Ing. Ester Danihelková

vizitka

Narozena v roce 1958.

Vzdělání

 • 1978-1982 VŠE Praha
 • 1992-1993 UP Olomouc Pedagogická fakulta (DPS)

Praxe

 • 1982-1983 ONV Praha 1, odbor plánovací, referentka
 • 1983-1986 ZD Unčovice, finanční referentka finanční účetní
 • 1995-1997 SPŠ strojnická Olomouc, vyučující ekonomických předmětů
 • 1997-1999 CARITAS-VOŠ sociální Olomouc, vyučující ekonomických předmětů
 • 1999 - dosud zástupkyně ředitele CARITAS-VOŠ sociální Olomouc
 • 2000 externí vyučující předmětu Řízení v charitní a sociální práci na CMTF UP Olomouc
 • 2004 asistentka na Katedře pastorální a spirituální teologie CMTF
 • 2006 - dosud odborná asistentka na Katedře křesťanské sociální práce

Odborné zaměření

 • Ekonomika neziskových organizací
 • Marketing a fundraising
 • Sociální ekonomika, sociální podnikání
 • Management neziskových organizací

Výběrová bibliografie

 • Danihelková, Ester. Ekonomické předměty v bakalářském studijním programu sociální práce. Sociální práce/Sociálna práce 5/2016 s. 26-39 ISSN 1213-6204
 • Danihelková, Ester. APPROACHING THE CONCEPT OF SOCIAL ECONOMY IN THE CR THROUGH THE PRISM OF SOCIAL WORK - REALITY AND PERSPECTIVE. Pojetí sociální ekonomiky v ČR prizmatem sociální práce - realita a perspektiva. In Cross-sectoral cooperation in order to solve social problems. RZESZÓW, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO s.62-74, 2015 ISBN: 978-83-7996-203-7
 • Danihelková, Ester. Vzdělávání v ekonomických předmětech na CARITAS-VOŠ sociální a jeho vazba na vykonávání studentských praxí. In Spravedlnost a služba III. Sborník odborných příspěvků a studijních textů CARITAS-VOŠ sociální Olomouc. Olomouc: CARITAS-VOŠs, 2008. ISBN 978-80-254-3383-6
 • Církevní pomáhající organizace ve světle encykliky Deus caritas est. Vydavatel: Královská kolegiální kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Název periodika: Teologické texty 4/17/2006, ISSN: 0862 - 6944

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)