. Hanuš (Eds.), Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. Brno: CDK 2010, s. 24-34
 • Was macht soziale Arbeit christlich? In M. Opatrný & M. Lehner (Eds.), Teorie und Praxis der Karitativen Arbeit. Einführung in die Problematik, praktische Reflexionen und Anwendungen. České Budějovice: South Bohemia University Press 2010, s. 26-30.
 • Biblické kořeny sociální práce [Biblical Roots of Social Work]. In M. Martinek (Ed.), Praktická teologie pro sociální pracovníky. Praha: Jabok 2010, s. 26-39.
 • Nárys dějin charitativní služby chudým a trpícím: historické inspirace sociální práce [Outlines of charitable ministry history: historical inspirations of social work]. In M. Martinek (Ed.), Praktická teologie pro sociální pracovníky. Praha: Jabok 2010, s. 40-61.
 • Sociální práce do počátku novověku [Social work in premodern era]. In O. Matoušek (Ed.), Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013, s. 179-185.
 • Doležel, J., Matoušek, O. Sociální práce od reformace do 19. století [Social work in modern era]. In O. Matoušek (Ed.), Encyklopedie sociální práce Praha: Portál 2013, s. 185-189.
 • Matoušek, O., Doležel, J. (2013). Domácí historie sociální práce [History of social work in Bohemia]. In O. Matoušek (Ed.), Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál 2013, s. 195-199.
 • Complementarity of the Caritas Practice and Catholic Social Teaching in the Perspective of "Dual Focus" of Social Work Practice. In Pompey, H., Gehrig, R., Doležel, J. & G. Dal Toso, Church Caritas Ministry in the Perspective of Caritas-Theology and Catholic Social Teaching. Olomouc: University Press 2014, s. 68-88.
 • Spiritual Sensitivity in Caritas Services: Why and How to Work with the Spiritual Dimension of the Life Situation of Clients. Caritas et Veritas 2017(1), a. 50-68.
 • Vzorce motivace dobrovolnictví v historické perspective [Patterns of Volunteering in the Historical perspective]. In Matulayová, T., Jurníčková, P., Doležel, J. a kol. Motivace k dobrovolnictví. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2016, s. 75-93.
 • Charitable social work under communist pressure: case of catholic Caritas in the former Czechoslovakia. European Journal of Mental Health, 11 (2016), s. 79-96. DOI: 10.5708/EJMH.11.2016.1-2.5
 • Farní charity: dozvuky encykliky Deus caritas est a pravděpodobný stav moravských farností [Parish Charities: Echoe of the Encyclical Deus caritas est and the Probable Situation of the Moravian Catholic Parishes]. Studia theologica, 2016, 3, s. 147-166.

Granty

 • 2016: spoluúčast TAČR TB05MPSV005: Mezinárodní srovnání výkonu sociální práce ve výčtu činností vykonávaných sociálními pracovníky, průřezově všemi oblastmi jejich výkonu a s tím související oblast specializací výkonu sociální práce
 • 2017: spoluúčast GAČR: Spiritualita a zdraví u adolescentů a dospělých v ČR.
 • 2010: spoluúčast IGA CMTF_2010_017 Podmínky rodičovství v sociálně vyloučených rodinách
 • 2011: spoluúčast IGA CMTF_2011_006 Diference v pojetí krizové a humanitární pomoci
 • 2012: spoluúčast IGA CMTF_2012_016 Vybrané otázky sociální a humanitární práce
 • 2013: spoluúčast IGA CMTF_2013_015 Sociální a humanitární práce v mezinárodním kontextu
 • 2017: spoluúčast IGA IGA_CMTF_2017_010 Profesionalizace a deprofesionalizace v praxi české sociální práce

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)