Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.

vizitka

Narozen v roce 1974.

Vzdělání

 • 1992-1999: magisterské studium klasické filologie na Ústavu klasických studií Filozofické fakulty MU v Brně (Mgr.)
 • 1993-1999: magisterské studium křesťanské výchovy na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci (Mgr.)
 • 1995-1996: studium klasické filologie na Katolické univerzitě v Eichstättu (Bavorsko) a středolatinské filologie u prof. Benedikta Konrada Vollmanna na Institutu pro filologii latinského středověku na Ludwig-Maxmilians-Universität v Mnichově
 • 1999-2006: doktorské studium klasické filologie u prof. Jany Nechutové na ÚKS FF MU (Ph.D.)

Praxe

 • od r. 1998 je členem Katedry biblických věd CMTF UP v Olomouci
 • od r. 2000 pracuje rovněž v Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP v Olomouci
 • v l. 2006-2012 byl proděkanem CMTF UP v Olomouci
 • v r. 2011 jej ministr spravedlnosti ČR jmenoval soudním tlumočníkem pro latinský jazyk
 • v r. 2014 jej Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle jmenoval překladatelem pro latinský jazyk při Diecézním církevním soudu v Brně
 • od r. 2014 spolupracuje na překladech liturgických textů pro potřeby Liturgické komise České biskupské konference
 • od r. 2014 je členem oborové komise pro doktorské studium latinské medievistiky na FF MU v Brně

Odborné zaměření

 • latinská medievistika

Výběrová bibliografie

 • Jindřich z Bitterfeldu - Eucharistické texty. Ed. Pavel ČERNUŠKA. Brno: L. Marek, 2006. Pontes pragenses. ISBN 80-86263-88-6.
 • OTTO Z FREISINGU. Historie, aneb, O dvou obcích. Přel. Pavel ČERNUŠKA, Janá MALÁ, Jana NECHUTOVÁ. Praha: Argo, 2017. Memoria medii aevi. ISBN 978-80-257-2291-6.

Granty

 • od r. 2012: centrum excelence GAČR "Historie a interpretace Bible (č. P401/12/G168)
 • Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP Olomouc, výzkumný záměr MŠMT na léta 2005-2011 (č. MSM 6198959202)
 • Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP Olomouc, výzkumné centrum s podporou MŠMT na léta 2000-2004 (č. LN00A011)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)