Zbožnost je užitečná ke všemu

Repro: Žurnál UP
Pondělí 19. duben 2021, 7:00 – Text: (vim)

Tak se jmenuje kniha, v níž Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda Správní rady UP a velký kancléř CMTF UP, podává svědectví o tom, co prožíval na těle i na duchu během svého zápasu s nemocí covid-19, a zamýšlí se nad základy duchovního života. Publikace je zároveň výrazem vděčnosti arcibiskupa za podporu, kterému se mu od lidí dostávalo v době, kdy byl upoután na nemocniční lůžko. Vydává ji Karmelitánské nakladatelství.

Zpět