Mgr. Ing. Květoslava Princová, Ph.D.

Vzdělání

1973: absolutorium Vysoké školy chemicko-technologické v Praze v oboru makromolekulární chemie

1994: státní zkouška z jazyka německého

1996: státnicový kurz z jazyka anglického

2005: Ukončení magisterského studia FHS UK obor řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních.

2011: absolutorium doktorského programu: Aplikovaná etika, Fakulta humanitních studií, Karlova univerzita, Praha

Praxe

1973-1974: vysokoškolská asistentka, VŠCHT Praha
1976-1977: učitel ZŠ
1986-1990: laborantka, Veterinární asanační ústav Věrovany
1991-1993: vedoucí oddělení zahraničních vztahů Úřadu města Olomouce
1993-1995: vedoucí kanceláře primátora Města Olomouce
1995-1997: vedoucí odboru vnějších vztahů Úřadu města Olomouce
1997-2000: vedoucí oddělení projektů Arcidiecézní charity v Olomouci: koordinace humanitární pomoci po povodních na Moravě, koordinace projektu ECHO, humanitární pomoci na Ukrajině, koordinace projektů krizové pomoci v Čečensku, Rusko
2000-2004: vedoucí oddělení humanitární pomoci do zahraničí Sdružení Česká katolická charita (řízení projektů v Kosovu, Rusku, na Ukrajině, v Moldavsku, Srbsku a Makedonii), místopředsedkyně Českého fóra pro rozvojovou spolupráci FORS, předsedkyně Komise pro vnítřní komunikaci Caritas Europa, řízení vzdělávacích a integračních programů pro děti ze sociálně vyloučených romských rodin
2003-souč.: CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc- obor sociální a humanitární práce – garant oboru, výuka v oboru, provázení odbornými praxemi
2005: organizace semináře „NOHA Enlargement“
2006-souč.: Cyrilometodějská teologická fakulta, Katedra křesťanské sociální práce, výuka v bakalářském programu Mezinárodní sociální a humanitární práce, spoluautorka magisterského programu Mezinárodní humanitární a sociální práce, výuka v těchto programech

Účast na konferencích

International Humanitarian congress in Olomouc, 2013. The history and presence of Czech Humanitarian Relief.
Aktivní účast a spolupořadatelství.
Prezentace: Globalisation, vulnerability, poverty and human limits. Beyond Globalisation, 4.mezinárodní konference konaná na přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, září 2009.
Prezentace: Cities and New Vulnerabilities. (Města a nové zranitelnosti.) Konference Humanitarianstudies, Groningen: únor 2009
Prezentace: Social Excluded Roma in Czech Republic and Slovakia. (Sociálně vyloučení Romové v Českých zemích a na Slovensku.) Forum HumanitarianNet, Odense: únor 2008

Školení v zahraničí

1991-1996: stáže a kurzy Holandsko, Švýcarsko, Finsko, téma: politika a práce s veřejností
2001: Emergency Training Caritas Europa
2004: Sphere Project – Humanitární charta a minimální standardy v humanitární pomoci (training of trainers-Ženeva)
2004: Účast na konferenci k 10. výročí existence Etického kodexu humanitárních organizací v Haagu
1998 – 2004: příprava a řízení projektů v Ukrajině, Kosovu, Moldavsku, Rumunsku a Srbsku, Rusku, Makedonii
2008: Erasmus Teacher, Finsko, Turku, College of Social Science.
2008: Stáž na univerzitě ve Wageningen, katedra Disaster Studies.
2009: Stáž na univerzitě Oxford Brookes v Oxfordu, program Humanitarian Studies and Conflict
2010: Stáž na univerzitě v Bilbao, program NOHA

Zaměření

  • ethics of humanitarian assistance
  • humanitarian and development aid, international social work
  • new challenges in humanitarian assistance
  • global problems and human rights

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti

Princová, K. Úvod do zahraniční pomoci s důrazem na etiku jejího poskytování. Caritas-VOŠ sociální Olomouc, 2012

Princová, K. Ethical Challenges in Humanitarian Assisstance. Czech and Slovak Social Work, Special English Issue. 5/2011, roč. 11, str. 40-48. Publisher: The Association of Edicators in Social Work; ISSN: 1213-6204.

Princová, K. Etická úskalí v humanitární pomoci. In: Výstavba, rozvoj a použití ozbrojených sil: Sborník dokumentů z mezinárodní konference a semináře. Brno: Vydavatelské oddělení UO, 2011, str. 157 - 175; ISBN 978-80-7231-850-6.

Princová, K. Spravedlnost a služba v zahraniční pomoci. In: Spravedlnost a služba V. Olomouc: CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2011, str. 61 – 68; ISBN 978-80-260-0438-7.

Princová, K. The City as a Refuge. In Cities and Crises. HumanitarianNet, University of Deusto, Bilbao, 2009.

Princová, K. Místo sociální práce v mezinárodní pomoci a spolupráci. Sociální práce/Sociálná práca. 4/2009, roč. 9, str. 63 – 70.

Princová, K. Recenze: International Social Work. Sociální práce/Sociálná práca. 4/2009, roč. 9, str. 146-148.

Princová, K. Etické souvislosti humanitární pomoci. In /Etika pro sociální práci. /Praha: JABOK-Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2008, str. 180-189

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)