Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D.

Vzdělání

 • 2012 Univerzita Palackého v Olomouci - FF, obor "Klinická psychologie"2010 (Ph.D.)
 • 2010 Ostravská Univerzita v Ostravě - FF, obor "Sociální poradenství a management v sociálních službách (Ph.D.)
 • 2005 Ostravská Univerzita v Ostravě - FF, obor "Sociální práce s poradenským zaměřením (Mgr.)
 • 2002 Univerzita Palackého v Olomouci - CMTF, obor "Charitativní a sociální činnost" (Bc.)

Praxe

 • od roku 2013 Vyučující na FF MU v Brně - v rámci předmětu Psychoterapie
 • od roku 2011 Vyučující na FSS MU v Brně - v rámci předmětu "Cvičení z psychoterapie" a předmětu pro studenty v programu Erasmus "Psychotherapy"
 • od roku 2011 Vyučující na Newton College - vysoké škole managementu Brno - leadership, koučovací dovednosti, sociální psychologie
 • od roku 2010 Vyučující na KKS CMTF Univerzity Palackého, obor "Charitativní a sociální práce" - poradenské a manažerské dovednosti, např. práce s rodinami, facilitace, leadership, koučování
 • od roku 2009 Hypnoterapeut registrovaný Sekcí pro hypnózu České psychoterapeutické společnosti a Psychiatrické společnosti ČLS J. E. Purkyně
 • od roku 2008 Středisko sociálních služeb města Brna - Manželská a rodinná poradna "Bethesda" - terapeut
 • od r. 2008 Vedoucí a lektor týmu DALET (www.dalet.cz), ředitel Dalet z.s. - vzdělávání a vedení výcviků, organizování seminářů s tuzemskými i zahraničními lektory, koučován, terapieí a supervize
 • od roku 2007 Soukromá praxe - koučování, terapie, supervize
 • od roku 2007 Certifikovaný krajský metodik komunitního plánování sociálních služeb pro Olomoucký kraj
 • od roku 2006 Lektor komunitního plánování sociálních služeb

Odborné zaměření

 • facilitace a vedení porad
 • teorie sociální práce s rodinami
 • koučování v organizacích
 • terapeutické zaměření sociální práce, terapie zaměřená na řešení

Výběrová bibliografie

Monografie

 • ZATLOUKAL, L., VÍTEK, P. Koučování zaměřené na řešení: 50 klíčů pro společné otevírání nových možností. Praha: Portál, 2016.
 • ZATLOUKAL, L., VÍTEK, P. Reteaming - koučování zaměřené na řešení v praxi. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014.
 • ZATLOUKAL, L. Komunikace v rodinách z hlediska vybraných přístupů v poradenství a terapii. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.
 • ZATLOUKAL, L. Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008.

Články a kapitoly v monografiích

 • ZATLOUKAL, L., FURMAN, B., AHOLA, T., Twin Star, Cooperation a sociální psychologie. In Nikdy není pozdě na spokojený tým. Praha: Portál, 2017, s. 119-135. ISBN 978-80-262-1256-0
 • Zatloukal, L., Žákovský, D. Dvě lekce zahradnického umění - využití metafor v terapii zaměřené na řešení. Psychoterapie 10, 2016, s. 51 - 63.
 • Řiháček, T., Zatloukal, L. Možnosti obohacení výcvikové praxe pomocí výzkumu. Psychoterapie 10, 2016, s. 140 - 150.
 • Zatloukal, L. Co je hypnóza? Psychologie dnes 2016, 5, s. 50 - 53.
 • Zatloukal, L., Žákovský, D. Kids' Skills - využití terapie zaměřené na řešení při práci s dětmi a adolescenty. Psychoterapie 9, 2015, s. 41 - 51.
 • Zatloukal, L. Konec komplexů z komplexní medicíny? Psychosom (časopis pro psychosomatickou a psychoterapeutickou medicínu) 13, 2015, s. 277 - 283.
 • Zatloukal, L., Vítek, P. The dream of CEO. In. Polgar, N., Hankovszki, K. (eds.) Brief and Simple: Solution Focus in Organisations. Budapest: SolutionSurfers Hungary, 2014, s. 128 -130.
 • Zatloukal, L., Žákovský, D. Kids' Skills: "Květinová" teorie Bena Furmana. Psychologie dnes 2014, 4, s. 58 - 61.
 • Zatloukal, L. Účinnost v poradenství a terapii: proč a jak ji měřit? In. Truhlářová, Z., Levická, J., Smutek, M. (eds.) Sociální práce v kontextu lidských práv. Hradec Králové, Gaudeamus, 2014, s. 195 - 200.
 • Zatloukal, L., Vítek, P. Využití reflektujících týmů v terapii zaměřené na řešení. Psychoterapie 7, 2013, s. 57 - 68.
 • Zatloukal, L., Vítek, P. Koučovací model Reteaming a jeho využití při práci s nezaměstnanými. Sociální práce 13, 2013, č. 4, s. 84 - 101.

Granty

 • Vedoucí výzkumného modulu "Spiritualita a zdraví" v rámci OUSHI (CMTF UP) - GAČR "Spiritualita a zdraví u adolescentů a dospělých v ČR" (od roku 2015)
 • Projekt "Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Olomouci" (2006 - 2007; ESF - SROP, opatření 3.2.) - koordinátor projektu
 • Projekt "Vzdělávací programy komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji" (2006 - 2007; ESF - OP RLZ, opatření 3.2.1.) - participace na přípravě i realizaci projektu, odborná garance projektu
 • Projekt "Využití reflektujících týmů při rozvoji poradenských dovedností studentů sociální práce" (2012); IGA Univerzita Palackého CMTF - řešitel projektu
 • Projekt "Kariérové koučování zaměřené na řešení" (CZ.1.04/5.1.01/77.00408) - zástupce partnera projektu (Dalet o.s.), člen realizačního týmu (lektor a odborný garant výcviků)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)