Zápisy do 1. ročníku

Důležité informace k zápisu v akademickém roce 2018/2019

Zápis se uskuteční na Cyrilometodějské teologické fakultě UP, Univerzitní 22, Olomouc ve dnech určených Harmonogramem zápisu (níže).

NASTOUPENÍ / NENASTOUPENÍ ke studiu na zvolený obor (případně obory), potvrďte, prosím, ve své Elektronické přihlášce - Přehled přihlášek

K zápisu si s sebou přineste:

  • uchazeči o navazující magisterské studium úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (pouze uchazeči, kteří rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží na základě tohoto dokladu přímo před zápisem ke studiu). Absolventi CMTF UP mohou doložit kopii neověřenou.
  • průkaz totožnosti - občanský průkaz (nebo cestovní pas u cizinců) pro jednoznačnou identifikaci uchazeče;
  • všechna potvrzení (pro rodiče, zaměstnavatele, úřady), která potřebujete jako doklad o tom, že jste se stali studenty VŠ.

Slavnostní zahájení akademického roku 2018/2019 se bude konat pro studenty kombinované formy studia v sobotu 15. září 2018 v 10.00 hodin a prezenční formy studia v pondělí 17. září 2018 v 9.00 hodin mší svatou v kostele Panny Marie Sněžné.

Imatrikulace studentů

Součástí univerzitního života je konání akademických slavností, které jsou výsadou vysokých škol. Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků za účasti vedení fakulty proběhne společně se zápisem, je-li tato informace u příslušného oboru uvedena. Z kapacitních důvodů není možná účast široké veřejnosti.

Tyto informace i další podrobnosti (o zastupitelnosti při zápisu, průkazu studenta, ubytování na VŠ kolejích, zahájení výuky a slavnostní imatrikulaci) naleznete v přiloženém souboru

Harmonogram zápisu — prezenční studium

Harmonogram zápisů do 1. ročníků bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2018/2019 - PREZENČNÍ STUDIUM

Studijní oborDatum konání zápisuČasUčebna
Bakalářské studijní obory
Teologická studia
(dvouoborové studium)
28. srpna 2018
zápis a imatrikulace
10.00 hod.Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)
Sociální pedagogika28. srpna 2018
zápis a imatrikulace
10.00 hod.Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)
Magisterský studijní obor
Katolická teologie28. srpna 2018
zápis a imatrikulace
10.00 hod.Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)
Navazující magisterské studijní obory
Teologická studia
(dvouoborové studium)
28. srpna 2018
zápis do studia
10.00 hod.Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)
Charitativní a sociální práce14. září 2018
zápis do studia
9.00 hod.Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)
Sociální pedagogika15. září 2018
zápis do studia
8.00 hod.Učebna č. 11 (4. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)
Bakalářské studijní obory realizované ve spolupráci s CARITAS - VOŠs Olomouc (uchazeči se současně řídí i pokyny k zápisu a zahájení akad. roku z CARITAS - VOŠs Olomouc)
Charitativní a sociální práce7. září 2018
zápis a imatrikulace
8.00 hod.Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)
Mezinárodní sociální a humanitární práce7. září 2018
zápis a imatrikulace
11.00 hod.Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)

V případě, že se uchazeč nezapíše ke studiu ve stanoveném termínu zápisu, pohlíží se na toto jeho jednání jako na výraz vůle ke studiu nenastoupit.

Harmonogram zápisu — kombinované studium

Harmonogram zápisů do 1. ročníků bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2018/2019 - KOMBINOVANÉ STUDIUM

Studijní oborDatum konání zápisuČasUčebna
Bakalářské studijní obory
Sociální pedagogika1. září 20189.00 hod.Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)
zápis + imatrikulace
od 15. 9. 2018 - výuka podle rozvrhu
Teologické nauky1. září 20189.00 hod.Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)
zápis + imatrikulace
od 15. 9. 2018 - výuka podle rozvrhu
Navazující magisterské studijní obory
Charitativní a sociální práce14. září 20189.00 hod.Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)
zápis do studia
od 5. 10. 2018 - výuka podle rozvrhu
Sociální pedagogika15. září 20188.00 hod.Učebna č. 11 (4. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)
zápis do studia
od 15. 9. 2018 - výuka podle rozvrhu
Teologické nauky
Učitelství náboženství pro
základní školy + Katechetika
15. září 20188.00 hod.Učebna č. 11 (4. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)
zápis do studia
od 15. 9. 2018 - výuka podle rozvrhu
Bakalářské studijní obory realizované ve spolupráci s CARITAS - VOŠs Olomouc (uchazeči se současně řídí i pokyny k zápisu a zahájení akad. roku z CARITAS - VOŠs Olomouc)
Charitativní a sociální práce15. září 2018
zápis a imatrikulace
8.00 hod.Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)

V případě, že se uchazeč nezapíše ke studiu ve stanoveném termínu zápisu, pohlíží se na toto jeho jednání jako na výraz vůle ke studiu nenastoupit.