Mgr. Martina Pračkeová

Vzdělání

1993-1998Filosofická fakulta UP Olomouc, obor klasická a italská filologie
1994stipendijní pobyt na Universitě v Boloni (letní semestr)
1996Didaktický kurs pro učitele italštiny v Perugi
1998stipendium na Universitě v Boloni (letní semestr)
od ledna 2000postgraduální studium v oboru italská lingvistika

Praxe

1993lektorka italštiny v jazykové Škole Lingua centrum
1994-1998učitelka italštiny na Střední a Vyšší zdravotnické škole v Olomouci
od roku 1998lektorka italštiny a latiny na CMTF UP Olomouc
asistentka na katedře romanistiky Filosofické fakultě UP Olomouc