Útvary děkanátu

Sekretariát děkana

Děkanát Cyrilometodějské teologické fakulty UP
Univerzitní 22
779 00 Olomouc
dekanat.cmtf@upol.cz
58 563 7111
58 563 7005

Asistentka děkana

Univerzitní 22
místnost: 4.01


Centrum poradenské služby

Centrum poradenské služby CMTF UP zajišťuje psychologické a studijní poradenství. Poskytuje rovněž osobní doprovázení a pastorační službu studentům, vyučujícím a zaměstnancům CMTF.

Psychologické poradenství v otázkách osobních, vztahových a náboženských

prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
58 563 7001
peter.tavel@upol.cz
Konzultace po předchozím objednání.


Poradenství v záležitostech studia na CMTF, volby studijních programů, nostrifikace, rigorózního řízení a celoživotního vzdělávání

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti
58 563 7003, 739 249 028
jiri.pospisil@upol.cz

Mgr. Kristýna Hradilová
vedoucí studijního oddělení
58 563 7174
kristyna.hradilova@upol.cz


Pro možnosti studia v zahraničí

doc. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.
proděkan pro zahraniční záležitosti
58 563 7126
dominik.opatrny@upol.cz

Mgr. Petra Hubená
referentka pro zahraniční vztahy
58 563 7340
petra.hubena@upol.cz

Studijní oddělení

vedoucí studijního oddělení

Mgr. Kristýna Hradilová

kristyna.hradilova@upol.cz

58 563 7010

Univerzitní 22, místnost: 5.21

dle domluvy e-mailem

přijímací řízení


referentka studijního oddělení

Lenka Hynková

l.hynkova@upol.cz

58 563 7011

Univerzitní 22, místnost: 3.02

studijní programy a obory:

Etika a kultura v mediální komunikaci (Bc.)
Náboženství ze zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Teologické nauky (Bc., NMgr.)
Teologická studia (Bc., NMgr.)
Sociální pedagogika (Bc., NMgr.)
Katolická teologie (Mgr.)
Učitelství náboženství pro základní školy + Katechetika (NMgr.)
Učitelství náboženství pro základní školy (NMgr.)
agenda týkající se stipendií


referentka studijního oddělení

Mgr. Kateřina Pátková

 katerina.patkova@upol.cz

585 637 013

Univerzitní 22, místnost: 3.02

 

studijní programy a obory:

Sociální práce (Bc., NMgr.)

Charitativní a sociální práce (Bc., NMgr.)

Mezinárodní sociální a humanitární práce (Bc.)


 

Úřední hodiny studijního oddělení

Úřední hodiny v průběhu semestrů

Úřední hodiny jsou upraveny nově takto:

Úterý 9:00 — 11:00  
Čtvrtek 9:00 — 11:00  
Úřední hodiny pro kombinovanou formu studia (vydávání identifikačních karet)  
sobota 24.10.2020 ZRUŠENO z důvodu zavedení distanční výuky. Náhradní termín bude upřesněn. 8:00 – 12:00
sobota 7.11.2020 ZRUŠENO z důvodu zavedení distanční výuky. Náhradní termín bude upřesněn. 8:00 – 12:00

Návštěva mimo uvedené úřední hodiny je možná po předchozí domluvě.


 

Referát zahraničních vztahů

Úřední hodiny pro studenty i zaměstnance

út | 12:00 – 13:00 hod. | Na Hradě 5, III. patro

st | po dohodě e-mailem

čt | 10:00 – 13:00 hod. | Univerzitní 22, místnost č. 3.09 (katedra systematické teologie)

585 637 340,585 633 231

Univerzitní 22
místnost: 3.09


Referát pro organizaci a rozvoj

Zdeňka Nohavicová

 zdenka.nohavicova@upol.cz

585 637 012

Univerzitní 22, místnost: 5.05

dle  EDIS


Referát strategie a kvality

Jana Zajacová

 jana.zajacova@upol.cz

 585 637 016, +420 739 662 300

Univerzitní 22, místnost: 2.06

dle  EDIS


Referát vědy a výzkumu

Univerzitní 22
místnost: 4.01


Referát celoživotního vzdělávání

Na Hradě 5
místnost: 5.14


Referát pro rigorózní řízení

Bc. Marta Zachová

 marta.zachova@upol.cz

585637115

Univerzitní 22, místnost: 5.21

dle  EDIS


Podatelna

Univerzitní 22
místnost: 5.16


Univerzitní 22
místnost: 5.15


Univerzitní 22
místnost: 5.21


Ekonomika a provoz

Ekonomika a provoz je řízena tajemníkem fakulty, do jehož kompetence spadá přímé vedení následujících oddělení:

Personální a mzdové oddělení

Úřední hodiny

pondělí - pátek 9:00 – 11:00 hod.

Žádáme všechny důrazně o dodržování úředních hodin!

Univerzitní 22


Ekonomické oddělení

Kancelář

Budova Univerzitní 22
5. nadzemní podlaží (4. patro)
místnost č. 5.17

Úřední hodiny

pondělí - pátek 8:00 – 11:00 hod.

Žádáme všechny důrazně o dodržování úředních hodin!

Ivana Bugnerová

  ivana.bugnerova@upol.cz

 585637052

Univerzitní 22, místnost: 5.17

dle  EDIS


Univerzitní 22
místnost: 5.17


Správa budov

585637008

Univerzitní 22
místnost: 5.14


585637035

Univerzitní 22
místnost: P1.12


585637111

Univerzitní 22
místnost: P1.12


585637111

Univerzitní 22


585637185

Univerzitní 22
místnost: P1.12


585631862

Biskupské nám. 1 (ICUP)
místnost: 2.03585635190

1. máje


Křížkovského 10
místnost: 1.07