Mgr. Marcela Roubalová, PhD.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637163

Katedra křesťanské výchovy

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

5.08

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
čtvrtek 10:00–11:00 5.08 možno i online po domluvě přes email marcela.roubalova@upol.cz
Nepravidelné
05.08.2024 10:00–11:00 5.08 možno i online po domluvě přes email marcela.roubalova@upol.cz
28.08.2024 14:00–15:00 5.08 možno i online po domluvě přes email marcela.roubalova@upol.cz
ČLÁNEK
Vavrlová M., Fojtíková Roubalová M. Manželská setkání jako podpora vztahu – zkušenosti účastníků. Paidagogos. 2023.
Fojtíková Roubalová M., Šefčíková V. Religiozita u lidí žijících ve městě a na vesnici. Paidagogos. 2022.
Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Postoje studentů středních škol ke vzdělání. Paidagogos. 2017.
Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Vztah studentů středních škol ke vzdělání. Paidagogos. 2017.
Potměšilová P., Sobková P., Fojtíková Roubalová M. Effect of Cultural Differences in Reaction of Students to Ambiguous Art Stimulus. Open Journal of Social Sciences. 2014.
Potměšil M., Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Possibilities and limits of supervision used in integrated education. The Online Journal of Counseling and Education. 2014.
Potměšilová P., Potměšil M., Fojtíková Roubalová M. Supervision as a prevention and support to teachers in inclusive education. e-Pedagogium (online). 2013.
Potměšilová P., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Fojtíková Roubalová M., Sobková P. Vnímání hudby u dětí se sluchovým postižením – inkluzivní projekt. Paidagogos. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Sobková P., Öbrink Hobzová M., Fojtíková Roubalová M. Metody v praxi sociálního pedagoga jako odraz interdisciplinárního pojetí sociální pedagogiky. In Junová I. (Eds.) Socialia 2015 - Možnosti uplatnění sociálního pedagoga /sociální pedagogiky v současné společnosti. 2016.
Roubalová M. Nové učebnice náboženství. In Gunčaga J., Jablonský T., Nižnanský B. (Eds.) Interdisciplinárny dialog odborových didaktík. 2011.
Roubalová M., Strmisková H. Využití některých prvků daltonského plánu ve výuce Římskokatolického náboženství. In Kubatková M., Gregorová M. (Eds.) Konferencia z praktickej teológie a religionistiky V. 2011.
Öbrink Hobzová M., Sobková P. Případové studie imigrantů v České republice. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
Tavel P., Šárníková G. Spirituálne a filozofické témy pri praktickej práci s mladými ľudmi. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
Orlovská M., Roubalová M. Učitelé a hodnoty – životní postoj učitele a předávání hodnot. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
Roubalová M. Vnímání jiných církví a náboženství žáky II. stupně ZŠ. In Kubatková M., Gregorová M. (Eds.) Konferencia z praktickej teológie a religionistiky IV. 2010.
Roubalová M. Výuka Římskokatolického náboženství v ČR po roce 1989. In Kubatková M., Gregorová M. (Eds.) Konferencia na aktuálne spoločensko-teologické témy V. 2010.
Tavel P. Úloha a prínos starých rodičov pre vnúčatá. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2008. Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2009.
Roubalová M. Hodnoty v rodině. Mládež a hodnoty 2007 : výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
KNIHA - CELEK
Vondráková A., Růžičková V., Barvíř R., Brus J., Špinarová G., Vachalová V., Žejdlík J., Krušinský R., Fojtíková Roubalová M., Bečicová K. Tyflomapy – Tyflomodely – Tyflopomůcky: Rozvoj představivosti osob se zrakovým postižením prostřednictvím 3D modelů s auditivními prvky. 2023.
Potměšilová P., Harčaríková T., Fojtíková Roubalová M., Nagyová K., Víšková A. Pedagogicko-psychologické aspekty expresivních terapií u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. 2021.
Fojtíková Roubalová M., Jablonský T. Didaktické pomůcky ve výuce náboženství a katechezi. 2015.
Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M., Dřímal L. Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 2015.
Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Potměšilová P., Trochtová L., Fojtíková Roubalová M. Sociální pedagogika a její metody. 2015.
Potměšilová P., Pospíšil J., Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Fojtíková Roubalová M., Trochtová L., Straková V., Najzarová K. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Dřímal L., Orlovská M., Roubalová M. Náboženský rozměr výchovy k hodnotám. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Orlovská M., Roubalová M. Návrh propojení průřezového tématu s výukou náboženství. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M., Hudcová B., Šarníková G., Košárková A., Černíková K. Current Topics in Social Pedagogy. 2023.
Fojtíková Roubalová M. Katecheze Dobrého pastýře. 2023.
Fojtíková Roubalová M. Katecheze Dobrého pastýře 2. 2023.
Fojtíková Roubalová M., Košárková A. Práce s nepozorností dětí ve výuce náboženství. 2023.
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Hudcová B., Fojtíková Roubalová M., Košárková A., Šarníková G. Konference MLÁDEŽ A HODNOTY 2022: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2022.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Letní škola katecheze - Katecheze dobrého pastýře. 2022.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Liturgická výchova. 2022.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Já jsem dobrý pastýř. 2021.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Katecheze Dobrého Pastýře 1. 2021.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Katecheze Dobrého Pastýře pro děti 6-9 let - 1. část. 2020.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Katecheze Dobrého Pastýře pro děti 6-9 let - 2. část. 2020.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Uvedení do katecheze dětí v rámci farních katechezí a v rodině. 2020.
Fojtíková Roubalová M., Zimmmermannová M. Katecheze Dobrého Pastýře pro děti 6-9 let - 1. část. 2019.
Fojtíková Roubalová M., Zimmmermannová M. Katecheze Dobrého Pastýře pro děti 6-9 let - 2. část. 2019.
Fojtíková Roubalová M., Zimmmermannová M. Liturgická výchova v katechezi. 2019.
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Šarníková G., Fojtíková Roubalová M. Studentská vědecká konference KKV CMTF UP 2019. 2019.
Fojtíková Roubalová M. Uvedení do katecheze dětí. 2019.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Katecheze Dobrého Pastýře pro děti předškolního věku. 2018.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Náboženská výchova dětí ve věku 3-6 let - 2. část. 2018.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Náboženská výchova pro děti ve věku 3-6 let 1. část. 2018.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Základní kurz II. stupně KDP pro děti ve věku 6-9 let - 1. část. 2018.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Základní kurz II. stupně KDP pro děti ve věku 6-9 let - 2. část. 2018.
Fojtíková Roubalová M. Aktivizační metody ve výuce náboženství. 2017.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Katechetický seminář. 2017.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Katecheze dětí 3-6. 2017.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Letní katechetický seminář. 2017.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Náboženská výchova dětí podle metody Katecheze Dobrého pastýře. 2016.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Náboženská výchova dětí 0-3 roky. 2016.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Náboženská výchova dětí 3-6 let. 2016.
Pospíšil J., Pospíšilová H., Roubalová M., Smahel R., Hobzová M., Sobková P., Tavel P. Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
SBORNÍK - CELEK
Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2009.
Mládež a hodnoty 2007: výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2007 : výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)