prof. ICDr. Edward Górecki

Narozen roku 1930.

Vzdělání

Teologii studoval v letech 1949–1950 na CMBF v Olomouci, 1959–1963 na Papežské teologické fakultě ve Vratislavi (Wrocław). V letech 1963–1967 se specializoval na kanonické právo na KUL v Lublinu (Polsko). V roce 1967 získal titul magistr a licenciát kanonického práva (Mgr. a ICLic.), v roce 1972 pak doktorát v témže oboru (ICDr.). V roce 1990 se habilitoval na Papežské teologické fakultě ve Vratislavi, v r. 1995 získal titul profesora.

Praxe

V letech 1967–1969 vykonával funkci obhájce manželského svazku u Arcibiskupského soudu ve Vratislavi, v letech 1969–1994 byl vicekancléř arcibiskupské kurie ve Vratislavi, je členem různých grémií (konzultačních). Od r. 1971 vyučuje kanonické a konfesní právo na Papežské teologické fakultě ve Vratislavi a v letech 1979–2005 tam byl vedoucím katedry kanonického práva. Byl vedoucím katedry církevního práva CMTF UP od jejího vzniku v roce 1997 až do června 2005.

Odborné zaměření

Pedagogická činnost

Od r. 1971 do r. 2008 přednášel na Papežské teologické fakultě ve Vratislavi a od r. 1991 do r. 2015 na CMTF v Olomouci kanonické právo. Na CMTF vedl 2 doktorské, 14 licenciátních a 97 diplomových prací; v Polsku vedl 6 doktorských, 11 licenciátních a 47 diplomových prací.

Vědeckobadatelská činnost

Zabývá se manželským právem, otázkou kolegiality a ekumenismu v církvi. V češtině publikoval dvě monografie, několik článků v odborných sbornících a skripta k výuce. V polštině zveřejnil desítky článků – 39 odborných studií z církevního práva publikovaných v odborných kanonických, teologických a jiných periodicích (Prawo Kanoniczne – Warszawa, Colloquium Salutis a Wrocławski Przegląd Teologiczny – Wrocław, Chrześcijanin w świecie – Warszawa) a v jubilejních knihách vydaných k poctě významných vědeckých pracovníků. Je autorem mnoha recenzí. V prosinci 2008 se podílel na práci (polské) Státní akreditační komise při kontrole Institutu kanonického práva na Fakultě práva, církevního práva a administrace Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lublině. Je superrecenzentem pro Ústřední komisi ohledně stupňů a titulů ve Varšavě. Je členem dvou mezinárodních kanonickoprávních společností: Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (Roma) a Society for the Law of the Eastern Churches (Wien).

Výběrová bibliografie

kompletní bibliografii naleznete v přiloženém souboru

Církev se uskutečňuje ve farnosti. Olomouc: MCM, 1996

Obecné normy Kodexu kanonického práva I. a II. Olomouc: MCM, 1994

Territorialität und Personalität in der Ausübung des Verkündigungs- und Heiligungsamtes der Kirche. In Erdö, P. - Szabó, P. (eds.). Territorialità e personalità nel Diritto canonico ed ecclesiastico. Budapest: Steny István Társulat, 2002. s. 669-686.

Powazny brak rozeznania oceniajacego jako tytul niewazności malzeństwa, In Dziega, A. - Wróbel, M. (eds.). Kościelne prawo procesowe. Materialy i studie (tom 3), Lublin 2003, s. 11-24

· Rada kaplańska, In Krukowski, J. - Rozkrut, T. Struktury kolegialne w Kościele partykularnym. Tarnów 2004, s. 81-93

· Jan Pawel II a Synod Biskupów w latach 1978-2003, In Tymosz, S. (ed.). Synodalność Kościola w nauczaniu i dzialalności Jana Pawla II. Lublin 2004, s. 15-33

· Pozycja biskupa w Kościele partykularnym, In Krukowski, J. - Sitarz, M. (eds.). Kościól partykularny w Kodeksie Jana Pawla II. Lublin 2004, s. 77-89

· Mniejszość przedmiotem duszpasterskiej troski biskupa diecezjalnego, In Ecclesia et Status. Ksiega Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowkiego. Lublin 2004, s. 413-423

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)