Pozvánka na konferenci: Spiritualita diecézního kněze, 5.10.2021

Úterý 31. srpen 2021, 8:51

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra pastorální a spirituální teologie zve na konferenci:

Kdy:  v úterý 5.10.2021 od 9.30 hodin

Kde: v budově Cyrilometodějské teologické fakulty, Univerzitní 22, Olomouc.

Konference bude na téma: Spiritualita diecézního kněze.

Srdečně jsou zvaní: kněží, jáhni, řeholníci, bohoslovci a laici, které toto téma zajímá.

Na konferenci se přihlaste na emailu: marta.zachova@upol.cz

Oběd: je nutné objednat taktéž na emailu (pro účastníky konference je oběd zdarma, oběd bude v budově Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci)


 

 

Zpět