Zápisy do 1. ročníku v akademickém roce 2021/2022

Aktuální rozvrhy


Kde se uskuteční zápis:

  • Zápis se uskuteční na Cyrilometodějské teologické fakultě UP, Univerzitní 22, Olomouc ve dnech určených harmonogramem zápisu.

Harmonogramem zápisu prezenční studium ke stažení ZDE

Harmonogramem zápisu kombinované studium ke stažení ZDE

Harmonogramem zápisu distanční studium ke stažení ZDE

NASTOUPENÍ / NENASTOUPENÍ

K zápisu si s sebou přineste:

  • uchazeči o navazující magisterské studium úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (pouze uchazeči, kteří rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží na základě tohoto dokladu přímo před zápisem ke studiu). Absolventi CMTF UP mohou doložit kopii neověřenou.
  • průkaz totožnosti - občanský průkaz (nebo cestovní pas u cizinců) pro jednoznačnou identifikaci uchazeče;
  • všechna potvrzení (pro rodiče, zaměstnavatele, úřady), která potřebujete jako doklad o tom, že jste se stali studenty VŠ.

Slavnostní zahájení akademického roku 2021/2022 

  • Slavnostní zahájení akademického roku 2021/2022 se bude konat pro studenty kombinované formy studia v sobotu 11. září 2021 v 11.30 hodin a prezenční formy studia v pondělí 20. září 2021 v 9.00 hodin mší svatou v kostele Panny Marie Sněžné.

Imatrikulace studentů

  • Součástí univerzitního života je konání akademických slavností, které jsou výsadou vysokých škol. Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků za účasti vedení fakulty proběhne společně se zápisem, je-li tato informace u příslušného programu uvedena. Z kapacitních důvodů není možná účast široké veřejnosti.
  • Tyto informace i další podrobnosti (o zastupitelnosti při zápisu, průkazu studenta, ubytování na VŠ kolejích, zahájení výuky a slavnostní imatrikulaci) naleznete ZDE.

Nastavení soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.
Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.
Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.