doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Franc, Th.D.

Employee photo
Contact

585637176

Katedra komunikace

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

4.04

Docent

Office Hours:
Irregular Room number: Comment:
03.06.2024 13:00–14:00 4.04
ČLÁNEK
Müllerová V., Franc J. What is changing in papal communication with the rise of social media? Church, Communication and Culture. 2023.
Müllerová V., Franc J. Papežství v digitální éře: konec imperativu. Studia Theologica-Czech Republic. 2022.
Franc J. Neuroteologie ve vztahu k teologii a religionistice. Studia Theologica-Czech Republic. 2021.
Franc J. Prolegomena k otázce predestinace a svobodné lidské vůle v tradici islámu. Mezinárodní katolická revue Communio. 2018.
Franc J. Alois Musil a teologická četba arabské křesťanské tradice. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2016.
Czudek J., Filo V., Franc J., Krumpolc E., Opatrný D., Pospíšil CV., Urban F. Systematicko-teologické přístupy k encyklice Laudato si´. Studia Theologica. 2016.
Franc J. A Common Word Between Us and You. Introduction and comments. Faculty of Philosophy and Arts Review. 2012.
FRANC J. Katolické církve v katolické církvi. Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. 2008.
FRANC J. Katolické církve v katolické církvi. Katolíci, kteří slaví jako Afričané. Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. 2008.
FRANC J. Katolické církve v katolické církvi. Katolíci z pohoří Taurus. Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. 2008.
FRANC J. Katolické církve v katolické církvi. Řeckokatolická církev. Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Müllerová V., Franc J. Co se mění v komunikaci papežů s nástupem sociálních médií? In Rončáková T., Môcová L., Demko M. (Eds.) Prominent – celebrita – outsider Premeny mediálneho obrazu známych ľudí vo verejnom priestore. 2023.
Müllerová V., Franc J. Papacy in the digital age: the end of the imperative. Rilevanza e ascolto: comunicare il messaggio cristiano nella pluralità delle voci contemporanee. 2023.
Franc J. Migrace a rozlišování náboženství a kultury ve vybraném díle papeže Františka. In Dojčár M. (Eds.) Medzináboženský dialóg a migračná kríza. 2018.
Franc J. Židovské kontury křesťanské teologie Aloise Musila. In Kotulánová R. (Eds.) Alois Musil a jeho odkaz: Sborník z konference k 150. výročí narození Aloise Musila konané v Muzeu Vyškovska dne 17. října 2018. 2018.
Franc J. Anthropological paradigm of the Koran as a theme for European academic sphere. In Pastuszak J. (Eds.) Religion and Common Good : Principles and starting points of interfaith dialogue in the context of contemporary social and political shifts. 2015.
Franc J. Rodina a manželství v koptské církvi 21. století. In . (Eds.) Tradice Východu a Západu v dialogu : interkulturní a ekumenický dialog I. 2015.
Franc J. Renaissance of the Coptic Orthodox Church in the 20th Century: Selected Figures of the Egyptian Christian Tradition. Middle East in the contemporary world 2008. Proceedings of the 3rd international conference on Middle East. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Franc J. Nové komunikační technologie v rukou kněze a objevování Kristovy tváře. Spiritualita diecézního kněze. Reflexe nad darem kněžského povolání a jeho prožíváním. 2022.
Franc J., Hiepel L. Alois Musil, Friedrich Delitzsch and the Babel-Bible Controversy. Alois Musil: Interdisziplinäre Perspektiven auf eine vielschichtige Persönlichkeit. 2021.
Franc J. I never pushed my way. Alois Musil: Interdisziplinäre Perspektiven auf eine vielschichtige Persönlichkeit. 2021.
Franc J. Dialogické hlásání: inspirace křesťanským Východem. Homilie jako prubířský kámen : Reflexe homiletické praxe a hlásání Božího slova se zaměřením na specifika moravské provincie v návaznosti na misijní poslání církve. 2020.
Franc J. Koptští mučedníci. Velehrad na křižovatkách evropských dějin. 2016.
Franc J. Aktualizace patristické tradice v díle Matouše Chudého: modlitba a liturgie. Člověk slavící. Pojetí kultu a liturgie v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem. 2015.
Franc J. Obnovení člověka: kapitola z arabské křesťanské teologie. Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost. 2015.
Franc J. Základní charakteristika manželství v tradici koptského křesťanství. Obřady manželství v různých liturgických tradicích. 2013.
Franc J. Metodologické přístupy ke studiu mučednictví v islámském a křesťanském světě. Metodologické přístupy zkoumání lidského vědomí. Specifika nebo komplementarita? 2012.
FRANC J. Dokumenty Smíšené komise mezi katolickou církví a Koptskou pravoslavnou církví (1973-1992) : Úvod. Ekumenické konsensy III : Dokumenty Smíšené komise mezi katolickou církví a Koptskou pravoslavnou církví (1973-1992). 2011.
FRANC J. Koptské křesťanství. Ekumenické konsensy III : Dokumenty Smíšené komise mezi katolickou církví a Koptskou pravoslavnou církví (1973-1992). 2011.
Franc J., Ježek V. Apollo. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Franc J. Dialog, katolicko-koptský. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Franc J. Egyptské mnišství na počátku 3. tisíciletí: několik kusých vzpomínek. Mniši - nejen ti svatí...: rozhovor o prvních mniších na egyptské poušti. 2009.
Franc J., Ježek V. Ammonios. E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
Franc J., Ježek V. Apollo. E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
Franc J. Dialog, katolicko-koptský. E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Franc J. The Islam: History and Teaching, Religion, State, Culture. Křesťanství a islám: Na cestě k porozumění. 2009.
FRANC J. Indická náboženství. Univerzita třetího věku Olomouc. 2008.
Franc J. Velikonoce v tradici katolické církve. Studijní program českého jazyka a literatury, pořadatel Univerzita cAjn šams. 2007.
Franc J. Život východní křesťanů v Egyptě dnes shrnutí půlroční. Pouť členů Matice Velehradské. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Sedláková R., Müllerová V., Franc J. Digital religion - online spirituality. 2022.
Opatrný D., Svatoň R., Franc J. Bioethics as a Chance for Ecumenical Cooperation. 2017.
Franc J. Europe and Islam. 2015.
Franc J., Holla J. Europe : the users guide. 2014.
Skalický K., Ambros P., Franc J., Svatoň R. Mezigenerační dialog odborné teologické a kulturní obce 2. 2014.
Ruyssen GH., Franc J., Pastuszak J., Havlíček P., Regner J., Svatoň R. The pastoral challenges of the family in the context of evangelization. 2014.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Franc J. Religionistika. 2018.
Franc J. Křesťanské ozvěny. Křesťanské ozvěny. 2009.
FRANC J. Křesťanské ozvěny. Křesťanské ozvěny. 2008.
RECENZE

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)