Volby do Akademického senátu UP se na teologické fakultě zopakují: volte znovu, na vašem názoru záleží!

Pondělí 22. květen 2023, 13:07 – Text: Lenka Peřinová

Akademická obec UP si v květnových online volbách zvolila nové složení Akademického senátu Univerzity Palackého (AS UP). Z 24 členů je k dnešku známo 21 jmen. Ta zbylá doplní nové kolo voleb, které se na teologické fakultě uskuteční od 22. do 30. května 2023. Volby se budou opakovat, neboť nebylo možné vyhodnotit výsledky prvního kola – důvodem byl nesoulad v šifrovacích klíčích. Kandidáti z řad akademiků a studentů zůstávají do nového kola voleb stejní, znovu se zopakuje pouze elektronické hlasování.

„Na CMTF UP došlo k technické chybě – dílčí volební komisi se ani po konzultaci a za asistence Centra výpočetní techniky UP nepodařilo v aplikaci dekódovat výsledky hlasování, neboť volební aplikace odmítla akceptovat privátní klíč. Příčinu této chyby se volebním orgánům ani ve spolupráci s CVT nepodařilo zjistit. Volební komise tak dospěla k závěru, že volby do AS UP na CMFT je třeba opakovat,“ uvedl předseda hlavní volební komise doc. Zdeněk Svoboda.

S ohledem na bezproblémový průběh přípravné fáze voleb na teologické fakultě, včetně fáze navrhování kandidátů a kompletace kandidátní listiny, není třeba opakovat volby jako celek. Pro odstranění specifikované chyby dostačuje pouze zopakování elektronického hlasování.

„Chtěla bych povzbudit všechny členy naší akademické komunity, aby brali druhé kolo voleb jako výzvu. Dvacet procent z nás už jednou volilo a doufám, že se nikdo nenechá odradit prvním nezdarem. 80 procent naší fakulty svůj hlas pro senátora v důležitém univerzitním orgánu nevyužilo, ale díky šotku v systému jsme nyní dostali druhou příležitost. Což takhle volební účast zdvojnásobit!“ zve voliče k účasti v druhém kole voleb předsedkyně volební komise CMTF UP Mgr. Veronika Müllerová.


Harmonogram opakovaného hlasování ve volbách do AS UP

Zahájení elektronického hlasování  22. 5. 2023, od 12:00
Ukončení elektronického hlasování 30. 5. 2023, do 12:00
Vyhlášení výsledků voleb do 30. 5. 2023
Lhůta pro podávání stížností na průběh voleb do 1. 6. 2023

Volte zde: https://volby.upol.cz

Do Akademického senátu UP, klíčového řídicího orgánu univerzity, který schvaluje její rozpočet, reviduje univerzitní předpisy či dohlíží na dění na kolejích a v menzách, kandiduje za teologickou fakultu šest akademiků a dva studenti.

KANDIDÁTI Z ŘAD AKADEMIKŮ

  • Fiedler Eduard, Mgr. et Mgr., Ph.D., Katedra filosofie a patrologie
  • Franc Jaroslav, doc. Mgr. et Mgr., Th.D., Katedra komunikačních studií
  • Hlinka Vít, Th.D., Katedra církevních dějin a církevního práva
  • Jonová Jitka, doc., Katedra církevních dějin a církevního práva
  • Matulayová Tatiana, doc. PaedDr., Ph.D., Katedra křesťanské sociální práce
  • Menke Monika, ThLic. Mgr., Th.D., Katedra církevních dějin a církevního práva

KANDIDÁTI Z ŘAD STUDENTŮ

  • Mocek Petr, Mgr., Křesťanské myšlení, 2. ročník
  • Zobal Tomáš, Etika a kultura v mediální komunikaci, 1. ročník

Proč mají o funkci senátorky/senátora v AS UP zájem, čtěte zde:

https://www.cmtf.upol.cz/nc/zprava/clanek/do-univerzitniho-senatu-kandiduje-6-akademiku-a-2-studenti/

Volební hlas má každý student a akademik UP. Každá z fakult je v univerzitním senátu zastoupena dvěma akademiky a jedním studentem. Funkční období nového AS UP začne v 15. září 2023 a skončí 15. května 2026. Zasedání AS UP jsou veřejně přístupná. Volby se letos poprvé uskutečnily online.


 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)