Vědecký stand-up no. 4: Představení projektu v 15 minutách

Sobota 28. říjen 2023, 9:07 – Text: Lenka Peřinová
  • Zajímá vás, co se na teologické fakultě děje v oblasti bádání?
  • Chcete slyšet, čemu se naši vědci věnují?
  • Na vysvětlení své práce dostanou pouhých 15 minut, jak tuto výzvu zvládnou?

Čtveřice vědců vystoupí ve středu 8. listopadu 2023 ve 14 hodin v aule CMTF UP v Univerzitní ulici. Prezentace přednášejících jsou limitovány konkrétním časovým úsekem, a to přesně 15 minutami. Po vystoupení všech vědců bude čas na otázky z publika a diskuzi. Na čtvrtý Vědecký stand-up zveme nejen zaměstnance a studenty fakulty/univerzity, ale také všechny zájemce z řad veřejnosti.

„Navazujeme na naši tradici krátkých, ale obsahově naplněných setkání, při nichž mají naši vědci čas a prostor prezentovat své badatelské výstupy. Hledali jsme formát vhodný pro představení výzkumů, projektů nebo diplomových prací, troufám si říct, že jsme jej nalezli. „Patnáctiminutovka“ je výzvou pro samotné vědce a příjemným časovým úsekem pro posluchače. Vidím v této akci příležitost k tomu, abychom se z úspěchů svých kolegů mohli radovat, a také poučit,“ uvedla proděkanka pro organizaci, rozvoj a vnější vztahy dr. Marta Lucie Cincialová.

Vystupující/přednášející:

prof. Lubomír Žák

Pozvání k objevení teologicko-sociálního díla a duchovního odkazu mučedníka třetí říše Maxe J. Metzgera (1887–1944)

Od letošního roku má naše fakulta k dispozici vzácné archivní materiály obsahující listy, nepublikované rukopisy, články a knihy katolického pacifisty, ekumenisty, evropeisty a předchůdce II. vatikánského koncilu M. J. Metzgera, popraveného na Hitlerův příkaz, a také studijní materiály týkající se jeho osoby, myšlení a díla, jakož i kontextu, v němž žil a pracoval. Tyto materiály nabízejí příležitost k originálnímu vědeckému výzkumu řady aktuálních společenských, historických a teologických témat, která propojují současnost s minulostí a pomáhají zkoumat hodnoty jako je dialog a smíření.


Mgr. et Mgr. Eduard Fiedler, Ph.D.

Paradoxní povaha vztahů a trinitární ontologie

V dnešní době čelíme hluboké nejistotě týkající se vztahu ke skutečnosti. Tato nejistota se týká povahy samotných vztahů: Jsou vztahy výrazem podstatných skutečností? Nebo je realita výsledkem funkčních vztahů, jak naznačují relační a strukturální ontologie v analytické i kontinentální filozofii? Tyto otázky budou zkoumány prostřednictvím tzv. trinitární ontologie, která usiluje o nové chápání bytí vycházející z tajemství Boha Otce, Syna a Ducha svatého. Projekt bude diskutovat různé podoby trinitární ontologie jako specifický přínos k tradici křesťanské metafyziky a zaměří se na systematické rozvíjení jejich jedinečných předpokladů. Ty spočívají především v radikální, ale podstatné vztahovosti, kterou lze dnes vnímat jako příležitost pro nový dialog filosofie a teologie.


Mgr. Jakub Doležel, Th.D.

Důvěra v potenciály spirituality a náboženství mezi českými sociálními pracovníky

Teprve pár posledních desetiletí roste empiricky podložené poznání o protektivních a salutogenních účincích spirituality a náboženství na různé oblasti zdraví a sociální fungování člověka. Koncept, který v sociální práci tuto změnu perspektivy reflektuje, se nazývá spirituální citlivost. Jaké podoby má v praxi českých sociálních pracovníků a jak oni vnímají potenciál spirituality a náboženství ve své praxi, bylo předmětem výzkumného šetření a částí projektu na Katedře křesťanské sociální práce CMTF UP.


Mgr. Veronika Navrátilová

Zkušenosti pacientů s lymeskou borreliózou

Lymeská borrelióza je bakteriální infekce přenášená klíšťaty, proti které zatím neexistuje účinné očkování. Projevy tohoto onemocnění mohou být velmi různorodé, proto se o borrelióze někdy mluví jako o "novém velkém imitátorovi" – jako kdysi o syfilis. Kvalitativní studie podpořená projektem TA ČR zkoumala zkušenosti pacientů s různými formami a projevy této nemoci a zaměřila se na to, jak borrelióza (někdy dočasně, jindy dlouhodobě) ovlivnila životy těch, kteří ji prodělali.


 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)