Studijní pobyty

CMTF UP podporuje různé typy zahraničních studijních pobytů a odborných praxí.
Student si vybírá z nabídky partnerských univerzit nebo ze stipendijních programů nabízených jinými stipendijními programy a institucemi. Předměty získané v zahraničí jsou mu plně uznány.

Zahraniční referát

doc. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D. dominik.opatrny@upol.cz 585 63 7126
Proděkan pro zahraniční záležitosti
Mgr. Petra Hubená petra.hubena@upol.cz 585 63 7340
Referentka pro zahraniční vztahy
úřední hodiny pro studenty i zaměstnance:
PO–STŘ po dohodě e-mailem
ČT 10:00–13:00 hod. místnost č. 5.24 (KCD)

Partnerské univerzity Erasmus+

Nabídka partnerských univerzit, ze kterých si student vybírá podle svého studijního oboru.

Austria
Private Pädogogische Hochschule der Diözese LinzLinzwww.phdl.atEducation, Teacher Training
Belgium
Katholieke Universiteit LeuvenLeuvenwww.kuleuven.beReligion and Theology
Thomas More KempenGeelwww.thomasmore.beSocial Work
(staff only!)
Croatia
Sveučilište u RijeciRijekauniri.hrHumanities (Political Sciences)
Finland
Turku University of Applied Sciences LTDTurkuwww.tuas.fiSocial Work
France
Institut Catholique de ToulouseToulousewww.ict-toulouse.frTheology
IRCOM - Association Ste AnneAngerswww.ircom.frSocial Work and Counseling
Université de StrasbourgStrasbourgwww.unistra.frCatholic Theology
Germany
Universität ErfurtErfurtwww.uni-erfurt.deTheology
Katholische Hochschule Nordrhein-WestfalenKölnwww.katho-nrw.deSocial Work
Theologische Fakultät FuldaFuldawww.thf-fulda.deCatholic theology
RWTH Aachen UniversityCáchywww.rwth-aachen.deCatholic theology
International Psychoanalytic UniversityBerlinwww.ipu-berlin.deSocial Work/Psychology
Greece
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - University of Macedonia
Departement of Balkan, Slavic and Oriental Studies
Soluňwww.uom.grSocial and Behaviour Sciences
Πανεπιστήμιο Πατρών - University of PatrasPatrawww.upatras.grTeaching and Training Education
Ireland
Cork Institute of TechnologyCorkwww.cit.ieTeaching and Training Education
Pontifical University St Patrick´s CollegeKildaremaynoothcollege.ie/pontifical-university/Religion and Theology
Italy
Università di BolognaBolognawww.unibo.itReligion - Catholic Theology
Netherlands
RijksuniversiteitGroningenwww.rug.nlPublic Health/Social Sciences
(staff only!)
Radboud Uniwersiteit NijmegenNijmegenwww.ru.nlSocial Work and Counseling (Political Science)
Norway
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetTrondheimwww.ntnu.eduSocial Work and Counseling
Poland
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILublinwww.kul.plReligion
Uniwersytet OpolskiOpolewww.uni.opole.plTheology
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszýnskiego w WarszawieVaršavawww.uksw.edu.plSociology and cultural studies
Social Work and Counseling
Papieski Wydział Teologiczny we WrocławiuVratislavwww.pwt.wroc.plReligion/Theology
Ewangelikalna Wyższa Szkoła TeologicznaVratislavwww.ewst.plReligion/Theology
Uniwersytet RzeszowskiRzeszówwww.ur.edu.plSocial Work and Counseling
Uniwersytet ŁódzkiLodžiso.uni.lodz.plSocial Work and Counseling
Romania
Babeş-Bolyai UniversityCluj-Napocawww.ubbcluj.roReligion and Theology
Slovakia
Constantine the Philosopher University of NitraNitrawww.ukf.skSocial Work and Counseling
Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciBanska Bystricawww.umb.skSocial Work and Counseling
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
Prešovwww.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakultaReligion - Catholic Theology
Prešovská univerzita v Prešove
Inštitút edukológie a sociálnej práce, FF
Prešovwww.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ieasp/Social Work and Counseling
Trnavská univerzita v TrnaveTrnavawww.truni.skPhilosophy
Law
Katolícka univerzita v RužomberkuRužomberokwww.ku.skTheology
Social Work
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachKošicewww.upjs.skPublic Health
Technická univerzita v KošiciachKošicewww.tuke.skSocial and Behaviour Sciences
Prešovská univerzita v Prešove
Faculty of Humanities and natural sciences
Prešovwww.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-viedSocial Work and Counseling
Spain
Universidad Católica San Antonio de MurciaMurciawww.ucam.eduSocial Work
Universitat Internacional de CatalunyaBarcelonawww.uic.esTeaching and Training Education

