Výstava fotografií se ohlíží za projektem Romspido

Z vernisáže výstavy, vpravo děkan Peter Tavel a Mária Heveriová.
Foto: Martin Višňa
Pondělí 3. únor 2020, 8:00 – Text: Martin Višňa

Galerii cyrilometodějské teologické fakulty zaplnily tváře předškolních dětí, a sice na černobílých fotografiích, za nimiž stojí pracovníci již skončeného projektu Romspido. Pod jeho hlavičkou vznikla centra neformálního předškolního vzdělávání, která dětem z rodin ohrožených sociálním vyloučením usnadňovala nástup do školy. Výstava je malým ohlédnutím za touto aktivitou.

Pětici center v Olomouckém kraji navštěvovaly převážně romské děti, prostřednictvím společných her i individuální práce rozvíjely své dovednosti a znalosti, zvykaly si na denní režim či pravidelnou docházku. Při práci se využívalo Montessori pomůcek nebo Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení, důraz byl kladen na laskavý a partnerský přístup k dětem a bezpečné prostředí a také na aktivity pro rodiče.

Výstava fotografií na CMTF je jen malým výběrem z fotografií, které byly v centrech pořízeny. „Fotky vznikaly spontánně během práce, nebylo to žádné cílené fotografování. Jsou to většinou záběry na mobilní telefon, bez nějaké přípravy,“ uvedl na vernisáži jeden z autorů Milan Cyroň. „Za každou z těch fotek si vybavíme nějaký příběh, vzpomínku, snad si v nich něco najdete i vy a budou se líbit,“ dodal jeho kolega Šimon Gillar.

Zahájení výstavy, která bude v galerii CMTF k vidění až do Velikonoc, se ujal děkan CMTF Peter Tavel a garantka předškolního vzdělávání Mária Heveriová. Ta poděkovala všem, kteří se na aktivitách projektu Romspido podíleli.

Na vernisáži byl přitom poprvé k prohlédnutí i čerstvý výstup tohoto projektu, publikace nazvaná Bedekr společného vzdělávání. „Je to pomůcka pro lidi, kteří pracují s dětmi ze sociálně vyloučeného prostředí, tedy pro učitele, vychovatele, speciální pedagogy nebo sociální pracovníky. Zaměřuje se na jejich osobnostní rozvoj, také přímo na práci s dětmi v terénu, kdy uvádíme příklady různých aktivit a her, například na rozvoj grafomotoriky a jemné motoriky nebo představy o času. Zmiňujeme se také o Montessori pedagogice a dalších metodách, které jsme v průběhu projektu využívali, a součástí je i přehled obdobných projektů s kontakty,“ řekla k publikaci její hlavní autorka Gabriela Šarníková z katedry křesťanské výchovy.

Cílem projektu Příprava romských dětí a dětí ze sociálně marginalizovaných skupin z Olomouckého kraje a okolí na vzdělávání pomocí dobrovolnictví a se zohledněním spirituálních potřeb, zkráceně Romspido, bylo zapojení okrajových skupin dětí a mládeže do všech úrovní vzdělávací soustavy. Projekt byl podpořen Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Inkluzivní vzdělávání. Partnery byly město Olomouc, Olomoucký kraj, Charita Olomouc, Člověk v tísni, organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, P-centrum a vybrané školy v regionu. V rámci projektu mimo jiné vzniklo i Dobrovolnické centrum UP a pravidelně byl pořádán Veletrh inkluze. Více o projektu ZDE.

Zpět