doc. Mgr. Vít HUŠEK, Th.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637403, 733690500

Katedra filozofie a patrologie

CM teologická fakulta

Kateřinská 653/17

docent - proděkan

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
čtvrtek 09:35–10:20 katedra filozofie a patrologie, Univerzitní 22

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen VR fakulty (1. 10. 2006 – )

Vědecká společnost

  • Česká platónská společnost (člen, 2004–)
  • Patristická společnost ČR (tajemník, 2008–)
KAPITOLA V KNIZE
Hušek V. Das Erbe der Gnadenlehre Augustins (bis zum Konzil von Orange im Jahre 529). Gnadenlehre in Schrift und Patristik (herausgegeben von Lenka Karfíková unter Mitwirkung von Vít Hušek und Ladislav Chvátal). 2016.
Hušek V. Rebirth into a New Man: Deification in Jerome. Deification in the Latin Patristic Tradition. 2019.
Hušek V. Duplex gratia: Ambrosiaster and the Two Aspects of his Soteriology. Für uns und für unser Heil. Soteriologie in Ost und West. 2014.
Hušek V. Dědictví Augustinovy teologie milosti (do synody v Orange r. 529). Milost v antické, židovské a křesťanské tradici. 2008.
Hušek V. Die theologische Entwicklung vor Augustin. Gnadenlehre in Schrift und Patristik (herausgegeben von Lenka Karfíková unter Mitwirkung von Vít Hušek und Ladislav Chvátal). 2016.
HUŠEK V. Milost stvoření, zjevení a odpuštění podle Pelagia. In KARFÍKOVÁ L., DUS J. (Eds.) Milost v patristice. 2011.
Hušek V. The True Text: Ambrose, Jerome and Ambrosiaster on the Variety of Biblical Versions. Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts. 2016.
Hušek V. Nauka o milosti u Ambrože Milánského. Milost podle Písma a starokřesťanských autorů. 2004.
Hušek V. Erasmova scholia k Jeronýmovým polemickým spisům. Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení. 2012.
ČLÁNEK
Plátová J., Hušek V. Bibliografia patristica recente di area ceca. Adamantius. 2007.
Maliňáková K., Kopčáková J., Kolarčik P., Madarasová Gecková A., Poláčková Šolcová I., Hušek V., Klůzová Kráčmarová L., Dubovská E., Kalman M., Půžová Z., Dijk JPV., Tavel P. The Spiritual Well-Being Scale: Psychometric Evaluation of the Shortened Version in Czech Adolescents. Journal of Religion and Health. 2017.
Buchtová M., Maliňáková K., Košárková A., Hušek V., Van Dijk JP., Tavel P. Religious Attendance in a Secular Country Protects Adolescents from Health-Risk Behavior Only in Combination with Participation in Church Activities. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020.
Hušek V. Peccata haereditaria u Ambrože Milánského. Studia Theologica. 2004.
Tavel P., Šandora J., Fürstová J., Lačev A., Hušek V., Půžová Z., Poláčková Šolcová I., Maliňáková K. Czech Version of the Spiritual Well-Being Scale: Evaluation and Psychometric Properties. PSYCHOLOGICAL REPORTS. 2020.
Hušek V. Vůle a milost u Jana Cassiana. Studia Theologica. 2008.
Hušek V. Ježíšovo příbuzenstvo u Ambrosiastera. Studia Theologica. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Hušek V., Chvátal L., Plátová J. Symposium mladých patrologů. 2006.
Plátová J., Hušek V. Patristická konference 2012. 2012.
Hušek V., Karfíková L., Němec V. Marius Victorinus Conference 2017. 2017.
Hušek V., Chvátal L., Karfíková L., Plátová J., Havrda M. Patristická konference 2008. 2008.
Hušek V., Černušková V., Plátová J. COLLOQUIUM CLEMENTINUM II, Clement’s Biblical Exegesis. 2014.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hušek V. Nauka o Logu a nauka o duši u Maria Victorina. Logos - Kristus a jeho význam pre teológiu a sociálnu etiku. 2008.
Kunetka F. Lucernarium v liturgii křesťanského starověku. In Hušek V., Kitzler P., Plátová J. (Eds.) Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie. 2009.
Havrda M. Jak správně chytat míč. Přirozenost a cíl člověka v myšlení Klementa z Alexandrie. In CHVÁTAL L., HUŠEK V. (Eds.) "Přirozenost" ve filosofii minulosti i současnosti. 2008.
Hušek V. Přirozenost u Ambrosiastra. "Přirozenost" ve filosofii minulosti i současnosti. 2008.
Adámková I. Ultima verba. K jazyku raně křesťanských mučednických textů. In Hušek V., Kitzler P., Plátová J. (Eds.) Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie. 2009.
Hušek V. Origen, Paul Ricoeur and the Role of Literal Meaning. In Jacobsen A. (Eds.) Origeniana Undecima. Origen and Origenism in the History of Western Thought. 2016.
Plátová J. Lidská svoboda a Boží spása v Klementových exegetických dílech. In Hušek V., Kitzler P., Plátová J. (Eds.) Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie. 2009.
Hušek V. Analogie u P. Ricoeura. P. Dvořák (ed.), Analogie ve filozofii a teologii. 2007.
Hušek V. Jerome’s Christological Interpretation of Qoheleth. In Hainthaler T. (Eds.) Sofia. The Wisdom of God / Die Weisheit Gottes. 2017.
Hušek V. Recepce Šalamounových knih u Jeronýma. In Lichner M. (Eds.) Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna. Kazateľ – Príslovia – Pieseň piesní. 2017.
SBORNÍK - CELEK
Contra Eunomium II. An English Version with Supporting Studies. In Karfíková L., Douglass S., Zachhuber J., Hušek V., Chvátal L. (Eds.) Gregory of Nyssa : Contra Eunomium II. An English Version with Supporting Studies. 2007.
"Přirozenost" ve filosofii minulosti a současnosti. In Chvátal L., Hušek V. (Eds.) "Přirozenost" ve filosofii minulosti a současnosti. 2008.
Miscellanea patristica. In Hušek V., Chvátal L., Plátová J. (Eds.) Miscellanea patristica. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.