ThLic. Pavel Stuška, PhD.

Narozen v roce 1979 v Uherském Hradišti

e-mail: pavel.stuska@upol.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace

2015: PhD. : Katolická teologie, disertační práce: Duchovní doprovázení mládeže na církevních gymnáziích v olomoucké arcidiecézi. (prof. Jozef Jurko) Košice: Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach.

2013: ThLic.Katolická teologie, licenciátní práce: Duchovní doprovázení mládeže na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. (prof. Jozef Jurko) Košice: Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach.

2004: Mgr. Katolická teologie, CMTF UP Olomouc

1998: Teologický konvikt v Litoměřicích

1997: maturita na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

Praxe

 • 2017 – dosud rektor Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci
 • 2016 - 2017 jednoletý kurz v Teologickém ateliéru kardinála Špidlíka v Římě
 • 2013 – 2016    farář ve farnosti Nová Hradečná, Libina, Oskava
 • 2007 – 20013  školní kaplan na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
 • 2005 – 2007    školní kaplan na Stojanově gymnáziu, Velehrad a kaplan ve farnosti Jalubí
 • 2005    kněžské svěcení
 • 2004    pedagog na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
 • 2003    jáhenské svěcení
 • 2001-2002      základní vojenská služba

Zahraniční studijní pobyty

2016 - 2017 jednoletý kurz v Teologickém ateliéru kardinála Špidlíka v Římě

 

 

Pedagogická činnost

2019 – dosud pověřen vedení Katedry pastorální a spirituální teologie

Výběrová bibliografie

Duchovní doprovázení mládeže na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Brno: Tribun EU s.r.o., 2015. ISBN978-80-263-1044-0.

 

O lži. In SEKAN Radovan (ed.). Komentáre k vybraným kapitolám Rebríka do raja od Jána Klimaka. Košice. Vienala, 2011. 186 s. ISBN 978-80-8126-035-3; s. 82-86.

 

Rozhovor jako paradigma duchovního doprovázení. In LEŠKOVÁ Lýdia (ed.). Kresťanstvo vo vede, veda v kresťanstve. Prešov. Michal Vaško – Vydavateľstvo, 2011. 280 s. ISBN 978-80-7165-869-6; s. 257-267.

 

Odraz duchovna v krajině. In MATÁKOVÁ Barbora (ed.). Inovace v rozvoji zahradnických oborů. Brno. Tribun EU s.r.o., 2013. 132 s. ISBN 978-80-7375-711-3; s. 99-100.

 

Duchovní doprovázení. Budoucnost církve. Asociace křesťanských sdružení mládeže, o.s. a Sekce pro mládež České biskupské konference, 15/2, s. 7-13. ISSN 1803-8131.

Varia

 • 2018 – dosud  člen sboru poradců otce arcibiskupa
 • 2017 – dosud  kanovník Metropolitní kapituly Olomouc
 • 2015 – dosud  biskupský delegát pro trvalé jáhny
 • 2015 – dosud  člen pastorační rady arcidiecéze
 • 2008 – dosud  členem kněžské rady arcidiecéze

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)