Libor Botek, Th.D.

vizitka

Narozen v roce 1964.

Vzdělání

 • 1996 ICDr., Lateránská univerzita Řím, disertace: Le esigenze morali per gli avvocati nella Chiesa in una visione istituzionale del processo canonico. (The moral demands for advocate in the Church in any institutional vision of the canonical process)
 • 1995 ICLic., Lateránská univerzita Řím, licenciátní práce: Le esigenze morali per gli avvocati nella Chiesa (The moral demands for advocate in the Church)
 • 1993 - 1996 postgraduální studium kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
 • 1982 - 1989 studium teologie, CMBF v Litoměřicích
 • 1978 - 1982 studium na Gymnáziu v Českém Těšíně

Praxe

Praxe akademická

 • 2007 (doposud) odborný asistent katedry církevního práva CMTF UP
 • 1998 - 2007 externí přednášející kanonického práva na CMTF UP v Olomouci pro postgraduální studium
 • 1997 - 2000 vedoucí katedry civilního a církevního práva na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • 1997 - 1999 člen Vědecké rady CMTF UP v Olomouci
 • 1996 - 2000 odborný asistent pro církevní právo na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Praxe církevní

 • 2017 (doposud) děkan ostravského děkanátu
 • 2016 (doposud) poradce Ekonomicko-právní komise České biskupské konference
 • 2013 (doposud) oficiál Interdiecézního soudu v Olomouci
 • 2013 (doposud) člen kněžské rady a sboru konzultorů Arcidiecéze olomoucké
 • 2002 (doposud) člen sboru konzultorů ostravsko-opavské diecéze
 • 2000 - 2017 místoděkan ostravského děkanátu
 • 1998 - 2013 viceoficiál Interdiecézního soudu v Olomouci
 • 1997 (doposud) člen kněžské rady ostravsko-opavské diecéze
 • 1997 (doposud) farář farnosti Ostrava-Hošťálkovice
 • 1996 (doposud) ochránce spravedlnosti ostravsko-opavské diecéze
 • 1997 (doposud) Farář farnosti Ostrava-Hošťálkovice
 • 1996 - 1997 farář farnosti Ostrava-Mariánské Hory a exkurendo administrátor farnosti Ostrava-Hošťálkovice
 • 1991 - 1993 farář farnosti Červená Voda a exkurendo administrátor farností Mlýnický Dvůr a Cotkytle
 • 1989 - 1991 farní vikář Jablunkov

Odborné zaměření

 • procesní právo římskokatolické církve;
 • pastorační aplikace kanonického práva;
 • podíl na formulaci církevní legislativy především v oblasti stanov ekonomických a pastoračních rad a Diecézní charity a disciplinárních norem.

Členství a funkce v orgánech souvisejících s oborem:

 • poradce Ekonomicko-právní komise České biskupské konference;
 • člen Společnosti pro církevní právo;
 • konzultant sněmovní komise pro partikulární právo.

Výběrová bibliografie

 • Manželské právo v přehledu pro pastorační potřeby Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v České republice, L. Botek, J. Dvořáček, M. Hanuš. Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR a Institut sv. Kosmy a Damiána, 2008. 51 s. ISBN 978-80-254-3078-1.
 • Le esigenze morali per gli avvocati nella Chiesa in una visione istituzionale del processo canonico, Pontificia università lateranense, Roma 1996 (doktorská práce)
 • Prameny lidských práv a jejich výkon z pohledu křesťanství. In: HANUŠ J., Křesťanství a lidská práva, CDK Vyšehrad 2002, s. 140 -146.
 • Předpisy České biskupské konference pro řízení ohledně obvinění ze sexuálních trestných činů v Studia Thelogica, ročník XIV, číslo 3 (49), podzim 2012, s. 156 -168, ISSN 1212-8570.
 • Srovnání stanov ekonomický rad farností v diecézích české a moravské církevní provincie v Revue církevního práva, ročník XX, č. 59(3/14), ISSN 1211-1635, str. 37-53.
 • Psychické příčiny jako důvod neplatnosti manželství u církevního soudu v Olomouci v letech 1983-2013 v Studia Thelogica, ročník XVIII, číslo 1 (průběžné 18), jaro 2016, str. 135-149, ISSN 1212-8570.
 • Praktické otázky aplikace motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus v Revue církevního práva, ročník XXIII, č. 67(2/17), ISSN 1211-1635, str. 53-62.

Granty

Jako řešitel:

 • Projekty IGA - Studentská grantová soutěž UP Olomouc: CMTF_2010_005; hl. řešitel: Libor Botek, Svátostná disciplína katolické církve, KCP 2010
 • Projekty IGA - Studentská grantová soutěž UP Olomouc: CMTF_2011_003; hl. řešitel: Libor Botek, Disciplína svátosti svěcení, KCP 2011
 • Projekty IGA - Studentská grantová soutěž UP Olomouc: CMTF_2014_010; hl. řešitel: Libor Botek, Vybrané otázky manželského práva, KCP 2014

Jako spoluřešitel:

 • Projekty IGA - Studentská grantová soutěž UP Olomouc: CMTF_2012_007; hl. řešitel: Damián Němec, Mezinárodní konference Propuštění z duchovního stavu, KCP 2012
 • Projekty IGA - Studentská grantová soutěž UP Olomouc: CMTF_2012_004; hl. řešitel: Monika MENKE; Trestání mravnostních deliktů duchovních, KCP 2012
 • Projekty IGA - Studentská grantová soutěž UP Olomouc: CMTF_2013_012; hl. řešitel: Damián NĚMEC; Partikulární právo arcidiecéze olomoucké a diecéze ostravsko-opavské, KCP 2013
 • Projekty IGA - Studentská grantová soutěž UP Olomouc: CMTF_2016_005; hl. řešitel: Monika Menke, Změny v manželském právu po biskupské synodě 2015, KCP 2016
 • Projekty IGA - Studentská grantová soutěž UP Olomouc: CMTF_2017_002; hl. řešitel: Monika Menke, Ekumenický rozměr liturgických a kanonickoprávních norem v kontextu církevních dějin, KCP 2017

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)