Zápisy do 1. ročníku

Důležité informace k zápisu v akademickém roce 2019/2020

Zápis se uskuteční na Cyrilometodějské teologické fakultě UP, Univerzitní 22, Olomouc ve dnech určených Harmonogramem zápisu (níže).

NASTOUPENÍ / NENASTOUPENÍ ke studiu na zvolený program/obor (případně programy/obory), potvrďte, prosím, ve své Elektronické přihlášce - Přehled přihlášek

K zápisu si s sebou přineste:

  • uchazeči o navazující magisterské studium úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (pouze uchazeči, kteří rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží na základě tohoto dokladu přímo před zápisem ke studiu). Absolventi CMTF UP mohou doložit kopii neověřenou.
  • průkaz totožnosti - občanský průkaz (nebo cestovní pas u cizinců) pro jednoznačnou identifikaci uchazeče;
  • všechna potvrzení (pro rodiče, zaměstnavatele, úřady), která potřebujete jako doklad o tom, že jste se stali studenty VŠ.

Slavnostní zahájení akademického roku 2019/2020 se bude konat pro studenty kombinované formy studia v sobotu 14. září 2019 v 11.00 hodin a prezenční formy studia v pondělí 23. září 2019 v 9.00 hodin mší svatou v kostele Panny Marie Sněžné.

Imatrikulace studentů

Součástí univerzitního života je konání akademických slavností, které jsou výsadou vysokých škol. Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků za účasti vedení fakulty proběhne společně se zápisem, je-li tato informace u příslušného programu/oboru uvedena. Z kapacitních důvodů není možná účast široké veřejnosti.

Tyto informace i další podrobnosti (o zastupitelnosti při zápisu, průkazu studenta, ubytování na VŠ kolejích, zahájení výuky a slavnostní imatrikulaci) naleznete v přiloženém souboru

Harmonogram zápisu — prezenční studium

Harmonogram zápisů do 1. ročníků bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2019/2020 - PREZENČNÍ STUDIUM

Studijní oborDatum konání zápisuČasUčebna
Bakalářský studijní program
Teologická studia
(dvouoborové studium)
6. září 2019
zápis a imatrikulace
11.00 hod.Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)
Magisterský studijní program
Katolická teologie6. září 2019
zápis a imatrikulace
11.00 hod.Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)
Navazující magisterský studijní obor
Charitativní a sociální práce13. září 2019
zápis do studia
9.00 hod.Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)
Bakalářské studijní obory realizované ve spolupráci s CARITAS - VOŠs Olomouc (uchazeči se současně řídí i pokyny k zápisu a zahájení akad. roku z CARITAS - VOŠs Olomouc)
Charitativní a sociální práce6. září 2019
zápis a imatrikulace
8.00 hod.Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)
Mezinárodní sociální a humanitární práce6. září 2019
zápis a imatrikulace
11.00 hod.Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)

V případě, že se uchazeč nezapíše ke studiu ve stanoveném termínu zápisu, pohlíží se na toto jeho jednání jako na výraz vůle ke studiu nenastoupit.

Harmonogram zápisu — kombinované studium

Harmonogram zápisů do 1. ročníků bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2019/2020 - KOMBINOVANÉ STUDIUM

Studijní oborDatum konání zápisuČasUčebna
Bakalářské studijní programy
Teologické nauky14. září 20198.00 hod.Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)
zápis + imatrikulace, výuka podle rozvrhu
Náboženství se zaměřením na vzdělávání14. září 20198.00 hod.Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)
zápis + imatrikulace, výuka podle rozvrhu
Navazující magisterské studijní obory
Charitativní a sociální práce13. září 20199.00 hod.Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)
zápis do studia
od 20. 9. 2019 - výuka podle rozvrhu
Teologické nauky14. září 201910.00 hod.Učebna č. 11 (4. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)
zápis do studia, výuka podle rozvrhu
Učitelství náboženství pro základní školy14. září 201910.00 hod.Učebna č. 11 (4. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)
zápis do studia, výuka podle rozvrhu
Bakalářské studijní obory realizované ve spolupráci s CARITAS - VOŠs Olomouc (uchazeči se současně řídí i pokyny k zápisu a zahájení akad. roku z CARITAS - VOŠs Olomouc)
Charitativní a sociální práce14. září 2019
zápis a imatrikulace
10.00 hod.Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)

V případě, že se uchazeč nezapíše ke studiu ve stanoveném termínu zápisu, pohlíží se na toto jeho jednání jako na výraz vůle ke studiu nenastoupit.