Katedra pastorální a spirituální teologie

Aktuality

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

O katedře

Katedra pastorální a spirituální teologie se zabývá reflexí pastorační praxe v kontextu života soudobé společnosti a spirituálními tématy, které s ní souvisí. Katedra je vnitřně rozčleněna na dvě sekce (Pastorální teologie, Spiritualita). Katedra se podílí na výuce ve všech studijních oborech zabezpečovaných CMTF. V doktorském studijním programu nabízí specializaci v oblasti pastorální a spirituální teologie.

Vedoucí katedry

doc. RNDr. Adrián Slavkovský, PhD.

adrian.slavkovsky@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.06
585637179
+421 903 982 639
konzultační hodiny
pravidelné místnost
Úterý 10:30–11:30 4.06 Platí v týdnech, kdy v úterý učím. Jinak po domluvě.

Sekretářka katedry

Radmila BARTOŇOVÁ

radmila.bartonova@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 5.21
585637115

Sekce pastorální teologie

ThLic. Michal Umlauf, Ph.D.

michal.umlauf@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.08
585637175
konzultační hodiny
pravidelné místnost
Pondělí 17:00–18:00 4.08 Podle dohody (michal.umlauf@upol.cz) je možné uskutečnit konzultaci také online: https://cesnet.zoom.us/j/9585611232
nepravidelné místnost
Pondělí 02.10.2023 17:00–18:00 4.08 Z důvodu účasti na konferenci KANK se konzultační hodiny 2.10. ruší. Děkuji za pochopení! MU

Mgr. Lukáš Jambor

lukas.jambor01@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.07
585637177

Karel Skočovský, Ph.D.

karel.skocovsky@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.07
585637178
konzultační hodiny
pravidelné místnost
Středa 09:00–12:00 4.07 Případně po domluvě přes fakultní e-mail.

Sekce spirituality

doc. RNDr. Adrián Slavkovský, PhD.

adrian.slavkovsky@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.06
585637179
+421 903 982 639
konzultační hodiny
pravidelné místnost
Úterý 10:30–11:30 4.06 Platí v týdnech, kdy v úterý učím. Jinak po domluvě.

doc. Dr. Michal ALTRICHTER, Th.D.

michal.altrichter@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.06
585637171
585549256

Mgr. Marta CINCIALOVÁ, Th.D.

marta.cincialova@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.05
585637002
731600081
úřední hodiny
pravidelné místnost
Středa 10:00–11:00 4.05

Externí vyučující

Pastorální teologie:

 • Mgr. Marek Chvátal
 • Mgr. Petr Bulvas
 • Mgr. Věra Leona Martinková
 • Mgr. Martin Sekanina
 • ThLic. Václav Tomiczek, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Macura
 • CSILic. Monika Klimentová
 • Mgr. Milan Pilát
 • Dr. Daniel Vícha

 

Historie katedry

Motto poslání katedry:

Moudrosti, které učíme, není moudrostí tohoto světa ani moudrostí těch, kdo tento svět ovládají. Jejich moc už je zlomena. „Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství a skrytá. Bůh ji už před lety předurčil k naší slávě.“ (1Kor 2,7)

Stručný přehled vývoje Katedry pastorální a spirituální teologie:

 • (1990 – 1991) -  Katedra praktických oborů
 • (1991 – 2002; doc. Jaroslav Studený; doc. František Kunetka) - Katedra liturgiky a pastorální teologie
 • 1996 - Katedra vznikla v roce 1996 z potřeby garantovat obory a předměty na CMTF UP, které souvisí s pastorální teologii, spirituální teologii, studiem křesťanského Východu, ekumenickou teologií a otázkami mezináboženského dialogu.
 • (1996 – 2002; prof. Vojtěch Tkadlčík; doc. Pavel Ambros) - Katedra spirituality, mezináboženského dialogu a studií křesťanského východu
 • (2002 – 2019 prof. Pavel Ambros, od roku 2020 ThLic. Pavel Stuška, Ph.D.) - Katedra pastorální a spirituální teologie
 • (2020 – 2023 dr. Stuška, od roku 2023 doc. Slavkovský)

 

 

 

 

Výuka

Předměty zajišťované katedrou: IS-STAG

Seznam kvalifikačních prací obhájených po akademickém roce 2003/2004: IS-STAG

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, průběhu obhajob, státních závěrečných zkouškách a promocích naleznete níže a na stránce Dokončení studia.

Kvalifikační práce

Informace pro studenty, kteří píší závěrečnou práci na Katedře pastorální a spirituální teologie

Vážené kolegyně a kolegové,
zápočty z diplomových seminářů Katedry pastorální a spirituální teologie neuděluje vedoucí práce, nýbrž vedoucí diplomového semináře, a to na základě písemné zprávy studenta o stavu jeho práce. Zpráva musí být podepsána vedoucím práce. Pro jednotlivé obory jsou pro ak. rok stanoveni následující vedoucí diplomových seminářů:

Prezenční studium:

KSV/DIS 1,2,3,4: Katolická teologie, magisterské -  doc. RNDr. Adrián Slavkovský, Ph.D.

KSV/DST 1,2: Diplomový seminář pro Teol. studia, bakalářské - Lucie Cincialová, Th.D.

KSV/DIS 1,2: Diplomový seminář pro Teol. studia, magisterské navazující - doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.

Kombinované studium:

KSV/4SBP1,2: Katolická teologie, bakalářské - Mgr. Lukáš JamborThLic. Michal Umlauf Ph.D.

KSV/DSNS1,2: Katolická teologie, magisterské navazující - Mgr. Lukáš JamborThLic. Michal Umlauf Ph.D

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP.

Knižní fond knihovny Katedry pastorální a spirituální teologie je možné studovat pouze prezenčně v jejích prostorách, případně po souhlasu s knihovníky z nich pořizovat kopie, výpisky apod.

V případě zájmu se můžete obrátit na: ThLic. Michala Umlaufa Ph.D. (v jejich konzultačních hodinách je knihovna zpřístupněna). Popř. je možné se obrátit na sekretářku katedry Radmile Bartoňové (kancelář č. 5.21).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)