Útvary děkanátu

Sekretariát děkana

Děkanát Cyrilometodějské teologické fakulty UP
Univerzitní 22
771 11 Olomouc
dekanat.cmtf@upol.cz
58 563 7111
58 563 7005

Asistentka děkana

Univerzitní 22
místnost: 4.01

Centrum poradenské služby

Centrum poradenské služby CMTF UP zajišťuje psychologické a studijní poradenství. Poskytuje rovněž osobní doprovázení a pastorační službu studentům, vyučujícím a zaměstnancům CMTF.

Psychologické poradenství v otázkách osobních, vztahových a náboženských

prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
58 563 7001
peter.tavel@upol.cz
Konzultace po předchozím objednání.


Poradenství v záležitostech studia na CMTF, volby studijních programů, nostrifikace, rigorózního řízení a celoživotního vzdělávání

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti
58 563 7003, 739 249 028
jiri.pospisil@upol.cz

Mgr. Kristýna Hradilová
vedoucí studijního oddělení
58 563 7174
kristyna.hradilova@upol.cz


Pro možnosti studia v zahraničí

doc. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.
proděkan pro zahraniční záležitosti
58 563 7126
dominik.opatrny@upol.cz

Mgr. Petra Hubená
referentka pro zahraniční vztahy
58 563 7340
petra.hubena@upol.cz

Studijní oddělení

vedoucí studijního oddělení

Mgr. Kristýna Hradilová

kristyna.hradilova@upol.cz

58 563 7010

Univerzitní 22, místnost: 5.21

dle domluvy e-mailem

přijímací řízení


referentka studijního oddělení

Bc. Leona Elsnerová

leona.elsnerova@upol.cz

58 563 7013

Univerzitní 22, místnost: 3.02

studijní obory:
Charitativní a sociální práce (Bc., NMgr.)
Mezinárodní sociální a humanitární práce (Bc., NMgr.)
Mezinárodní humanitární a sociální práce (NMgr.)


referentka studijního oddělení

Lenka Hynková

l.hynkova@upol.cz

58 563 7011

Univerzitní 22, místnost: 3.02

studijní obory:
Teologické nauky (Bc., NMgr.)
Teologická studia (Bc., NMgr.)
Sociální pedagogika (Bc., NMgr.)
Spirituální a křesťanská formace dospělých (Mgr.)
Katolická teologie (Mgr.)
Učitelství náboženství pro základní školy (Mgr.)
Učitelství náboženství pro základní školy + Katechetika (NMgr.)
agenda týkající se stipendií


Úřední hodiny

po9:00 — 11:0014:00 — 15:00
út9:00 — 11:00
st9:00 — 11:0014:00 — 15:00
čt9:00 — 11:00

Referát zahraničních vztahů

Úřední hodiny pro studenty i zaměstnance

út | 12:00 – 13:00 hod. | Na Hradě 5, III. patro

st | po dohodě e-mailem

čt | 10:00 – 13:00 hod. | Univerzitní 22, místnost č. 5.25 (seminární pracovna katedry církevních dějin)

585 637 340,585 633 231
Univerzitní 22
místnost: 3.09

Referát pro organizaci a rozvoj

Univerzitní 22
místnost: 5.05

Referát strategie a kvality

Univerzitní 22
místnost: 2.06

Referát vědy a výzkumu

Univerzitní 22
místnost: 4.01

Referát celoživotního vzdělávání

Univerzitní 22
místnost: 3.04

Referát pro rigorózní řízení

Univerzitní 22
místnost: 5.21

Podatelna

Univerzitní 22
místnost: 5.16

Univerzitní 22
místnost: 3.04

Univerzitní 22
místnost: 5.21

Archiv

Univerzitní 22
místnost: 3.04

Ekonomika a provoz

Ekonomika a provoz je řízena tajemníkem fakulty, do jehož kompetence spadá přímé vedení následujících oddělení:

Personální a mzdové oddělení

Úřední hodiny

pondělí - pátek 9:00 – 11:00 hod.

Žádáme všechny důrazně o dodržování úředních hodin!

Univerzitní 22

Ekonomické oddělení

Kancelář

Budova Univerzitní 22
5. nadzemní podlaží (4. patro)
místnost č. 5.17

Úřední hodiny

pondělí - pátek 8:00 – 11:00 hod.

Žádáme všechny důrazně o dodržování úředních hodin!

Univerzitní 22
místnost: 5.17

Univerzitní 22
místnost: 5.17

Správa budov

585637008
Univerzitní 22
místnost: 5.14

585637035
Univerzitní 22
místnost: P1.12

585637111
Univerzitní 22
místnost: P1.12

585637111
Univerzitní 22

585637185
Univerzitní 22
místnost: P1.12

585631862
Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 2.03


585635190
1. máje

Purkrabská 2, 4
místnost: 1.07

585635190
Purkrabská 2, 4