Snový život: on-line seminář odborníkům vysvětlí souvislosti mezi sny a tělem

Pondělí 19. duben 2021, 7:19
 • Pracujete jako lékař, psycholog, kněz, sociální pracovník či sociální pedagog?
 • Zajímá vás, jak souvisí sny a zdravotní stav těla? Chcete porozumět vzájemnému vztahu těla a duše?

Cyrilometodějská teologická fakulta nabízí on-line akreditovaný kurz s názvem Snový život jako teoretické východisko psychosomatiky. Povede jej psycholog a psychoterapeut doc. Jiří Růžička.

 • Účastníci se mohou těšit na praktické seznámení s výkladem snů, prezentaci metody vrozumívání a tělesnění snového života a možnosti jejich využití v běžném životě i terapii.

Akce se uskuteční 14.–15. května 2021.

 • Seminář je určen odborníkům se zájmem o problém psychosomatiky (biopsychosociální přístup k poruchám zdraví), kteří chtějí porozumět vzájemnému vztahu těla a duše.

„Lektor demonstruje vzájemný poměr hmotného a nehmotného na příkladu snu, který má nehmotný charakter svým obsahem, a přitom je prožíván jako realita. Vysvětlí, že snový život je řečí – významy, které nastoluje, mají vliv na hmotné. Tento vztah není kauzální v přírodovědeckém slova smyslu, neboť nesplňuje základní kritéria kauzality, přesto však je účinný svými významy, které mají také somatický charakter,“ přibližuje obsah kurzu organizátorka Edita Lukášová.

 

Na akreditovaný kurz je možné se přihlásit online zde: www.czv.upol.cz

Je nutné uhradit účastnický poplatek ve výši 2 900 Kč.

Odbornými garanty semináře jsou MUDr. Michal Kryl z České lékařské komory a Mgr. Eva Kochtová z Asociace klinických psychologů.

Akce se koná pod záštitou prof. Petera Tavela.

Program:

 

 
 • pátek 14. května 2021 (17:00 – 20:15)

Obecný úvod do problematiky poměru hmotného a nehmotného. Ukázky snových skutečností jako východisko k porozumění řeči.

 
 • sobota 15. května 2021 (9:00 – 16:45)

Úvod do snového života a možnosti výkladu. Sen jako bytí v přirozeném světě. Přirozený svět jako metodologické východisko porozumění subjektivitě objektivity. Výklad snů z hlediska „poměru duše a těla“.

O lektorovi:

doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph. D.

 • rektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií
 • klinický psycholog, psychoterapeut, vysokoškolský učitel
 • spoluzakladatel Pražské psychoterapeutické fakulty, Pražského psychoterapeutického institutu a Pražské vysoké školy psychosociálních studií
 • ředitel a spoluzakladatel Psychosomatické a psychoterapeutické kliniky ESET
 • studoval jednooborovou psychologie na FF UK
 • má atestaci z klinické psychologie, funkční specializaci v psychoterapii, habilitaci z klinické psychologie
 • prošel psychoanalytickým výcvikem, výcvikem SUR, rogeriánským výcvikem, psychedelickým výcvikem, mezinárodním výcvikem v supervizi
 • výcvikový daseinsanalytik, výcvikový supervizor
 • zakladatel Asociace klinických psychologů ČR a České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP
 • je členem České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, ČAPs, Slovenské psychoterapeutické společnosti, Evropské psychoterapeutické asociace a České i mezinárodní daseinsanalytické společnosti
 • do české psychoterapie zavedl balintovské skupiny
 • koncipoval komunitní a skupinovou daseinsanalytickou psychoterapii, metodu vyrozumívání a daseinsanalytický výklad snového života
 • publikuje u nás i v zahraničí

Další připravované kurzy:

Kontakt na organizátorku:

Mgr. Edita Lukášová

tel. 585 637 174

e-mail: edita.lukasova@upol.cz

Připravila: Lenka Peřinová

Zpět