Studium v programu Erasmus+

Studijní pobyt v zahraničí je nutno plánovat s min. půlročním předstihem. Student si vybere z nabídky partnerských univerzit a zvolí semestr, ve kterém bude v zahraničí studovat. Zahraničního pobytu se může zúčastnit každý student, který je po celé období studia řádně zapsán do studijního programu UP. Studijní pobyt může trvat od 90 dnů do 12 měsíců.
Student se přihlásí do výběrového řízení na fakultě (leden/září). Přesný termín výběrového řízení je vyvěšen v aplikaci erasmusplus.upol.cz v záložce Vypsaná výběrová řízení. Student si zde založí max. tři přihlášky a dostaví se k výběrovému řízení, kde představí svou motivaci pro studium v zahraničí. Po uzavření výběrového řízení student obdrží e-mailem výsledky výběrového řízení.

Po přijetí na zahraniční studijní pobyt

 1. Po Vašem přijetí k zahraničnímu pobytu prosím dodržujte následující postup: studijní záležitosti budete řešit na CMTF (studijní plán = Learning Agreement).
  Účastnickou smlouvu v programu Erasmus+ (vyplacení stipendia, pojištění apod.) budete řešit na Zahraničním oddělení UP (ZO UP) - iro.upol.cz.
 2. Překontrolujte správnost údajů v aplikaci erasmusplus.upol.cz evidující studenty vybrané na studium v zahraničí.
 3. Na internetových stránkách Vaší zahraniční univerzity prostudujte nabídku předmětů a jejich sylaby, a to v jazyce, ve kterém budete studovat. Prostudujte podmínky pro přijíždějící studenty (hledejte pokyny pro International students, Erasmus students, Incoming students, Exchange students apod.).
 4. Na internetových stránkách Vaší zahraniční univerzity vyplňte přihlášku a zašlete jí požadované dokumenty (přihlášku, Learning Agreement aj.).
 5. Studijní plán (Learning Agreement) si stáhnete v dokumentech na stránkách iro.upol.cz. Předměty vložte do Learning Agreementu. Do tabulky A vepište názvy zahraničních předmětů, které plánujete navštěvovat. Předměty české, které budete zahraničními nahrazovat, napište v Learning Agreementu do tabulky B.
  V tabulce B do sloupce - Form of recognition - zajistěte podpisy garantů/vyučujících jednotlivých českých předmětů, které budete chtít nahradit zahraničními předměty.
  Pokud budete chtít všechny předměty uznat jako kategorii předmětu kategorie C, uveďte do tabulky B pouze - kategorie "C" (podpisy vyučujících nejsou nutné). Jako kontaktní osobu uveďte zahraniční referentku.
  Do části Responsible person napište svého koordinátora podle katedry:
  KKS: doc. Matulayová, PhD. tatiana.matulayova@upol.cz Dept. coordinator E+
  Vyplněný a podepsaný Learning Agreement /i záhlaví/ předložte paní docentce k podpisu.
  KKV a teologie: doc. Petr Chalupa, Th.D. petr.chalupa@upol.cz Vice Dean. Vyplněný a podepsaný Learning Agreement /i záhlaví/ doručte fakultní referentce, která předloží dokument k podpisu proděkanovi pro studijní záležitosti a následně Vám jej zašle jako sken a originál osobně předá.
 6. Doporučujeme, abyste si od všech odesílaných dokumentů vždy pořídil/a vlastní kopie pro případ ztráty dokumentů
 7. V praktických záležitostech (Účastnická smlouva pro vyplacení stipendia, pojištění, vyhledání ubytování aj.) postupujte podle pokynů ZO UP iro.upol.cz (záložka - Instrukce pro nominované studenty).
 8. Learning Agreement podepsán zahraniční univerzitou (ve formě skenu) zašlete referentce pro zahraničí CMTF.
 9. Můžete podat Žádost o mimořádné stipendium na zahraniční studijní pobyt, ve které zdůvodníte svůj požadavek o finanční podporu. Žádost odevzdáte na studijní oddělení CMTF UP.

