doc. PhDr.Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Employee photo
Contact

585637167

Katedra křesťanské výchovy

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

5.07

docent

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
5.07 V současné době jsou konzultace možné jen na základě předchozí domluvy emailem.
ČLÁNEK
Potměšilová P., Potměšil M., Marečková J. PROTOCOL: Instruments for the evaluation of emotional intelligence in persons with hearing impairments: A scoping review. Campbell Systematic Reviews. 2022.
Potměšilová P., Potměšil M. Children’s Behaviour Questionnaire Very Short Form (CBQ VSF) and its adaptation to the population of the Czech Republic. Psychiatria i Psychologia Kliniczna-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY. 2021.
Potměšilová P., Potměšil M. Kresba pána a psa u dětí se sluchovým postižením. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2021.
Matulová B., Potměšilová P. TÉMA SMRTI VE VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ. Paidagogos. 2021.
Potměšilová P., Potměšil M. Temperament and School Readiness – A Literature Review. Frontiers in Psychology. 2021.
Jonášková M., Potměšilová P. VÝZNAM SOCIÁLNÍCH SÍTÍ V ŽIVOTĚ DĚTÍ VE VĚKU 10-14 LET. Paidagogos. 2021.
Potměšilová P., Potměšil M. CULTURAL DIFFERENCES IN CREATIVE REACTIONS TO AN AMBIGUOUS STIMULUS. Creativity Studies. 2019.
Potměšilová P., Potměšil M. Dotazník ke školní připravenosti dítěte pro učitele. Paidagogos. 2019.
Potměšilová P., Potměšil M. The Early Childhood Behavior Questionnaire Very Short Form (ECBQ VSF) and its adaptation to the population of the Czech Republic. Psychiatria i Psychologia Kliniczna-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY. 2019.
Potměšil M., Guo L., Potměšilová P. Adapted B-J.E.P.I. Questionnaire For The Population With Impaired Hearing As A Support For Inclusive Education. Journal of Teacher Education. 2018.
Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Postoje studentů středních škol ke vzdělání. Paidagogos. 2017.
Potměšil M., Potměšilová P. Temperament v raném dětství a jeho popis pomocí IBQR VSF. Česko-slovenská pediatrie. 2017.
Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Vztah studentů středních škol ke vzdělání. Paidagogos. 2017.
Potměšil M., Potměšilová P. The Opinion of Future Pedagogues to Work with Students with Hearing Impairment in Inclusive Settings. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych. 2016.
Potměšilová P., Potměšil M. Art Therapy as Part of Special Pedagogy. e-Pedagogium (print). 2014.
Potměšilová P., Sobková P., Fojtíková Roubalová M. Effect of Cultural Differences in Reaction of Students to Ambiguous Art Stimulus. Open Journal of Social Sciences. 2014.
Potměšilová P., Potměšil M. Pedagogický pracovník v integrovaném vzdělávání a integrované výchově. Sociální pedagogika. 2014.
Potměšil M., Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Possibilities and limits of supervision used in integrated education. The Online Journal of Counseling and Education. 2014.
Potměšilová P. Disabled child in the family. Paidagogos. 2013.
Potměšilová P., Potměšil M., Fojtíková Roubalová M. Supervision as a prevention and support to teachers in inclusive education. e-Pedagogium (online). 2013.
Kossewska J., Peters B., Potměšilová P., Potměšil M. Value priorities in adolescents with hearing impairment. Psychologia Rozwojowa. 2013.
Potměšilová P., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Fojtíková Roubalová M., Sobková P. Vnímání hudby u dětí se sluchovým postižením – inkluzivní projekt. Paidagogos. 2013.
Potměšilová P. Spiritualita a sluchové postižení. Paidagogos. 2012.
