PhDr. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D.

Employee photo
Contact

585637003,585637165, 739249028

Oddělení dalšího vzdělávání a inovací

Rektorát UP

Katedra křesťanské sociální práce

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

4.11A

  • Analytik+koordinátor pro řízení CŽV (Oddělení dalšího vzdělávání a inovací)
  • odborný asistent - proděkan (Katedra křesťanské sociální práce)

methods of social prevention and intervention for children and youth, theory and research of leisure and values, social science research methodology, social policy, distance education and ICT in education

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Člen AS UP/komise AS UP (1. 6. 2014 – )
  • Proděkan (10. 10. 2018 – )
  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 1. 2021 – )

Vědecká společnost

  • Paidagogos - společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, o.s. (předseda, 2007–)
  • Česká pedagogická společnost (člen, 2005–)
  • Philosophy of Education Society (člen, 2005–)
  • Philosophy of Education Society of Great Britain (člen, 2003–)

Redakční rada

  • Paidagogos - časopis pro pedagogiku a s ní související vědy (předseda, 2000–)
Selected publications
Pospíšil J., Olecká I., Matulayová N., Pospíšilová H., Jurníčková P., Macháčková P. Who Are the People at Socio-Economic Risk? Socio-Demographical Analysis of the Czech People in Specific Economical Situations Recognized in Value-Based Risk Prediction Model. Social Sciences. 2022. (ČLÁNEK)
Trochtová LS., Pospíšil J., Pospíšilová H. Social risks as the source of threats and concerns: The survey in the Czech Republic. Societies. 2021. (ČLÁNEK)
Pospíšil J., Matulayová N., Macháčková P., Jurníčková P., Olecká I., Pospíšilová H. Value-based financial risk prediction model. Risks. 2021. (ČLÁNEK)
Pospíšil J., Pospíšilová H., Trochtová LS. Preferences and influence of the value of health in the contemporary Czech population. Kontakt. 2020. (ČLÁNEK)
Pospíšil J., Špatenková N., Pospíšilová H. Curriculum Adjustments For Increasing The Efficiency Of Ict Education Of The Elderly According To Their Ict Proficiency. ICERI2017 Proceedings. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšilová H., Pospíšil J., Špatenková N. The Influence Of Parents And Other People On Informal Learning And Non-Formal Education Of Children 11–15 Years Old. 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšil J., Pospíšilová H., Špatenková N. GENERAL ATTITUDES TO THE FAITH, RELIGION, ETHICS AND SOLIDARITY AMONG THE CZECH ADULTS. In . (Eds.) rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, www.sgemsocial.org, SGEM2016 Conference Proceedings,. 2016. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšil J., Špatenková N. ICT PROFICIENCY OF SENIORS IN COMPARISON WITH OTHER ADULTS GROUPS. In . (Eds.) SGEM2016 Conference Proceedings. 2016. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšil J., Pospíšilová H., Trochtová LS. Katalog volnočasových aktivit verze 4.0.0. In Knotová D., Lohrová K. (Eds.) 2018. (KNIHA - CELEK)
Valenta M., Krahulcová K., Veitová L., Vávra J., Růžička M., Pospíšil J. Dramaterapeutická intervence u osob se závislostí. In Valenta M. (Eds.) 2017. (KNIHA - CELEK)
Pospíšil J., Špatenková N. Čeští senioři a ICT: výsledky empirického šetření. EDUKACJA I KOMPETENCJE SENIORÓW. 2016. (KAPITOLA V KNIZE)
Pospíšilová H., Pospíšil J., Staníčková N. Economic Situation of Family and its Influence on the Leisure Experiences. 2021. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ČLÁNEK
Olecká I., Trochtová LS., Pospíšil J., Pospíšilová H. Social Networking as Leisure: An Attempt to Conceptualize Liquid Leisure. Sustainability. 2022.
Olecká I., Pospíšil J. Human Values and the Feel of Social and Health Threats. ACTA MISSIOLOGICA. 2021.
Öbrink Hobzová M., Sobková P., Pospíšil J. Motivation to Participate in Language Education Among Adult Immigrants in The Czech Republic And Sweden. Educational Alternatives. 2015.
Pospíšil J., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Sobková P. Perspectives of Online Education in the Czech Republic. Educational Alternatives. 2015.
Potměšil M., Pospíšil J. Resilience factors in families of children with hearing impairment. Psychologia Rozwojowa. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Trochtová LS., Pospíšil J., Pospíšilová H. THE ROLE AND IMPORTANCE OF OUTDOOR LEISURE ACTIVITIES ON THE CHANGE OF VALUES: IMPACTS ON PERSONAL DEVELOPMENT AND EDUCATION. 15th International Technology, Education and Development Conference Online Conference. 8-9 March, 2021. 2021.
