Útvary děkanátu

Sekretariát děkana

Děkanát Cyrilometodějské teologické fakulty UP
Univerzitní 22
771 11 Olomouc
dekanat.cmtf@upol.cz
58 563 7111
58 563 7005

Asistentka děkana

Oops, an error occurred! Code: 201812150412262f7e9daa

Centrum poradenské služby

Centrum poradenské služby CMTF UP zajišťuje psychologické a studijní poradenství. Poskytuje rovněž osobní doprovázení a pastorační službu studentům, vyučujícím a zaměstnancům CMTF.

Psychologické poradenství v otázkách osobních, vztahových a náboženských:
prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
585 637 001
peter.tavel@upol.cz
Konzultace po předchozím objednání.

Poradenství v záležitostech studia na CMTF UP:
Jana Zajacová
vedoucí studijního oddělení
585 637 010
jana.zajacova@upol.cz

Pro studijní záležitosti a pro nostrifikaci studia konaného v zahraničí:
doc. Petr Chalupa, Th.D.
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti
585 637 003
petr.chalupa@upol.cz

Pro oblast dalšího vzdělávání (zvláště celoživotní vzdělávání):
Mgr. Marta Lucie Cincialová, Th.D.
proděkanka pro organizaci, rozvoj, vnější vztahy a další vzdělávání
739 249 025, 585 637 002
marta.cincialova@upol.cz

Pro možnosti studia v zahraničí:
doc. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.
proděkan pro zahraniční záležitosti
585 637 126
dominik.opatrny@upol.cz

Mgr. Petra Hubená
referentka pro zahraniční vztahy
585 637 340
petra.hubena@upol.cz

Studijní oddělení

Oops, an error occurred! Code: 20181215041226d1821142

Úřední hodiny

po9:00 — 11:0014:00 — 15:00
út9:00 — 11:00
st9:00 — 11:0014:00 — 15:00
čt9:00 — 11:00
Fakulta otevřena v sobotu dne:Úřední hodiny na studijním oddělení
15. 9. 201812:00 — 14:00
6. 10. 201809:00 — 14:00
3. 11. 201809:00 — 14:00
02. 2. 201909:00 — 14:00
13. 4. 201909:00 — 14:00

Referát zahraničních vztahů

Mgr. Petra Hubená
585 637 340
petra.hubena@upol.cz

úřední hodiny pro studenty i zaměstnance:

út | 12:0013:00 hod. | Na Hradě 5, III. patro

st | po dohodě e-mailem

čt | 10:0013:00 hod. | Univerzitní 22, místnost č. 5.25 (seminární pracovna katedry církevních dějin)

Referát pro organizaci a rozvoj

Zdenka Nohavicová
585 637 012
zdenka.nohavicova@upol.cz

Referát vědy a výzkumu

Jitka Ambrozová
585 637 009
jitka.ambrozova@upol.cz

Referát celoživotního vzdělávání

Mgr. Kristýna Hradilová
585 637 174
kristyna.hradilova@upol.cz

Referát pro rigorózní řízení

Bc. Marta Zachová
585 637 115
marta.zachova@upol.cz

Podatelna

Svatava Müllerová
585 637 014
svatava.mullerova@upol.cz

Mgr. Kristýna Hradilová
585 637 174
kristyna.hradilova@upol.cz

Bc. Marta Zachová
585 637 115
marta.zachova@upol.cz

Archiv

Mgr. Kristýna Hradilová
585 637 174
kristyna.hradilova@upol.cz

Ekonomika a provoz

Ekonomika a provoz je řízena tajemníkem fakulty, do jehož kompetence spadá přímé vedení následujících oddělení:

Personální a mzdové oddělení

Úřední hodiny personálního a mzdového oddělení

pondělí - pátek | 9:00 – 11:00 hod. |

Žádáme všechny důrazně o dodržování úředních hodin!

Pracovnice ekonomického oddělení

Simona Daňková
585 637 031
simona.dankova@upol.cz

Ekonomické oddělení

Kancelář ekonomického oddělení:

Budova Univerzitní 22
5. nadzemní podlaží (4. patro)
místnost č. 5.17

Úřední hodiny ekonomického oddělení:

pondělí - pátek | 8:00 – 11:00 hod. |

Žádáme všechny důrazně o dodržování úředních hodin!

Pracovnice ekonomického oddělení:

Ivana Bugnerová, DiS.
585 637 052
ivana.bugnerova@upol.cz

Bc. Marcela Gutteková
585 637 305
marcela.guttekova@upol.cz

Správa budov

Mgr. Ivan Drábek
tajemník fakulty
728 142 575, 585 637 008
ivan.drabek@upol.cz

Kamil Blahut
zámečník-provozní
585 637 035
kamil.blahut@upol.cz

Ivo Březina
strážný, hlídač
585 637 111
ivo.brezina@upol.cz

Alena Černá
strážný, hlídač
585 637 111
alena.cerna@upol.cz

Alena Dysmasová
uklízečka vzděl. zař.
alena.dysmasova@upol.cz

Dobromila Kubáčková
uklízečka vzděl. zař.
dobromila.kubackova@upol.cz

Marie Nováková
uklízečka vzděl. zař.
m.novakova@upol.cz

Lenka Sutorá
uklízečka
lenka.sutora@upol.cz

Martin Lahner
vrátný
585 637 112
martin.lahner@upol.cz

Marry Waqas
uklízečka vzděl. zař.
marry.waqas@upol.cz

Středisko distančního vzdělávání

Vedoucí
Dr. Ing. Eduard Krumpolc, Th.D., CSc.
585 637 130
eduard.krumpolc@upol.cz

Metodik DiV
PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
585 637 165
jiri.pospisil@upol.cz

Správce systému
PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
585 637 165
jiri.pospisil@upol.cz

Mgr. Ivan Drábek
728 142 575, 585 637 008
ivan.drabek@upol.cz

Metodický pokyn pro realizaci distančního vzdělávání na CMTF UP (MPD 2/07) (*.doc)

Stránky dalšího, zvl. distančního vzdělávání na UP