Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

vizitka

Narozen v roce 1966.

Vzdělání

 • 1987-1991 magisterské studium na PdF UP Olomouc, obor učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči
 • 1995-2001 postgraduální doktorandské studium Ph.D. na PdF UP Olomouc, obor speciální pedagogika, disertační práce na téma Transformace ústavů sociální péče pro osoby s mentálním postižením s celoročním pobytem

Praxe

 • 1991 - 1992 Školský úřad Svitavy, učitel ZvŠ
 • 1992 - 1997 Okresní úřad Olomouc, sociální pracovník, metodik ústavní péče
 • 1992 - 2004 Český červený kříž Olomouc, sociální pracovník Sociálního domu, vedlejší pracovní poměr
 • 1997 - dosud CARITAS - VOŠs Olomouc, ředitel
 • 2006 - dosud CMTF UP Olomouc, katedra křesťanské sociální práce, odborný asistent
 • 2002 - dosud MPSV ČR inspektor kvality sociálních služeb

Odborné zaměření

 • sociální politika
 • management kvality sociálních služeb
 • aktuální trendy v sociálních službách
 • transformace sociálních služeb
 • sociální ochrana

Výběrová bibliografie

Monografie

 • BEDNÁŘ, M. Manuál zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. Olomouc: CARITAS-VOŠs Olomouc, 2011.
 • BEDNÁŘ, M. Kvalita v sociálních službách. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012.
 • BEDNÁŘ, M. Manuál zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. 2. aktualizované vydání. Olomouc: CARITAS-VOŠs Olomouc, 2014.

