Mgr. Pavlína Jurničková, Ph.D.

vizitka

Narozena v roce 1982.

Vzdělání

 • 2007-2013 doktorské studium oboru Sociologie FF UP (Ph.D.)
 • 2001-2007 magisterské studium oboru Sociologie - Andragogika, FF UP (Mgr.)

Praxe

 • 2007 - dosud - vyučující na VOŠs Caritas Olomouc
 • 2009 - 2011 metodoložka v Laboratoři sociálně-vědního výzkumu, FF UP
 • 2013 - dosud - akademický pracovník CMTF UP

Odborné zaměření

 • Sociálně-vědní výzkum
 • Gender studies
 • Dobrovolnictví

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Valouchová, P. 2015. Krásný holky. Neformální sociální kontrola žen prostřednictvím vzhledu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Články a kapitoly v monografiích

 • Valouchová, P., Závrská, V. 2008. Sociálně-vědní výzkum pro sociální a humanitární práci. Spravedlnost a služba III. Olomouc: Caritas VOŠ sociální Olomouc.
 • Valouchová, P. 2010. Žena v kněžském taláru. Spravedlnost a služba IV. Olomouc: Caritas VOŠ sociální Olomouc.
 • Valouchová, P. 2014. Jak zabránit škodám hrozícím v humanitární pomoci. In: Princová K. a kol. Dvojí riziko v humanitární pomoci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Jurníčková, P. a kol. 2016. Výzkum motivace studentů a zaměstnanců UP k formálnímu dobrovolnictví v sociálních službách. In: Matulayová, T., Doležel, J., Jurníčková, P. Motivace k dobrovolnictví. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Granty

 • 2015: vnitřní grant IGA_CMTF_2015_008 Mezinárodní trendy v sociální práci a humanitární pomoci
 • 2016: vnitřní grant IGA_CMTF_2016_015 Dobrovolnictví v sociálních službách prizmatem vědy o sociální práci
 • 2016: GAČR, reg.č. 17-07321S Šednoucí sourozenectví. Sociologická studie sourozenectví v pozdní dospělosti a stáří
 • 2017: vnitřní grant IGA_CMTF_2017_010 Profesionalizace a deprofesionalizace v praxi české sociální práce