Pospíšil J., Pospíšilová H., Špatenková N. Preferences of Themes of Online Courses Depending on Gender and Age. In . (Eds.) 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION. 2016.
POSPÍŠIL J. Cíle výchovy v pluralitní společnosti. In . (Eds.) Kontexty filozofie výchovy v historickej a súčasnej perspektíve. 2011.
Pospíšilová H., POSPÍŠIL J., Potměšilová P. Profesní příprava sociálních pedagogů na CMTF UP v Olomouci: skutečnost a očekávání. In Bargel M. (Eds.) Socialání pedagogika v souvislostech globální krize. 2011.
Öbrink Hobzová M., Sobková P. Případové studie imigrantů v České republice. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
Tavel P., Šárníková G. Spirituálne a filozofické témy pri praktickej práci s mladými ľudmi. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
Orlovská M., Roubalová M. Učitelé a hodnoty – životní postoj učitele a předávání hodnot. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
Tavel P. Úloha a prínos starých rodičov pre vnúčatá. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2008. Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2009.
Pospíšil J. Etická paradigmata a současná výchova. Výchova, škola, spoločnosť - minulosť a súčasnosť. 2007.
Pospíšil J., Smékalová L. Kurikulum jako filosofický problém a didaktická kategorie. Fórum o premenách školy v 21. storočí : Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. 2007.
Pospíšil J. Model of Learning Object Aggregation. Information and Communication Technology in Education. 2007.
Pospíšil J. Věda a výchova z epistemologického hlediska. Problém hraníc medzi filozofiou, umením a vedou. 2007.
Pospíšil J. Distance Learning Implementation at St. Cyril & Methodius Faculty of Theology, Palacky University. Information and Communication Technology in Education. 2006.
Pospíšil J. Formace tutora v distančním vzdělávání. Kľúčové kompetencie andragóga a ďalších profesionálov v oblasti edukácie dospelých. 2006.
Pospíšil J. Etická dimenze výchovného cíle. Univerzita tradiční a netradiční ve výuce. 2005.
Pospíšil J. Kvalitativní a kvantitativní metodologie z pohledu filosofie vědy. Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání? 2005.
Pospíšil J. Filosofické kořeny a vybrané problémy současného pedagogického paradigmatu. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů I. 2004.
Pospíšil J. Filosofie vědy a její vztah k pedagogice. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II. 2004.
KNIHA - CELEK
Potměšilová P., Pospíšil J., Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Fojtíková Roubalová M., Trochtová L., Straková V., Najzarová K. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
Pospíšil J. Filosofická východiska cílů výchovy a vzdělávání v období novověkého obratu. Filosofická východiska cílů výchovy a vzdělávání v období novověkého obratu. 2009.
Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. In Podškubková J., Pospíšil J. (Eds.) Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. 2006.
Podškubková J., Pospíšil J. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Pospíšil J., Šímová E., Prokešová D. Hodnotový systém a trávení volného času současné dospívající generace. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Adamcová L., Ševrová L., Pospíšil J. Rodina a její vliv na prožívání volného času dětí: dvě případové studie. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Pospíšil J., Pospíšilová H. Management distanční formy vzdělávání. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. 2006.
Pospíšil J. Nástroje distančního vzdělávání. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Pospíšil J., Pospíšilová H., Roubalová M., Smahel R., Hobzová M., Sobková P., Tavel P. Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
SBORNÍK - CELEK
Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2009.
Mládež a hodnoty 2007: výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2007 : výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
Miscelanea doctorandica I. In Klapil P., Pospíšil J. (Eds.) Miscelanea doctorandica I. 2004.
SOFTWARE
Pospíšil J., Drábek I., Staněk J. Vzdělávací portál Cyrilometodějské teologické fakulty UP - modul konferenčního servisu. Vzdělávací portál Cyrilometodějské teologické fakulty UP - modul konferenčního servisu. 2008.
Pospíšil J., Staněk J., Drábek I. Vzdělávací portál Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vzdělávací portál Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 2006.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)