Doc. PhDr.Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Contact
Telephone:
585637167
Workplace:
Katedra křesťanské výchovy
Org. unit:
CM teologická fakulta
Address:
1. máje
Room number:
2.10a
Profession:
docent
Functions & membership in academic & non academic bodies:
  ČLÁNEK
  Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Postoje studentů středních škol ke vzdělání. Paidagogos. 2017.
  Potměšil M., Potměšilová P. Temperament v raném dětství a jeho popis pomocí IBQR VSF. Česko-slovenská pediatrie. 2017.
  Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Vztah studentů středních škol ke vzdělání. Paidagogos. 2017.
  Potměšil M., Potměšilová P. The Opinion of Future Pedagogues to Work with Students with Hearing Impairment in Inclusive Settings. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych. 2016.
  Potměšilová P., Potměšil M. Art Therapy as Part of Special Pedagogy. e-Pedagogium (print). 2014.
  Potměšilová P., Sobková P., Fojtíková Roubalová M. Effect of Cultural Differences in Reaction of Students to Ambiguous Art Stimulus. Open Journal of Social Sciences. 2014.
  Potměšilová P., Potměšil M. Pedagogický pracovník v integrovaném vzdělávání a integrované výchově. Sociální pedagogika. 2014.
  Potměšil M., Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Possibilities and limits of supervision used in integrated education. The Online Journal of Counseling and Education. 2014.
  Potměšilová P. Disabled child in the family. Paidagogos. 2013.
  Potměšilová P., Potměšil M., Fojtíková Roubalová M. Supervision as a prevention and support to teachers in inclusive education. e-Pedagogium (online). 2013.
  Kossewska J., Peters B., Potměšilová P., Potměšil M. Value priorities in adolescents with hearing impairment. Psychologia Rozwojowa. 2013.
  Potměšilová P., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Fojtíková Roubalová M., Sobková P. Vnímání hudby u dětí se sluchovým postižením – inkluzivní projekt. Paidagogos. 2013.
  Potměšilová P. Spiritualita a sluchové postižení. Paidagogos. 2012.
  Potměšil M., Potměšilová P., Hanáková A., Vítová J. Výzkum informovanosti a uvědomění Znakového jazyka u žáků se sluchovým postižením. e-Pedagogium (online). 2010.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Potměšil M., Potměšilová P. Adaptation of the IBQR VSF questionnaire to the czech environment. In Zafer Bekirogullari FA., Melis Y. Minas FA., Roslind X. Thambusamy FA. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2017.
  Potměšil M., Hanáková A., Potměšilová P., Li X. Consciouness of Sign Language at Students with Hearing Impairment. 第七届世界手语大会论文选. 2014.
  Potměšilová P. Integrace osob se sluchovým postižením ve volném čase - teorie a praxe. In POTMĚŠIL M. (Eds.) Sborník textů z XII. mez. konference k probl. osob se spec. potřebami a VII. mez. dramaterapeutické konference pořádané na téma: "Teorie praxi - praxe teorii".. 2011.
  Pospíšilová H., POSPÍŠIL J., Potměšilová P. Profesní příprava sociálních pedagogů na CMTF UP v Olomouci: skutečnost a očekávání. In Bargel M. (Eds.) Socialání pedagogika v souvislostech globální krize. 2011.
  POTMĚŠIL M., Potměšilová P., HANÁKOVÁ A., VÍTOVÁ J. Sign Language and its Awareness. In Fu-xing Z. (Eds.) Multi-culture and Schooling Reform. 2011.
  KNIHA - CELEK
  Kunhartová M., Potměšil M., Potměšilová P. Náročné otcovství - být otcem dítěte s postižením. 2017.
  Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M., Dřímal L. Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 2015.
  Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Potměšilová P., Trochtová L., Fojtíková Roubalová M. Sociální pedagogika a její metody. 2015.
  Müller O., Růžička M., Křížkovská P., Potměšilová P., Valenta M., Polínek M., Svoboda P., Kantor J., Mlčáková R., Dvořák R., Mastnak W., Dosedlová J., Vítková M., Majerová R., Pfeiffer J., Gerlichová M., Rodová Z., Táborská S., Pakostová H., Palečková B., Pospíšilová L., Klech P. Terapie ve speciální pedagogice. 2014.
  Potměšilová P., Pospíšil J., Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Fojtíková Roubalová M., Trochtová L., Straková V., Najzarová K. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
  Potměšilová P., Sobková P. Arteterapie a artefiletika nejen pro sociální pedagogy. 2012.
  Potměšil M., Potměšilová P., Hanáková A., Vítová J., Horáková R., Groma M. Psychosociální aspekty sluchového postižení. Psychosociální aspekty sluchového postižení. 2010.
  Potměšilová P., Valenta M. K profilu a kompetencím arteterapeuta. Rukověť dramaterapie II. 2009.
  KAPITOLA V KNIZE
  Potměšilová P. Další oblasti speciálněpedagogické péče. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 2013.
  Potměšilová P. Osoby s mentálním postižením. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 2013.
  Potměšilová P. Osoby s poruchami chování. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 2013.
  Potměšilová P. Uvedení do problematiky. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 2013.
  Potměšil M., Hanáková A., Potměšilová P., Vítová J. 手语及其意识. 多元文化与教育:第2辑. 2012.
  Potměšilová P. Volný čas. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
  Potměšilová P. Volný čas žáků se sluchovým postižením na internátě. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
  ABSTRAKT
  Potměšilová P. Využití WISC III-UK u dětí se sluchovým postižením. Sborník k X. mezinárodní konferenci k problematice osob se specfickými vzdělávacími potřebami. 2009.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Potměšilová P. Art therapy I.. 2017.