Potměšil M., Potměšilová P., Hanáková A., Vítová J. Výzkum informovanosti a uvědomění Znakového jazyka u žáků se sluchovým postižením. e-Pedagogium (online). 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Potměšilová P., Potměšil M., Bełza-Gajdzica M. Response To An Ambiguous Stimulus And Its Cultural Aspects. In Bekirogullari Z., Minas MY., Thambusamy RX. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019.
Potměšilová P., Potměšil M., Bełza-Gajdzica M. Response To An Ambiguous Stimulus And Its Cultural Aspects. In Bekirogullari Z., Minas MY., Thambusamy RX. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019.
Hubálek T., Hubálková M. Axiologie v proměnách času a společenské poptávky. In Potměšilová P. (Eds.) Mládež a hodnoty. Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2018.
Kozáková Z. Člověk se zdravotním postižením pohledem žáků středního školního věku. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2018: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2018.
Potměšilová P. Postoje učitelů základních škol k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) SBORNÍK Z KONFERENCE MLÁDEŽ A HODNOTY 2018 Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2018.
Urbanovská E., Hanáková A., Ročková K. Použití videomodelingu k nácviku funkční hry u dětí s poruchami autistického spektra. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) Sborník-Mládež a hodnoty 2018: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2018.
Klůzová Kráčmarová L., Dutková K. What happens after death? Beliefs in an afterlife among religious and non-religious children in the Czech Republic. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2018. 2018.
Potměšil M., Potměšilová P. Adaptation of the IBQR VSF questionnaire to the czech environment. In Zafer Bekirogullari FA., Melis Y. Minas FA., Roslind X. Thambusamy FA. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2017.
Potměšil M., Hanáková A., Potměšilová P., Li X. Consciouness of Sign Language at Students with Hearing Impairment. 第七届世界手语大会论文选. 2014.
Potměšilová P. Integrace osob se sluchovým postižením ve volném čase - teorie a praxe. In POTMĚŠIL M. (Eds.) Sborník textů z XII. mez. konference k probl. osob se spec. potřebami a VII. mez. dramaterapeutické konference pořádané na téma: "Teorie praxi - praxe teorii". 2011.
Pospíšilová H., POSPÍŠIL J., Potměšilová P. Profesní příprava sociálních pedagogů na CMTF UP v Olomouci: skutečnost a očekávání. In Bargel M. (Eds.) Socialání pedagogika v souvislostech globální krize. 2011.
POTMĚŠIL M., Potměšilová P., HANÁKOVÁ A., VÍTOVÁ J. Sign Language and its Awareness. In Fu-xing Z. (Eds.) Multi-culture and Schooling Reform. 2011.
KNIHA - CELEK
Potměšilová P., Harčaríková T., Fojtíková Roubalová M., Nagyová K., Víšková A. Pedagogicko-psychologické aspekty expresivních terapií u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. 2021.
Müller O., Kantor J., Růžičková V., Kružíková L., Mlčáková R., Potměšilová P., Svoboda P., Dosedlová J., Holzer L., Polínková Z., Palarčíková A. Metodika expresivních přístupů u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání. In Müller O., Růžička M., Petráš P. (Eds.) 2020.
Kunhartová M., Potměšil M., Potměšilová P. Náročné otcovství - být otcem dítěte s postižením. 2017.
Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M., Dřímal L. Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 2015.
Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Potměšilová P., Trochtová L., Fojtíková Roubalová M. Sociální pedagogika a její metody. 2015.
Müller O., Růžička M., Křížkovská P., Potměšilová P., Valenta M., Polínek M., Svoboda P., Kantor J., Mlčáková R., Dvořák R., Mastnak W., Dosedlová J., Vítková M., Majerová R., Pfeiffer J., Gerlichová M., Rodová Z., Táborská S., Pakostová H., Palečková B., Pospíšilová L., Klech P. Terapie ve speciální pedagogice. 2014.
Potměšilová P., Pospíšil J., Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Fojtíková Roubalová M., Trochtová L., Straková V., Najzarová K. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
