Zápisy do 1. ročníku

Důležité informace k zápisu v akademickém roce 2020/2021

S ohledem na aktuálně platná opatření ministerstva zdravotnictví, týkající se shromáždění s účastí více než 100 osob (koronavirus.mzcr.cz), a s ohledem na předpokládané počty studentů, kteří se budou zápisů účastnit, připomíná vedení UP, že by všichni účastníci zápisu měli ve společných prostorách během konání zápisu používat roušku či jinou ochranu dýchacích cest. Z hygienických důvodů a vzhledem ke snaze minimalizovat čas shromažďování více osob se slavnostní imatrikulace neuskuteční. Zápis proběhne dle harmonogramu.

Aktuální rozvrhy najdete zde - https://www.cmtf.upol.cz/pl/studenti/studijni-zalezitosti/rozvrhy/

Zápis se uskuteční na Cyrilometodějské teologické fakultě UP, Univerzitní 22, Olomouc ve dnech určených Harmonogramem zápisu (níže).

NASTOUPENÍ / NENASTOUPENÍ ke studiu na zvolený program/obor (případně programy), potvrďte, prosím, ve své Elektronické přihlášce - Přehled přihlášek

K zápisu si s sebou přineste:

  • uchazeči o navazující magisterské studium úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (pouze uchazeči, kteří rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží na základě tohoto dokladu přímo před zápisem ke studiu). Absolventi CMTF UP mohou doložit kopii neověřenou.
  • průkaz totožnosti - občanský průkaz (nebo cestovní pas u cizinců) pro jednoznačnou identifikaci uchazeče;
  • všechna potvrzení (pro rodiče, zaměstnavatele, úřady), která potřebujete jako doklad o tom, že jste se stali studenty VŠ.

Slavnostní zahájení akademického roku 2020/2021 se bude konat pro studenty kombinované formy studia v sobotu 12. září 2020 v 11.30 hodin a prezenční formy studia v pondělí 21. září 2020 v 9.00 hodin mší svatou v kostele Panny Marie Sněžné.

Imatrikulace studentů

Součástí univerzitního života je konání akademických slavností, které jsou výsadou vysokých škol. Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků za účasti vedení fakulty proběhne společně se zápisem, je-li tato informace u příslušného programu uvedena. Z kapacitních důvodů není možná účast široké veřejnosti.

Tyto informace i další podrobnosti (o zastupitelnosti při zápisu, průkazu studenta, ubytování na VŠ kolejích, zahájení výuky a slavnostní imatrikulaci) naleznete v přiloženém souboru.