Mgr. František Urban, Th.D.

Vzdělání

 • 2003-2012 doktorské studium na CMTF UP (Th.D.)
 • 1997-2003 magisterské studium CMTF UP
 • 1996-1997 Teologický konvikt Litoměřice

Praxe

 • 2012-dosud – vyučující na CMTF UP
 • 2003-dosud – pastorace ve farnostech arcidiecéze Olomouc

Odborné zaměření

 • česká středověká mariologie
 • sakramentologie, eschatologie

Výběrová bibliografie

Sondy do české středověké mariologie. Mariologie Arnošta z Pardubic, Jana z Jenštejna, Jana Husa a Jana Rokycany, disertační práce na katedře systematické teologie – dogmatická teol., CMTF UP Olomouc 2012, moderátor prof. C.V.Pospíšil, Th.D.

"Katechismy o Marii – nárys mariánské tematiky v katechismech vydaných po Tridentském a Druhém vatikánském koncilu," in Studia Theologica XV; č. 4; Olomouc: UP 2013, s. 189-199.

Vyučované předměty

 • sakramentologie a eschatologie (KST/SE)
 • dogmatická teologie (KST/9DT1)
 • výklad nauky víry (KST/8VNV)
 • seminář dogmatické teologie (4SDTN)