Prof. PhDr. František X. Halas, CSc.

Narozen roku 1937.

Vzdělání

 • 2011: emeritní profesor CMTF UP
 • 2006: jmenován profesorem historie
 • 2000: docent historie
 • 1993: vědecká hodnost kandidáta věd (CSc.)
 • 1970: doktorát z filosofie (PhDr.)
 • 1960: absolvent oboru historie na filozoficko-historické fakultě KArlovy univerzity v Praze

Praxe

 • 1999-dosud: akademický pracovník Katedry církevních dějin CMTF UP
 • 1993-1999: velvyslanec České republiky u Sv. Stolce, při Svrchovaném maltském řádu a při Republice San Marino
 • 1990-1993: velvyslanec Československa u Sv. Stolce (od r. 1991 též při Svrchovaném maltském řádu a při Republice San Marino)
 • 1989-1990: odborný asistent na Filosofiecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • 1967-1990: Kabinet pro dějiny Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita), odborný pracovník, od 1979 vedoucí
 • 1960-1967: Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského v Praze, odborný asistent

Odborné zaměření

 • církevní dějiny
 • dějiny raného novověku,
 • dějiny brněnské univerzity,
 • dějiny papežství a diplomacie Svatého stolce
 • vztah církve a státu
 • překladatelská činnost
 • literární historie
 • teorie redaktorské práce

Výběrová bibliografie

Bibliografie do roku 2007: Pojsl, Miloslav: František X. Halas septuagénaire. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia, vol. 9, 2008, s. 114-130.

 • Soupis korespondence J. E. Purkyně. Academia Praha 1987.
 • Neklidné vztahy (k jednomu aspektu výročí 28. října 1918). Trinitas Svitavy, 1998. (edice Studium - Křesťanská akademie Řím, vol. 113).
 • Dějiny vztahu českého národa ke křesťanství. UP Olomouc, 1998, 143 s.
 • Vztahy mezi státem a církví z hlediska jejich mezinárodního rozměru. UP Olomouc, 2002.
 • Fenomén Vatikán (idea, dějiny a současnost papežství, diplomacie Svatého stolce, České země a Vatikán). CDK Brno, 2004. 2. rozšířené vydání: Brno, CDK 2013.
 • Na konci roku 2009 vyšla poprvé v českém jazyku Jeruzalémská bible, vydaná původně Jeruzalémskou biblickou školou, kterou přeložili František X. Halas a Dagmar Halasová. Na překladu pracovali manželé Halasovi v utajení ještě za socialismu od roku 1980. Příprava vydání Jeruzalémské bible se neobešlo bez spolupráce s řadou odborníků „biblistů“ (Jaroslav Brož, Th.D., ThLic. Dominik Duka OP, prof. Ladislav Tichý, Th.D.a řada dalších). Iniciátorem tohoto velkolepého a náročného podniku byl dominikánský řád s Dominikem Dukou. Tiskem vycházela bible od roku 1992 nejprve v pracovním vydání v 16 svazcích.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)