Před výjezdem na zahraniční studijní pobyt (září/únor)

 1. Předměty, které budete během Vašeho výjezdu studovat distanční formou (např. Diplomový seminář), si zapište v řádném v předzápise (Informační systém Univerzity Palackého).
 2. Ostatní české předměty (které vyžadují Vaší docházku a nebudou nahrazeny zahraničním předmětem) musí být rovněž zapsány v předzápise a zároveň uvedeny i v Individuálním plánu (pokud je budete plnit po příjezdu)! Žádost o individuální plán podáváte na studijním oddělení CMTF!
 3. Před odjezdem do zahraničí je účastník povinen uvést datum zahájení a ukončení studijního pobytu do svého profilu v aplikaci erasmusplus.upol.cz

Během výjezdu na zahraniční studijní pobyt

 1. Předměty schválené v Learning Agreementu si zadáte elektronicky v Portálu - záložka Moje studium - ECTS.
 2. Údaje v Portálu musí souhlasit s Learning Agreementem. Jednotlivé kroky, jak předměty zapisovat do IS Portálu, jsou dostupné na EDISu.
 3. Zahraniční předměty se zapisují s kódy zahraniční vysoké školy a před lomítkem se uvede kód katedry, na které student uplatňuje výsledek.
 4. Pokud musíte původní studijní plán změnit během prvního měsíce pobytu v zahraničí (což je více než pravděpodobné), pošlete referentce pro zahraničí Changes to the Original Learning Agreement (část Learning Agreementu - tabulky jsou označeny písmeny C a D), popř. společně s tímto dokumentem podobný dokument vyžadovaný partnerskou univerzitou. V e-mailu prosím uveďte jméno katederního koordinátora/vyučujícího předmětu, který má změnu předmětu schválit nebo přiložte e-mailovou korespondenci s vyučujícím, že se změnou předmětu souhlasí.
 5. Pokud jste provedli změny ve studijním plánu (v Changes), tj. změnili jste předměty na zahraniční univerzitě, proveďte změny i v Informačním systému Univerzity Palackého (Portál) - záložka ECTS.
 6. Prodloužení studia na zahraniční instituci o další semestr je možné po dohodě s vysílající a přijímací institucí. Prodloužení s finanční podporou je možné jen v případě dostatečné finanční rezervy ZO UP (Žádost o prodloužení pobytu je nutno zaslat na ZO UP, po-té informovat i fakultní koordinátorku CMTF).
 7. V případě dvousemestrálních pobytů zopakujte studijní a administrativní náležitosti i na začátku druhého semestru.
 8. Splněné zkoušky zapište i s hodnocením doplňte do Portálu - záložka ECTS.

Po návratu ze zahraničního studijního pobytu

 1. Po návratu odevzdejte do 14 dní referentce pro zahraničí část After the Mobility (Learning Agreement - poslední část) nebo Transcript of Records, tímto bude Váš zahraniční pobyt ukončen v Informačním systému Univerzity Palackého (Portal).
 2. Learning Agreement (kopii) a Transcript of Records (ToR), v němž jsou zaznamenány Vaše studijní výsledky v zahraničí, odevzdejte na zahraničním oddělení CMTF, na jejich základě budou tyto výsledky převedeny do IS STAG do evidenční karty studenta.
 3. Uznání předmětů zkontrolujte v záložce ECTS v Portále UP.
  Potvrzení o uznaných předmětech (SiToR) - vpravo nahoře v ECTS záložce - vytisknete a předložte na ZO společně s ToR UP zahraniční referentce pro ukončení agendy Vašeho zahraničního pobytu.
 4. Napište jednostránkovou Závěrečnou zprávu o zahraničním studijním pobytu (praktické informace pro další zájemce) a zašlete referentce pro zahraničí.

Studium v programu CEEPUS

CEEPUS je středoevropským výměnným programem zaměřeným na regionální spolupráci
v rámci sítí univerzit. CMTF je zapojena v síti Bioethics.

Program podporuje mobility studentů všech stupňů studia na 3-10 měsíců (kratší pobyty potřeba zdůvodnit v poli Motivation přihlášky; mobility doktorandů jsou podporovány již od 21 dnů).
Letní školy probíhají po celý rok a jsou určeny studentům všech stupňů studia.

Austria
University of GrazGrazwww.uni-graz.atBioethics
University of ViennaVídeňwww.univie.ac.atBioethics
Bosnia a Herzegovina
University of SarajevoSarajevowww.unsa.baBioethics
Croatia
University of ZagrebZagrebwww.unizg.hrBioethics
Hungary
Semmelweis UniversityBudapešťsemmelweis.huBioethics
Theological College of PécsPécswww.pphf.huBioethics

Studium v programu Johannes

Stipendium studijního programu Johannes, poskytované prostřednictvím Papežské koleje Nepomucenum, zahrnuje dvousemestrální studium na Teologické fakultě Papežské lateránské univerzity v Římě (TF PUL).

