Mgr. Pavlína Jurničková, Ph.D.

Vzdělání

  • 1997 – 2001 Gymnázium Třebíč
  • 2001 - 2007 Univerzita Palackého v Olomouci, Obory: Sociologie a Andragogika (profilace personální management)
  • 2005 Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií – jednosemestrová stáž v rámci oboru Gender studies
  • 2007- 2013 Univerzita Palackého v Olomouci – postgraduální studium oboru Sociologie.

Praxe

Výzkumná a projektová činnost

2009 - 2011 Metodička výzkumů a řešitelka projektu „Laboratoř sociálně-vědních výzkumů“

Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra sociologie a andragogiky

 

Výzkumné projekty:

  • Podnikový výzkum – Meopta-optika, a.s., Přerov (2011)
  • Terciární vzdělávání (2011)
  • Hodnocení studia vybraných filologických oborů Univerzity Palackého v Olomouci (2011)
  • Výzkum podnikového klimatu Moravskoslezských cukrovarů, a.s. (2008; 2011)
  • Místo jazykové vzdělanosti a důležitost filologických oborů v dnešním světě (2009)

2010 - 2011 Evaluační nástroj a jeho standardizace – konstrukce výzkumné techniky

Národní ústav odborného vzdělávání

2010 Řešitelka výzkumu: Šetření spokojenosti s hromadnou dopravou v Olomouckém kraji

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy

2008 Řešitelka výzkumu: Projektové vyučování na ZŠ města Svitavy

Lektorská činnost

2007 - 2013 Univerzita Palackého v Olomouci

Kurzy: Metody sociologického výzkumu, Sociologická praxe, Sociologický proseminář, Úvod do sociologie, Diplomový seminář

2007 - 2013 VOŠs Caritas, Olomouc

Kurzy: Metody sociálně-vědního výzkumu, Sociologie, Propedeutický seminář, Seminář k psaní ročníkové práce

 

PRAXE V RÁMCI OBORU ANDRAGOGIKA:

2007 Pracovník personálního úseku

M. L. S. Holice, spol. s r.o.

2005 - 2006 Pracovník personální agentury

MANPOWER, spol. s r.o.

2004; 2005 Personální referent, koordinátor vzdělávání

BOSCH DIESEL, s.r.o. Jihlava

Publikační činnost

Recenze

Kolářová, M.: Protest proti globalizaci. Gender a feministická kritika. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. In Sociologica – Andragogica 2009. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 978-80-244-2483-5.

Články

Valouchová, P., Závrská, V.: Sociálně-vědní výzkum pro sociální a humanitární práci. In Spravedlnost a služba III. Olomouc: Caritas VOŠ sociální Olomouc, 2008.

Valouchová, P.: Žena v kněžském taláru. In Spravedlnost a služba IV. Olomouc: Caritas VOŠ sociální Olomouc, 2010. ISBN: 978-80-254-7050-3.

Účast na konferenci

Valouchová, P.: Ošklivý holky. Vzhled jako nástroj neformální kontroly mladých žen. Konference Biografu, červen 2012.