Články a kapitoly v monografiích

 • BEDNÁŘ, M. Úvod do standardů kvality sociálních služeb. Sociální práce/Sociálna práca 2/2007. Brno: ASVSP, 2007.
 • BEDNÁŘ, M. Kvalita sociálních služeb. In Vzdělávání inspektorů kvality, učební texty pro vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb. Praha: Instand, 2007
 • BEDNÁŘ, M. Kvalita podle zákona o sociálních službách. In Spravedlnost a služba II. Olomouc: CARITAS - VOŠs Olomouc, 2008
 • BEDNÁŘ, M. To by měl slyšet náš pan ředitel... In Katolický týdeník, příloha Perspektivy, ročník XIX, číslo 11, Praha: 2008, str. IV
 • BEDNÁŘ, M. Intuice nenahradí vzdělání a odbornost. In Samaritán, ročník IV, číslo 1, Otrokovice: 2008
 • BEDNÁŘ, M. Úvod do kvality sociálních služeb. In Poznáním ke kvalitě. Ostrava: DCHOO, 2008
 • BEDNÁŘ, M. Provozní standardy. In Poznáním ke kvalitě. Ostrava: DCHOO, 2008
 • BEDNÁŘ, M. Závěrečné shrnutí - metodika inspekce. In Poznáním ke kvalitě. Ostrava: DCHOO, 2008
 • BEDNÁŘ, M. Plánované změny zákona o sociálních službách a jeho výsledky. In Spravedlnost a služba III. Olomouc: Caritas-VOŠs Olomouc, 2008
 • BEDNÁŘ, M. Personální standardy a profesní rozvoj zaměstnanců. Sociální práce/Sociálna práca 4/2008. Brno: ASVSP, 2008.
 • BEDNÁŘ, M. Social Services in the Czech Republic. Observatory for the Development of Social Srervices in Europe 2/2008. Frankfurt a. M.: Institute for Social Work and Social Education, 2008
 • BEDNÁŘ, M. Kvalita v sociálních službách, Sociální služby - typologie. In Baštecká, B. a kol. Psychologická encyklopedie - aplikovaná psychologie. Praha: Portál, 2009.
 • BEDNÁŘ, M. Problematika etablování profese sociálních pracovníků posun vpřed nezaznamenala. Sociální práce/Sociálna práca 3/2009. Brno: ASVSP, 2009.
 • BEDNÁŘ, M. Rozvoj kvality v sociálních službách je náročný a dlouhodobý proces. Sociální práce/Sociálna práca 4/2009. Brno: ASVSP, 2009.
 • BEDNÁŘ, M., PALAŠČÁKOVÁ, D. Spravedlnost a služba IV, editace sborníku odborných textů. Olomouc: CARITAS - VOŠs Olomouc, 2010
 • BEDNÁŘ, M. Úvod do kvality v sociálních službách. In Sborník Rašínovy vysoké školy 2009/2010. Brno: Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010.Č
 • BEDNÁŘ, M., Synková, J. Spravedlnost a služba V, editace sborníku odborných textů. Olomouc: CARITAS - VOŠs Olomouc, 2011
 • BEDNÁŘ, M. Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. In. S kvalitou do praxe - manuál pro zavádění kvality sociálních služeb. Ostrava: DCHOO, 2011
 • BEDNÁŘ, M. Standard č. 5 - Plánování a průběh služby. In. S kvalitou do praxe - manuál pro zavádění kvality sociálních služeb. Ostrava: DCHOO, 2011
 • BEDNÁŘ, M. Zvyšování kvality sociálních služeb. In. S kvalitou do praxe - manuál pro zavádění kvality sociálních služeb. Ostrava: DCHOO, 2011
 • BEDNÁŘ, M. Problematické oblasti standardů kvality sociálních služeb. In. S kvalitou do praxe - manuál pro zavádění kvality sociálních služeb. Ostrava: DCHOO, 2011
 • BEDNÁŘ, M. Úvod do kvality sociálních služeb, základní principy dobré praxe v sociálních službách. In. S kvalitou do praxe - manuál pro zavádění kvality sociálních služeb. Ostrava: DCHOO, 2011
 • BEDNÁŘ, M. Profesionalita charity, editace sborníku odborných příspěvků. Hradec Králové: DKCH Hradec Králové, 2011.
 • BEDNÁŘ, M. Kvalita nejsou jen zákonné standardy kvality sociálních služeb. In Profesionalita charity, sborník odborných příspěvků. Hradec Králové: DKCH Hradec Králové, 2011.
 • BEDNÁŘ, M., Matulayová, T. Kvalita v české a slovenské legislativě, standardy kvality sociálních služeb. In Profesionalita charity, sborník odborných příspěvků. Hradec Králové: DKCH Hradec Králové, 2011.
 • KŘIŠŤAN A., BEDNÁŘ, M. Vzdělávání sociálních pracovníků v České republice. In Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 26.-27. apríla 2012 v Prešove. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2012.
 • BEDNÁŘ, M. Návrh sylabu semestrálního kurzu (De)institucionalizace a transformace ústavní péče. In: Vzděláváním k deinstitucionalizaci. Praha: Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 2013.
 • BEDNÁŘ, M. Analýza úrovně vzdělávání problematiky deinstitucionalizace u členů Asociace vzdělavatelů v sociální práci. In: Vzděláváním k deinstitucionalizaci. Praha: Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 2013.
 • BEDNÁŘ, M. Kvalita sociální práce. In: MATOUŠEK, O. a kol. (ed.), Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013.
 • BEDNÁŘ, M. Reflexe sociální práce z pohledu vzdělavatele. Listy sociální práce 1/2014. Tábor: APSS ČR, 2014.
 • BEDNÁŘ, M. Efektivita vzdělávání. In: Kolektiv autorů. Efektivita vzdělávání v sociálních službách a její vztah k prevenci sociálního vyloučení uživatelů sociálních služeb. Olomouc: CARITAS - VOŠs Olomouc, 2015.
 • BEDNÁŘ, M. (eds.), 2017. Odpovědná společnost. Sborník příspěvků z konference Odpovědná společnost a z konference Perspektivy komunitní sociální práce v ČR. Olomouc 15. a 16. 9. 2016. Olomouc: CARITAS - VOŠs Olomouc.

Granty

 • 2012-2013 Učící se Slezská diakonie, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/66.00104
 • 2013-2015 Vzděláváním k efektivním sociálním službám, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00226
 • 2014-2015 Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v regionu Těšínského Slezska, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00147
 • 2013-2015 Kvalitně v terénní péči, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00032
 • 2014-2015 Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00101
 • 2016-2018 Kompetence sociálních pracovníků - východisko kvalitní sociální práce na obcích, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001279
 • 2016-2017 Ke kvalitě v Charitě - společně ke kvalitní síti Charitních sociálních služeb, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001399

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)