Potměšil M., Potměšilová P., Hanáková A., Vítová J., Horáková R., Groma M. Psychosociální aspekty sluchového postižení. Psychosociální aspekty sluchového postižení. 2010.
Potměšilová P., Valenta M. K profilu a kompetencím arteterapeuta. Rukověť dramaterapie II. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Potměšilová P. Další oblasti speciálněpedagogické péče. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 2013.
Potměšilová P. Osoby s mentálním postižením. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 2013.
Potměšilová P. Osoby s poruchami chování. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 2013.
Potměšilová P. Uvedení do problematiky. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 2013.
Potměšil M., Hanáková A., Potměšilová P., Vítová J. 手语及其意识. 多元文化与教育:第2辑. 2012.
Potměšilová P. Volný čas. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Potměšilová P. Volný čas žáků se sluchovým postižením na internátě. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
ABSTRAKT
Potměšilová P. Využití WISC III-UK u dětí se sluchovým postižením. Sborník k X. mezinárodní konferenci k problematice osob se specfickými vzdělávacími potřebami. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Potměšilová P. Art therapy. 2021.
Potměšilová P. Studentská vědecká konference. 2021.
Potměšilová P. Studentská vědecká konference. 2020.
Potměšilová P. Art therapy - group work. 2019.
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Šarníková G., Fojtíková Roubalová M. Studentská vědecká konference KKV CMTF UP 2019. 2019.
Potměšilová P. Art therapy - Curriculum. 2018.
Potměšilová P. Art therapy - Children's story. 2018.
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Klůzová Kráčmarová L. Mládež a hodnoty 2018. 2018.
Potměšilová P. Art therapy I. 2017.
Potměšilová P. Art therapy II. 2017.
Potměšilová P. Art therapy III. 2017.
Potměšilová P. Art therapy IV. 2017.
Potměšilová P. Art therapy exercises. 2016.
Potměšilová P. Art therapy for students. 2016.
Potměšilová P. Art therapy research. 2016.
Lečbych M., Friedlová M., Valenta M., Potměšilová P., Krahulcová K. Mezinárodní konference ,,SPOLEČNÝ PROSTOR – COMMON SPACE 2015". 2015.
Potměšilová P. Group art therapy techniques. 2013.
Potměšilová P. Group art therapy techniques. 2013.
Potměšilová P., Půžová Z., Hamplová K. Možnosti a meze integrace jedinců s postižením. 2013.
Potměšil M., Potměšilová P. Needed background at parents for AAC usage. 2013.
Lečbych M., Friedlová M., Uhlířová D., Potměšilová P. Příběh v obraze (Dr. M. Komzáková) - workshop projektu TERA. 2013.
Potměšilová P., Öbrink Hobzová M., Trochtová L., Šnevajsová E. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
Friedlová M., Valenta M., Potměšilová P., Holzer L., Lečbych M., Uhlířová D., Kovaříková L., Hellová D. Společný prostor – Common space – Obshcheye prostranstvo. 2012.
SOFTWARE
Potměšil M., Potměšilová P. PRACH-ELAN Program k usnadnění popisu chování. 2014.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Basics of Special Pedagogy KKV/KVZSP LS 10
Basics of Special Pedagogy KKV/KVZSP LS Se 10
Methodology of free-time activities - physical education and recreation movement KKV/6MZTV LS 9
Art Therapy for Social Pedagogues KKV/PPATE ZS Cv 6
Art Therapy for Social Educators KKV/PPATP ZS Cv 12
Seminar for a Bachelor Thesis/Project 1 KKV/PPBP1 ZS Se 0
Seminar for a Bachelor Thesis/Project II KKV/PPBP2 LS Se 0
Thesis Seminar I KKV/PPDP1 ZS Se 0
Thesis Seminar II KKV/PPDP2 LS Se 0
Seminar for a Bachelor Project II KKV/6SBP2 ZS Se 0
Seminar for a Bachelor Project III KKV/6SBP3 LS Se 0
Integrative and Inclusive Pedagogy KKV/PPIIP ZS Se 1
Integrative and Inclusive Pedagogy KKV/PPIIP ZS 1
Interventions in Social Pedagogy KKV/PPISP LS Se 1
Interventions in Social Pedagogy KKV/PPISP LS 1
