Mgr. František Urban, Th.D.

vizitka

Narozen v roce 1977.

Vzdělání

 • 2003-2012 doktorské studium oboru Systematická teologie a křesťanská filozofie, CMTF UP (Th.D.)
 • 1997-2003 magisterské studium oboru Katolická teologie, CMTF UP (Mgr.)
 • 1996-1997 Teologický konvikt Litoměřice

Praxe

 • 2012-dosud - vyučující na CMTF UP
 • 2007-dosud - přednášky v rámci pastoračních kurzů uvnitř arcidiecéze Olomouc
 • 2003-dosud - pastorace ve farnostech arcidiecéze Olomouc

Odborné zaměření

 • česká středověká mariologie
 • sakramentologie
 • eschatologie

Výběrová bibliografie

 • Sondy do české středověké mariologie. Mariologie Arnošta z Pardubic, Jana z Jenštejna, Jana Husa a Jana Rokycany, disertační práce na katedře systematické teologie - dogmatická teol., CMTF UP Olomouc 2012, moderátor prof. C.V.Pospíšil, Th.D.
 • "Katechismy o Marii - nárys mariánské tematiky v katechismech vydaných po Tridentském a Druhém vatikánském koncilu," in Studia Theologica XV; č. 4; Olomouc: UP 2013, s. 189-199.

Granty

 • 2016: vnitřní grant IGA_CMTF_2016_004 Sondy do české středověké mariologie