Mgr. Marta CINCIALOVÁ, Th.D.

Employee photo
Contact

585637002, 731600081

Katedra pastorální a spirituál. teologie

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

4.05

odborný asistent - proděkan

She is focused on the study of the forms of consacrated life (the first stages of monastic life, the spirituality of the desert), on the theology and the spirituality of states of life and the study of the franciscan theology (pneumatology), spirituality and mysticism.

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Wednesday 10:00–11:00 4.05
ČLÁNEK
CINCIALOVÁ M. František z Assisi a Duch svatý. Fórum pastorálních teologů IX. Kontext jako výzva. 2011.
Cincialová M. Význam trvalé formace zasvěcených osob. Teologické texty. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Cincialová M. Téma cesty u světců a jeho význam pro řeholní formaci. Studijní texty ze spirituální teologie III. Naši nebeští přátelé. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Cincialová M. Eucharistie ve františkánské spiritualitě. Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X. 2013.
Cincialová M. Prvky ženské spirituality v listech svaté Kláry Anežce České. Svatá Anežka česká a velké ženy její doby = Die heilige Agnes von Böhmen und die großen Frauengestalten ihrer Zeit. 2013.
Cincialová M. Františkánské kerygma. In Altrichter M. (Eds.) Studijní texty ze spirituální teologie IV. Duchovní život a kerygma. 2010.
Cincialová M. Dvojí tvář svatého Antonína z Padovy. Hlaváček, P. (ed.): Františkánství v kontaktech s jiným a cizím. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)