Communication Techniques in Social Pedagogy KKV/PPKTS ZS 1
Communication Techniques in Social Pedagogy KKV/PPKTS ZS Se 1
Social pathological phenomena at educational institutions KKV/6SPJV LS 0
Propaedeutic Seminar for a Master Thesis KKV/PPPDP ZS Se 1
Pedagogical Psychology at Social Pedagogy Field KKV/PPPEP LS 3
Pedagogical Psychology at Social Pedagogy Field KKV/PPPEP LS Se 6
Propaedeutic Seminar for a Bachelor Thesis/Project KKV/PPPSV ZS Se 1
Pedagogical-Psychological Repetitorium KKV/PPREP LS Se 5
Basics of Special Pedagogy KKV/6ZSP LS 5
Basics of Special Pedagogy KKV/6ZSP LS Se 5
Society and People with Disabilities KKV/PPSOZ ZS 2
Society and People with Disabilities KKV/PPSOZ ZS Se 1
Study Skills Training KKV/PPSTS ZS Cv 0
Support for Teaching Staff (Supervision) KKV/PPSUP LS 2
Pedagogical Psychology KKV/PPT LS 3
Pedagogical Psychology KKV/PPT LS Se 4
Art Therapy for Social Educators KKV/KPATP ZS Cv 9
Seminar for a Bachelor Thesis/Project 1 KKV/KPBP1 ZS Se 0
Seminar for a Bachelor Thesis/Project 2 KKV/KPBP2 LS Se 0
Thesis Seminar I. KKV/KPDP1 ZS Se 0
Thesis Seminar II KKV/KPDP2 LS Se 0
Basics of Special Pedagogy KKV/PPZSP LS 1
Basics of Special Pedagogy KKV/PPZSP LS Se 1
Integrative and Inclusive Pedagogy KKV/KPIIP LS 5
Integrative and Inclusive Pedagogy KKV/KPIIP LS Se 5
Interventions in Social Pedagogy KKV/KPISP LS 1
Interventions in Social Pedagogy KKV/KPISP LS Se 5
Educational Psychology and Its Use in Social Pedagogy KKV/KPKTS ZS Se 5
Educational Psychology and Its Use in Social Pedagogy KKV/KPKTS ZS 5
Fundamentals of Integrative and Inclusive Pedagogy KKV/PTIIP LS 1
Fundamentals of Integrative and Inclusive Pedagogy KKV/PTIIP LS Se 1
Case Studies in Developmental Psychology KKV/PTKSP ZS Se 3
Propaedeutic Seminar for Diploma Thesis KKV/KPPDP ZS Se 1
Pedagogical Psychology at Social Pedagogy Field KKV/KPPEP LS 6
Pedagogical Psychology at Social Pedagogy Field KKV/KPPEP LS Se 5
Psychological Propaedeutic for Pastoral Praxis 1 KKV/PTPP1 ZS Se 8
Psychological Propaedeutic for Pastoral Praxis 2 KKV/PTPP2 LS Se 2
Pedagogical-Psychological Repetitorium KKV/KPREP LS Se 10
Society and People with Disabilities KKV/KPSOZ ZS 1
Society and People with Disabilities KKV/KPSOZ ZS Se 5
Support for Teaching Staff (Supervision) KKV/KPSUP LS 7
Basics of Special Pedagogy KKV/KPZSP LS 5
Basics of Special Pedagogy KKV/KPZSP LS Se 5
Pedagogical Qualification KKV/SZ4 LS 0
Basics of Special Pedagogy KKV/KSZSP LS 10
Basics of Special Pedagogy KKV/KSZSP LS Se 10
Art Therapy for Pedagogues KKV/KVATP ZS Se 0
Defense of Bachelor Project / Thesis KKV/VPOBH ZS 0
Defense of Bachelor Project / Thesis KKV/VPOBH LS 0
Defense of Diploma Thesis KKV/VPOBM LS 0
Pedagogical-Psychological Propedeutics KKV/VPPPP ZS 0
Pedagogical-Psychological Propedeutics KKV/VPPPP LS 0
Pedagogy and Psychology KKV/VPPPS LS 0
Social Pedagogy Including Specialization Pedagogy and Management KKV/VPSPE LS 0
Social Pedagogy Including Chosen Specialization KKV/VPSPS ZS 0
Social Pedagogy Including Chosen Specialization KKV/VPSPS LS 0
Educational Psychology KKV/KVPEP LS Se 1
Educational Psychology KKV/KVPEP LS 6
Intergration and Inclusion of Children with Specific Needs KKV/KVISN LS Se 0
Integration of Childern with special Needs KKV/KVISP LS Se 10
Pedagogical Psychology KKV/KVPPS LS 3
Pedagogical Psychology KKV/KVPPS LS Se 4
Moral Values in Mythological Stories KBV/KPMHM LS Se 10
Intergration of Children with Specific Needs KKV/6ID15 LS Se 10
Psychological Aspects of Communication of the Family with a Disabled Child USS/APKR ZS Cv 2
Psychological Aspects of Communication of the Family with a Disabled Child USS/KAPKR ZS Cv 0
Psychological Aspects of Communication of the Family with a Disabled Child USS/KAPKR ZS 4

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
VÍŠKOVÁ CMF Humanitní studia 2022
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)