Výjezdy studentů PhD do zahraničí

 • Všechny výjezdy do zahraničí v rámci studia je povinností dle SZŘ UP nahlásit na Zahraniční oddělení UP CMTF a mít sjednané pojištění do zahraničí (lze využít bezplatného pojištění UP)
 • Plán výzkumu v zahraničí konzultuje doktorand vždy se svým školitelem
 • Primárně se jedná o aktivitu doktoranda, který si výjezd administrativně zajišťuje
 • Odborné stáže schvaluje školitel a lze je v rámci EU financovat v programu Erasmus+/praxe
 • Doktorské studiu pod dvojím vedením disertační práce (Cotutelle) probíhá na základě spolupráce mezi školitelem – zahraničním školitelem a doktorandem

Možnosti financování

 • Erasmus+ - instituce partnerských pracovišť CMTF 
 • CEEPUS+   síť Bioetika – střední Evropa
 • AIA - nabídkách stipendijních pobytů do celého světa
 • USA – Merillův program a Fulbrightova stipendia

 

Aktuální nabídky a programové výzvy jsou k dispozici na webu

Zahraniční oddělení UP      https://iro.upol.cz
AIA – Akademická informační agentura  www.dzs.cz

 

Zahraniční oddělení CMTF zajišťuje

 • Konzultace k administrativním náležitostem výjezdů
 • Informace o aktuálních nabídkách a výzvách
 • web - sekce pro studenty – informace o podmínkách programů Erasmus+ a CEEPUS
 • administrativní podporu za CMTF UP (Potvrzení o studiu, Doporučení, podklady pro víza apod.)
 • Cotutelle s PUL ve Vatikánu a RUG v Nizozemsku