Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění

Aktuality

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

O katedře

Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění se dlouhodobě zaměřuje především na dějiny místní církve - olomouckého (arci)biskupství v široké mezinárodní perspektivě, tedy v kontaktech s papežství i v komparaci s jinými obdobnými církevními institucemi. Důraz je kladen i na výzkum týkající se olomoucké metropolitní kapituly jako instituce dlouhého trvání. Výrazné výzkumné pole představují dějiny křesťanského umění a hmotné kultury, ktdy výzkum krystalizuje okolo tématik církevních textilií a zpřístupňování církevních památek. Zájem směřuje i na antické a středověké dějiny křesťanského umění, dějiny koncilů a papežství či významné osobnosti církevní historie.

Vedoucí katedry

Sekretářka katedry

Radmila Bartoňová

radmila.bartonova@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 5.21
585637115
úřední hodiny
pravidelné místnost
Pondělí 09:00–11:00 5.21
Úterý 09:00–11:00 5.21
Středa 13:00–15:00 5.21
Čtvrtek 09:00–11:00 5.21

Pracovníci katedry

Mgr. Vít Hlinka, Ph.D.

vit.hlinka@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 5.23
585637141

doc. Tomáš Parma, Ph.D. et Ph.D.

tomas.parma@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 5.24
585637006, 739249026
585637145
konzultační hodiny
nepravidelné místnost
Středa 14.08.2024 09:00–10:00 5.24 také online https://cesnet.zoom.us/j/7232052612
úřední hodiny
nepravidelné místnost
Středa 14.08.2024 10:00–11:00 5.24

Doktorandi

Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění

doktorský stud. program "Křesťanské myšlení"

doktorand školitel
Mgr. Andrea Benedicta HÜBNEROVÁ  doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.
PhDr. Aleš NAŇÁK doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.
Mgr. Josef ŘÍKOVSKÝ doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.

 

Výuka

Předměty zajišťované katedrou: IS-STAG KCD 

Seznam kvalifikačních prací obhájených po akademickém roce 2003/2004: IS-STAG KCD

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, průběhu obhajob, státních závěrečných zkouškách a promocích naleznete níže a na stránce Dokončení studia.


 

Kvalifikační práce – církevní dějiny

Seznam prací obhájených v akademických letech 1993/1994-2003/2004 naleznete v přiloženém souboru.

Praktické rady k vytvoření DP a vzor DP SchemaDP.rtf

Jde o několik stručných zásad, které Vám umožní po konzultaci s vedoucím obejít se beze všech mnohomluvných příruček na našem trhu, které většinou člověku pouze zamotají hlavu a odradí jej od další práce...

Zásady pro citaci literatury a pramenů
Jednou z nejdůležitějších věcí, které se při psaní jakékoli práce musíte dobře zhostit, je správně citovat literaturu. Existuje velké množství závazných norem, z nichž jsme pro Váa připravili stručný (ale dostačující) přehled, který je ke stažení.

 

Obhajoby kvalifikačních prací

Průběh obhajoby práce

Obhajoba práce má obvykle tuto strukturu:

  1. Vlastní obhajoba práce studentem
    1. stručné představení práce studentem - důvod volby tématu, použité zdroje, použitá metoda, specifikace otázky, jíž se práce zabývá, a shrnutí výsledků, k nimž se došlo - max. 3 min.;
    2. reakce na posudky, zvláště na kritické poznámky (v případě většího množství jen na nejzávažnější), pokud student s kritickými poznámkami souhlasí (což se často týká formální stránky práce), stačí to jen konstatovat - 5-10 min.;
    3. reakce na otázky položené členy komise pro obhajobu.
  2. Hlasování komise a sdělení hodnocení studentovi. Po poradě a hlasování komise (student není přítomen) je studentovi sdělen výsledek, čímž celá obhajoba práce končí.

Žádáme studenty, aby se dostavili k obhajobě cca 30 minut před časem uvedeným v tabulce.


 

Aktuálně řešené projekty

Název projektu

Sakrální objekty: prezentace, péče a zhodnocení (DH23P03OVV069)

   
 

NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 

   
  https://sakralniobjekty.upol.cz/    
Řešitelský tým  
doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.
Mgr. Helena Zápalková, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Parma, Ph.D. et Ph.D.
Mgr. Jakub Novák, Ph.D.
Mgr. Markéta Beitlová, Ph.D.
Mgr. Lukáš Jambor
Mgr. Pavel Macura
Josef Mikulášek, Ph.D.
PhDr. Radek Martinek, Ph.D.
PhDr. Mgr. Aleš Naňák
ICLic. Jiří Zámečník
 
   

 

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP.

Oddělení církevních dějin a dějin křesťanského umění

Knižní fond knihovny katedry církevních dějin a dějin křesťanského umění je možné studovat pouze prezenčně v prostorách IS CMTF https://www.knihovna.upol.cz/pobocky/cmtf/ . Zájemci o prezenční zápůjčku se obracejí na pracovníky knihovny CMTF.


 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)