Itálie
Pontificia Università LateranenseŘímwww.pul.itReligion

Přijetí na studijní pobyt

Stipendium zahrnuje ubytování a stravu v Papežské koleji Nepomucenum (září - červen) a kurz italštiny (září).
Po přijetí do programu Johannes dodržujte následující postup a lhůty:

 1. Prostudujte si důkladně stránky TF PUL, Katalog předmětů, sylaby předmětů atd.
 2. Připravte si v předstihu všechny požadované dokumenty:
  1. Výpis dosavadních studijních výsledků (anglicky nebo latinsky) - na studijním oddělení
  2. Překlad studijního programu Teologie (italsky) - od proděkana pro zahraničí
  3. Originál maturitního vysvědčení (s italským překladem, který může ověřit rektor Papežské koleje Nepomucenum)
  4. Doporučující dopis za CMTF (vyřizuje proděkan pro zahraniční záležitosti)
  5. Doporučení ordináře ke studiu na PUL (v italštině)
 3. Podejte na studijním oddělení Žádost o povolení studia na vysoké škole v zahraničí (viz příloha).
 4. Doporučujeme, abyste si od všech odesílaných dokumentů vždy pořídil vlastní kopie pro případ ztráty dokumentů. Nachystejte si šest pasových fotografií pro PUL.
 5. Můžete podat Žádost o mimořádné stipendium na zahraniční studijní pobyt, ve které zdůvodníte svůj požadavek o finanční podporu a odevzdáte ji na studijní oddělení CMTF UP. První část stipendia (jeho polovina) se vyplácí před odjezdem (nebo na začátku pobytu), druhá část po předložení příslušných dokumentů o získaných kreditech po skončení pobytu.

Před výjezdem (červen)

 1. Nahlaste referentce pro zahraničí svůj výjezd (e-mailem). Výjezd bude zaveden do STAGu.
 2. Student si je ze zákona povinen zajistit zdravotní pojištění do zahraničí. Může využít pojištění UP v Olomouci pro studenty, za které student nic nehradí (je plně hrazeno ze strany UP). Pojišťovací kartu si vyzvedne na Zahraničním oddělení (po vyplnění formuláře) a svůj výjezd nahlásí pojišťovací kanceláři Pojišťovací makléřství BOHEMIA, a.s. Jinak nebude pojištění platné (!).
 3. Student si může v předtermínu (konec srpna) vyjednat novou validační známku na ISIC (IK) - nutno kontaktovat Kancelář Identifikačních karet odd. provozu CVT.

Během výjezdu

 1. Děkanovi TF PUL předložte všechny požadované dokumenty. Na základě těchto dokumentů budete zapsáni do příslušného ročníku základního teologického triennia a bude vám děkanem sestaven studijní plán v průběhu příslušného akademického roku.
 2. Předměty studijního plánu TF PUL si zadejte elektronicky přes Informační systém Univerzity Palackého (IS Portál) - záložky STAG jiné - ECTS výjezdy. Jednotlivé kroky, jak předměty zapisovat do IS Portálu, záložky ECTS výjezdy, obdržíte e-mailem.
 3. Zahraniční předměty se zapisují s kódy zahraniční vysoké školy a před lomítkem se uvede kód katedry na CMTF, na níž uplatňujete výsledek.
 4. Předměty studijního programu CMTF, které budete studovat distanční formou (např. Diplomový seminář) a předměty vyučované formou blokové výuky (v Římě/Olomouci), si zapište v řádném předzápase.
 5. Pokud jste provedli během semestru změny ve studijním plánu, tj. změnili jste předměty na zahraniční univerzitě, proveďte změny i v IS Portálu.
 6. V případě dvousemestrálních pobytů zopakujte studijní náležitosti i na začátku druhého semestru.

Po návratu

 1. Po návratu odevzdejte do 14 dní referentce pro zahraničí kartičku pojištění a předložte Výpis předmětů absolvovaných v Římě (vydané PUL v italštině), tímto bude Váš zahraniční pobyt ukončen v Informačním systému Univerzity Palackého (IS Portal). Pokud máte certifikát o absolvování jazykového kurzu, popř. kurzů na jiných římských institucích (např. kurz týkající se fóra interna pořádaný tradičně Apoštolskou penitenciárií), předložte je také.
 2. Pokud jste některé předměty (distanční nebo blokové výuky) nemohli z organizačních důvodů splnit, vyplňte Žádost o odepsání předmětů a odevzdejte ji Vaší studijní referentce. V Žádosti zdůvodněte svůj požadavek.
 3. Výpis předmětů absolvovaných v Římě a Doklad o uznání v IS Portále (k vyzvednutí u zahraniční referentky), odevzdejte na studijním oddělení CMTF ke schválení proděkanem pro studijní záležitosti. Studijní oddělení převede v IS STAGu tyto výsledky, do Vaší evidenční karty.
 4. V případě získání příslušného počtu kreditů (min. 20 ECTS kreditů/semestr) Vám bude možné vyplatit i druhou část mimořádného stipendia.