  Potměšilová P. Art therapy II.. 2017.
  Potměšilová P. Art therapy III.. 2017.
  Potměšilová P. Art therapy IV.. 2017.
  Potměšilová P. Art therapy exercises. 2016.
  Potměšilová P. Art therapy for students. 2016.
  Potměšilová P. Art therapy for students of psychology. 2016.
  Potměšilová P. Art therapy research. 2016.
  Lečbych M., Friedlová M., Valenta M., Potměšilová P., Krahulcová K. Mezinárodní konference ,,SPOLEČNÝ PROSTOR – COMMON SPACE 2015". 2015.
  Lečbych M., Friedlová M., Hellová D., Valenta M., Potměšilová P., Holzer L., Krahulcová K., Uhlířová D. SPOLEČNÝ PROSTOR - COMMON SPACE – OBSHCHEYE PROSTRANSTVO 2014 - mezinárodní konference expresivních terapií a psychoterapie zaměřené na tělo a psychosomatický přístup. 2014.
  Potměšilová P. Art therapy for students of psychology. 2013.
  Potměšilová P. Group art therapy techniques. 2013.
  Potměšilová P. Group art therapy techniques. 2013.
  Potměšilová P., Půžová Z., Hamplová K. Možnosti a meze integrace jedinců s postižením. 2013.
  Potměšil M., Potměšilová P. Needed background at parents for AAC usage. 2013.
  Lečbych M., Friedlová M., Uhlířová D., Potměšilová P. Příběh v obraze (Dr. M. Komzáková) - workshop projektu TERA. 2013.
  Potměšilová P., Öbrink Hobzová M., Trochtová L., Šnevajsová E. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
  Potměšilová P. Art therapy and artphiletic for Teachers. 2012.
  Potměšilová P. Art therapy for students of psychology. 2012.
  Friedlová M., Valenta M., Potměšilová P., Holzer L., Lečbych M., Uhlířová D., Kovaříková L., Hellová D. Společný prostor – Common space – Obshcheye prostranstvo. 2012.
  Potměšilová P. Elements of Supervision in art therapy. 2011.
  Potměšilová P. Art therapy for studens of psychology. 2010.
  SOFTWARE
  Potměšil M., Potměšilová P. PRACH-ELAN Program k usnadnění popisu chování. 2014.
  KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
  Potměšilová P. Child - CI user longitudinal study. 2009.
  Current courses
  Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
  Arteterapeutické a artefiletické technik USS/RART ZS Cv 0
  Arteterapeutické a artefiletické technik USS/RART ZS 0
  Arteterapie a art. pro sociální pedagogy KKV/AASP ZS Cv 7
  Diagnostika sociálně patologických jevů KKV/DSPJ LS Se 1
  Diagnostika sociálně patologických jevů KKV/DSPJ LS 1
  Diagnostika sociálně patologických jevů KKV/6DSPJ LS Se 0
  Diagnostika sociálně patologických jevů KKV/6DSPJ LS 0
  Integrace žáků se spec. potřebami KKV/5IDSP LS Cv 0
  Integrace žáků se spec. potřebami KKV/6ID15 ZS Se 0
  Integrace žáků se spec. potřebami KKV/6IDSP ZS 0
  Integrace žáků se spec. potřebami KKV/IDSP ZS Se 2
  Integrace žáků se spec. potřebami KKV/6IDSP ZS Cv 0
  Intervence v sociální pedagogice KKV/ISP LS Se 1
  Intervence v sociální pedagogice KKV/ISP LS 1
  Komunikace se sluchově postiženými KKV/KSP LS Se 2
  Komunikační techniky v soc. pedagogice KKV/KTSP ZS Se 2
  Metodika zájm. čin. - výtvarná výchova KKV/6MZVV LS 0
  Metodika zájm.čin. - výtvarná výchova KKV/MZČVV LS Se 9
  Podpora pedagogických pracovníků KKV/PPPR LS 2
  Podpora pedagogických pracovníků KKV/6PPPR LS 0
  Propedeut. sem. k bakalářskému projektu KKV/6PSBP ZS Se 0
  Propedeut. sem. k bakalářskému projektu KKV/PSBPR ZS Se 1
  Psy. aspekty kom. v rod. d. s zdr.p. (R) USS/NRPK ZS Cv 1
  Psychol. aspekty komunikace s jedincem s USS/NUPR ZS Cv 1
  Psychol. propedeutika pro past. praxi KKV/PPPP LS Se 1
  Psychol. propedeutika pro past. praxi KKV/PPPP LS Cv 1
  Psychol. propedeutika pro past. praxi KKV/PPPP ZS Se 1
  Psychol. propedeutika pro past. praxi KKV/PPPP ZS Cv 1
  Psychologické aspekty komunikace (R) USS/KNRPK ZS 4
  Psychologie komunikace (K) USS/NKPS LS 1
  Psychologie komunikace (K) USS/KNKPS LS 4
  Psychologie komunikace (K) USS/NKPS LS Cv 1
  Sociálně patologické jevy ve společnosti KKV/SPJS ZS 1
  Sociálně patologické jevy ve společnosti KKV/6SPJS ZS 0
  Sociálně patologické jevy ve společnosti KKV/SPJS ZS Se 2
  Soc.patol.jevy ve škole KKV/8SPJS LS 0
  Supervision in Special Pedagogy USS/FUSUP LS 0
  Základy sociální práce KKS/6ZSP ZS 0
  Základy speciální pedagogiky KKV/ZSP LS Se 1
  Základy speciální pedagogiky KKV/6ZSP LS 0
  Základy speciální pedagogiky KKV/ZSP LS 1