doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D.

Avatar
Contact

585637153, 525637200, 518631468

Katedra systematické teologie

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

5.15

Docent

ČLÁNEK
Kopeček P. Liturgie a farnost při různých formách nedělního slavení. Studia Theologica-Czech Republic. 2020.
Kopeček P. Liturgie a farnost při různých formách nedělního slavení. Studia Theologica-Czech Republic. 2020.
Kopeček P. Post-Conciliar Liturgical Reform in the Czech Lands and Music of the Liturgy. Acta Universitatis Carolinae Theologica. 2019.
Kopeček P. Illatio hispánsko‑mozarabské liturgie. Studia Theologica. 2018.
Kopeček P. Česká liturgika 19. století na stránkách ČKD. Studia Theologica. 2014.
Kopeček P. O jaký kostel se jedná? Naše rodina. 2009.
Kopeček P. Křest, křesťanství a starověké rituály. Dialog Evropa XXI. 2006.
Kopeček P. Liturgické texty adventu. Studia Theologica. 2004.
Kopeček P. Posvátný prostor a směrnice biskupských konferencí. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2004.
Kopeček P. Posvátný prostor a směrnice biskupských konferencí. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2004.
Kopeček P. Setkání jednoho architekta s jedním liturgem. ERA 21 ekologie, realizace, architektura. 2004.
Kopeček P. Tajemství za stříbrným plátnem. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kopeček P. Kancionál – jednotný zpěvník pro moravské a české diecéze: historický vývoj, výběr písní a současné perspektivy. In Bugalová E. (Eds.) Slovenská muzikologická asociácia Slovenské národné múzeum - Hudobné múzeum MALÉ OSOBNOSTI VEĽKÝCH DEJÍN – VEĽKÉ OSOBNOSTI MALÝCH DEJÍN IV Príspevky k hudobnej regionalistike. 2018.
Kopeček P. Živá sakrální architektura. Několik postřehů k současným liturgickým úpravám kostelů. In Stehlík M. (Eds.) Monumentorum Moraviae tutela. 2017.
Kopeček P. Budu ti hrát před anděly. O liturgické úctě ke svatému Michaeli. Archanděl Michael dynamický obhájce života. Vhled do života andělů. 2009.
Kopeček P. Boží a lidské slovo v liturgii. Hlas těla nebo vtěleného Slova. Fórum pastorálních teologů VII. Jak vykládat Písmo svaté. 2008.
Kopeček P. L?orientamento della preghiera liturgica nei primi secoli. Antice vie all´eternità. Colloquium internazionale sugli aspetti dell´ascesi nei primi secoli del cristianesimo. 2006.
Kopeček P. Postava Marie v liturgii, Marialis cultus a Sbírka mší o Panně Marii. Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně. 2004.
KAPITOLA V KNIZE
Kopeček P. Kněžská spiritualita v obřadech kněžské ordinace. In Stuška P. (Eds.) Spiritualita diecézního kněze. Reflexe nad darem kněžského povolání a jeho prožíváním. 2022.
Kopeček P. Homilie nedílná součást liturgie. Homilie jako prubířský kámen : Reflexe homiletické praxe a hlásání Božího slova se zaměřením na specifika moravské provincie v návaznosti na misijní poslání církve. 2020.
Kopeček P. Křesťanská archeologie a Josef Cibulka. Josef Cibulka. Kněz, pedagog a historik umění ve 20. století. 2020.
Kopeček P. Křestní rituály a formování křtu v prvotní církvi. In . (Eds.) Křest, Biřmování, Eucharistie. Rozpravy o liturgii I. 2020.
Kopeček P. Křesťanské rituály ve středověku. Člověk slavící. Pojetí kultu a liturgie v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem. 2015.
Kopeček P. Pohřební obřady v římské tradici a současné Ordo exsequiarum. Pohřební obřady v různých liturgických tradicích. 2015.
Kopeček P. Význam rituálů v manželství. Jak tradice udržuje a prohlubuje rodinný život. Evangelium pro rodinu dnešní doby. Pastorační výzvy v podmínkách evangelizace. 2014.
Kopeček P. Dočká se naše církev Římského misálu? Krátké poohlédnutí za prací překladatelské skupiny. Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X. 2013.
Kopeček P. Euchologický rozbor obřadů uzavírání manželství v římské liturgii. Obřady manželství v různých liturgických tradicích. 2013.
Kopeček P. Die mittelalterliche Liturgie und die Architektur der Benediktinerklöster. Benediktiner: Leben, Geschichte und Gegenwart. 2012.
Kopeček P. Liturgie římského obřadu a liturgické hnutí v ČSR do roku 1950. Liturgická a eklesiální pluralita na území Československa v první polovině 20. století. 2011.
Kopeček P. Středověká liturgie a architektura benediktinských klášterů. In Matějek M. (Eds.) Benediktini ve středověku. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kopeček P. Liturgická hudba a hudba liturgie. přednáškový cyklus jarního semestru MSKA Brno. 2009.
Kopeček P. Apoštol Pavel a jeho liturgická praxe. Setkání kněží brněnské diecéze. 2008.
Kopeček P. Co to je církevní hudba? Setkání kněží. 2006.
Kopeček P. Kostel sv. Michala ? teologická četba sakrálního prostoru. Seminář pro průvodce v sakrálních objektech. 2006.
Kopeček P. Proč není liturgie spojená s životem? České liturgické hnutí a pokoncilní liturgická reforma. Přednášky podzimního semestru MSKA ? region Brno. 2006.
Kopeček P. Současná česká sakrální architektura. Přednášky letního semestru MSKA ? region Kyjov. 2006.
Kopeček P. Svatí v liturgickém slavení církve. Kurz pro formátory a formátorky: Naši nebeští přátelé ? hagiografické modely v řeholní formaci. 2006.
Kopeček P. Teologie a sakrální umění - terminologie. Seminář pro průvodce v sakrálních objektech. 2006.
Kopeček P. Teologie interpretace výtvarného umění. Seminář pro průvodce v sakrálních objektech. 2006.
Kopeček P. Benedikt XVI ? tradiční papež a netradiční liturgie. Přednáška pro laiky v rámci MSKA. 2005.
Kopeček P. Eucharistie a kněžství. Formační setkání pro kněze. 2005.
Kopeček P. Liturgická architektura a teologie sakrálního prostoru. Přednáška pro kněze. 2005.
Kopeček P. Liturgická instrukce Redemptionis sacramentum. Přednáška na kněžském dnu. 2005.
Kopeček P. Liturgie a umění ? dialog na společné téma. Přednáška pro laiky v rámci MSKA. 2005.
Kopeček P. Proč byla ustanovena eucharistie? Theo-antropologický rámec našeho vykoupení. Přednáška pro laiky v rámci MSKA. 2005.
Kopeček P. Eucharistie a formace. formační setkání pro řeholnice. 2004.
Kopeček P. Liturgická architektura a teologie sakrálního prostoru. Přednáška pro kněze. 2004.
Kopeček P. Liturgická architektura a teologie sakrálního prostoru. přednáška pro vysokoškoláky. 2004.
Kopeček P. Liturgická instrukce Redemptionis sacramentum. přednáška na kněžském dnu. 2004.
Kopeček P. Slavení neděle ve farnosti v rámci církevního roku. formační kurs pro kněze Brněnské diecéze. 2004.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Kopeček P. Komentář k Velikonočním obřadům. Komentář k Velikonočním obřadům. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)